Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/42/2007 z 27.03.2007 w spr. zaciagnięcia pożyczki w Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie


UCHWAŁA NR V/42/2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

Z DNIA 27 MARCA 2007 ROKU

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit „c” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203,
z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 75.000w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na zadanie - wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami do kompleksu budynków na terenie byłej lecznicy weterynaryjnej przy ul. Śniadeckich w Gryficach.

§ 2. Burmistrz Gryfic uwzględni w umowie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej takie warunki spłaty pożyczki, które nie naruszą wymogów określonych w art. art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz.2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420,
z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832).

§ 3. Pożyczka zostanie spłacona z dochodów własnych gminy z tytułu podatków
i opłat lokalnych oraz z wpływów z mienia komunalnego w terminie do dnia 30.06.2009 r - kwotę 52.500 zł., do dnia 15.12.2009 r. - kwotę 22.500 zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

              • Przewodniczący Rady

Stanisław Błysz

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-04-2007 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:45