Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/51/2007 z 27.03.2007 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gm. Gryfice


Uchwała Nr V/51 /2007

Rady Miejskiej w Gryficach

z dnia 27 marca 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o.
w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) Rada Miejska w Gryficach uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę stosowaną przez Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. w Goleniowie na terenie gminy Gryfice
w następujących wysokościach:

  1. Przy ustalaniu zużycia wody dla gospodarstw domowych oraz odbiorców przemysłowych i pozostałych:

1) za pobraną wodę - 1,80 zł/m3 netto

2) opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza głównego

- 5,72 zł netto miesięcznie za punkt

3) opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg wodomierza przy

punkcie czerpalnym wody w budynku wielolokalowym (gdy wodomierz główny

rozliczany jest z zarządcą lub właścicielem budynku) - 2,71 zł netto miesięcznie za

punkt

4) opłata abonamentowa dla odbiorcy rozliczanego wg przepisów dotyczących

przeciętnych norm zużycia wody) - 5,43 zł netto miesięcznie za punkt

  1. Za pobraną wodę z ulicznych studni i zdrojów ulicznych, do zastępczych punktów poboru wody, do zasilania publicznych fontann, na cele przeciwpożarowe, oraz wodę zużytą do zraszania publicznych ulic i terenów zielonych:

1) za pobraną wodę - 1,80 zł/m3 netto

§ 2. Ceny i stawki zawarte w taryfach obowiązują w okresie od 1 maja 2007 r. do
30 kwietnia 2008 r.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic oraz Wodociągom Zachodniopomorskim Sp. z o.o. w Goleniowie

§ 4. Traci moc z dniem 30 kwietnia 2007 r. uchwała Nr XXXIV/348/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich sp. z o.o. za dostawę wody na terenie gminy Gryfice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od
1 maja 2007r. i podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie.

Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła Anna Łobożewicz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-04-2007 14:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:33