Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXVI/330/2001 z 26.06.2001 w sprawie zmiany harmonogramu działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/286/2000


UCHWAŁA Nr XXVI/330/2001

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 26 czerwca 2001r.

w sprawie zmiany harmonogramu działań do Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik do uchwały

Nr XXII/286/2000 z dnia 28 grudnia 2000r.

Na podstawie art. 4ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230, z 1984r. Nr 34

poz. 184, z 1987r. Nr 33 poz. 180, z 1989r. Nr 35 poz. 192, z 1990r. Nr 34 poz. 198 i Nr 73 poz. 431, z 1991r. Nr 73 poz. 321 i Nr 94 poz. 419, z 1993r. Nr 40 poz. 184, z 1986r. Nr 127 poz. 593, z 1997r. Nr 88 poz. 554, Nr 113 poz. 732, Nr 121 poz. 770, z 1998r. Nr 106

poz. 668)

Rada Miejska w Gryficach

uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XXII/286/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z określeniem zadań i kosztów ich realizacji na rok 2001 wprowadza się następujące zmiany:

 1. w rozdziale II - „Harmonogram realizacji zadań” dodaje się nowe liczby porządkowe:

  1. „20” w brzmieniu:

„ realizacja zadania w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pn. „monitoring wizyjny miejsc występowania niszczenia środowiska naturalnego w Parku Miejskim w Gryficach w związku z nasilającym się procesem wandalizmu, alkoholizmu, przemocy wobec osób starszych i dzieci oraz kłusownictwa troci”.”

  1. „21” w brzmieniu:

„modernizacja pomieszczeń szkolnych przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie z przeznaczeniem ich na świetlicę socjoterapeutyczną dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym i innymi patologiami społecznymi”.

 1. w rozdziale III strona 10:

  1. w liczbie porządkowej 11 - „ działania edukacyjno - szkoleniowe kwotę „6.000zł.” zastępuje się kwotą „1.280 zł.”

  2. w liczbie porządkowej 16 - „modernizacja budynku po Szkole Podstawowej w Przybiernówku” kwotę „42.000 zł.” zastępuje się kwotą „69.360 zł.”

  3. dodaje się nowe liczby porządkowe:

   1. „17” w brzmieniu:

„dofinansowanie Starostwa Powiatowego w Gryficach w zadaniu dotyczącym zakupu monitoringu wizyjnego - 35.624 zł”

   1. „18” w brzmieniu:

„modernizacja pomieszczeń szkolnych przy Szkole Podstawowej w Trzygłowie z przeznaczeniem ich na świetlicę socjoterapeutyczną - 40.000zł”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Gryficach.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 01-08-2005 10:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-08-2005
Ostatnia aktualizacja: - 01-08-2005 10:38