Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXII/326/2005 z 28.12.2005 w spr. sprzedaży nieruchomości przy ul. Kościuszki 52 w Gryficach


UCHWAŁA Nr XXXII/326/2005

RADY MIEJSKIEJ w GRYFICACH

z dnia 28 grudnia 2005 r.

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 52

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiana z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1591, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 13 ust. 1 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603, zmiana: Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz. 1087, Nr 169 poz. 1420) R a d a M i e j s k a uchwala co następuje:

§ 1.

Przeznacza się do sprzedaży na własność, w drodze przetargu nieograniczonego, nieruchomość położoną w Gryficach przy ul. Kościuszki 52 stanowiącą działkę oznaczoną numerem geodezyjnym 158 o powierzchni 1980 m2 zabudowaną budynkiem niemieszkalnym o powierzchni użytkowej 782,45 m2 i budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 25 m2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Gryfice, zapisana jest w Księdze wieczystej KW 32535.

§ 2.

Uchyla się uchwałę Nr XXIX/285/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r. w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki 52 i uchwałę Nr XXX/293/2005 z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/285/2005 z dnia 30 sierpnia 2005 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Przekazała: Alicja Misiecka

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 16-01-2006 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2006
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2006 11:59