Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV/34/2003 z dnia 28.01.2003 r. w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Gminy Gryfice


UCHWAŁA Nr IV/34/2003

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 28 stycznia 2003r.

w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Gminy Gryfice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271), art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1593, z 2002r. Nr 113 poz. 984) oraz § 3 pkt 2a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz. U. Nr 61 poz. 707, z 2001r. Nr 34 poz. 392. z 2002r. Nr 157 poz. 1308, Nr 210 poz. 1784)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla Burmistrza Gminy Pana Andrzeja Szczygła

w wysokości 7.211 zł na które składa się:

1). wynagrodzenia zasadniczego w kwocie - 4.530 zł

2). dodatku funkcyjnego w kwocie - 1.775 zł

3). dodatku za wieloletnią pracę - 20% - 906 zł

§ 2.

Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej do wykonania czynności pracodawcy wobec Burmistrza Gminy.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XX/217/2000 z dn. 24.10.2000r. w sprawie ustanowienia wynagrodzenia miesięcznego dla Przewodniczącego Zarządu Miejskiego w Gryficach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 13-07-2005 13:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 13-07-2005 13:30