Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr V/40/2007 z 27.03.2007 w spr. zasilenia funduszu zapasowego i zmiany budżetu gminy na 2007 r.


UCHWAŁA NR V/40/2007

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

z dnia 27 marca 2007 roku

w sprawie zasilenia funduszu zapasowego i zmiany budżetu gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 231 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 18 ust. 2 pkt.4
i pkt. 9 lit. g ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr175, poz. 1457, oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), Rada Miejska w Gryficach u c h w a l a co następuje:

§ 1. Upoważnia się Burmistrza Gryfic do wniesienia dopłat w kwocie 199.051,71 zł na wyrównanie strat bilansowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryficach
Sp. z o.o.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2007 rok o kwotę 199.052 zł z tego:

   • Dział

   • Rozdział

§

   • Kwota [zł]

Gospodarka mieszkaniowa - Pozostała działalność

   • 700

   • 70095

4150

   • 199.052

- dopłaty w spółkach prawa handlowego

§ 3 Zwiększa się planowanie przychody - pozycja 955, powstałe z nadwyżki środków na rachunku bankowym za rok 2006 w wysokości 199.052 zł - środki przeznacza się na wyrównanie strat bilansowych Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gryficach Sp. z o.o.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Stanisław B ł y s z

Sporządziła: Małgorzata Gołąb

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Karina Markowska 03-04-2007 14:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-04-2007
Ostatnia aktualizacja: - 03-04-2007 14:48