Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/48/2007 z 27.03.2007 w spr. uchylenia uchwały Nr IX/91/99 RM w Gryficach z dn. 29.06.1999 r. w spr. regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Gryficach


UCHWAŁA Nr V/ 48 /2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/91/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Gryficach

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 8 marca 1990roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337) oraz art. 15 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2005 Nr 143 poz. 1199; z 2006r. Nr 121 poz. 844, Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz.1635, Nr 249 poz. 1828, Nr 251 poz. 1847, Nr 245 poz. 1775) Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Uchyla się uchwałę nr IX/91/99 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 czerwca 1999 roku w sprawie regulaminu targowiska miejskiego przy ul. Sportowej w Gryficach.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

P r z e w o d n i c z ą c y R a d y

Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Poźniak

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-04-2007 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:37