Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVI/560/2014 z 28.03.2014 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2014 r. 2014-04-04 09:57
dokument Uchwała Nr XLVI/561/2014 z 28.03.2014 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2014-2040 2014-04-04 09:55
dokument Uchwała Nr XLVI/562/2014 z 28.03.2014 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na lata 2014-2016 2014-04-04 09:53
dokument Uchwała Nr XLVI/563/2014 z 28.03.2014 r. w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2018 2014-04-04 09:51
dokument Uchwała Nr XLVI/564/2014 z 28.03.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki 2014-04-28 08:56
dokument Uchwała Nr XLVI/565/2014 z 28 marca 2014 r. w spr. odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach w likwidacji 2014-05-28 09:15
dokument Uchwała Nr XLVI/566/2014 z 28.03.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2014-04-04 10:04
dokument Uchwała Nr XLVI/567/2014 z 28.03.2014 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na cele rolne i ogrodowe z dotychczasowymi dzierżawcami w trybie bezprzetargowym 2014-04-04 09:43
dokument Uchwała Nr XLVI/568/2014 z 28.03.2014 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r. 2014-04-04 09:40
dokument Uchwała Nr XLVI/569/2014 z 28.03.2014 r. w spr. zmiany uchwały o podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów 2014-04-04 09:38
dokument Uchwała Nr XLVI/570/2014 z 28.03.2014 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Gryfice w szpitalu i zakładzie pomocy społecznej 2014-04-04 09:19
dokument Uchwała Nr XLVI/571/2014 z 28.03.2014 r. w spr. ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Gryfice 2014-04-08 12:20
dokument Uchwała Nr XLVI/572/2014 z 28.03.2014 r. w spr. nadania statutu samorządowej instytucji kultury - Gryfickiemu Domowi Kultury 2014-04-04 09:14
dokument Uchwała Nr XLVI/573/2014 z 28.03.2014 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2014-04-04 09:04
dokument Uchwała Nr XLVI/574/2014 z 28.03.2014 r. w spr. rozpoznania wezwania Burmistrza Gryfic z dnia 7 lutego 2014 r. do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XLII/513/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu budżetowego w celu przekształcenia w jednostkę budżetową 2014-04-04 09:01