Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania antywirusowego oraz ksera.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Gmina Gryfice
Pl. Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice
tel: (091) 38433-15 fax. /091/ 3843642 ogłasza

P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y na

DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO oraz KSERA”.

 1. Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją.
 2. Formularz oferty oraz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dla Wykonawców można odebrać w Urzędzie Miejskim w Gryficach pok. Nr 109, ul. Plac Zwycięstwa 37,
  72-300 Gryfice
 3. Postępowanie przetargowe zostało podzielone na 3 odrębne zadania, które Wykonawcy mogą realizować oddzielnie,
 4. Wadium w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) na każde Zadanie należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Gryficach, konto nr 02937600010000054720010013 w terminie do dnia 15.10.2005r. do godz. 10.00.
 5. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest: Daniel Igielski, Urząd Miejski w Gryficach tel. (091) 38 77 008 pok. Nr 109
 6. Dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta częściowa powinna zawierać pełny zakres zgodnie z danym zadaniem określonym w S.I.W.Z
 7. Kryterium wyboru oferty i ich znaczenie w %:
Zadanie nr 1 zakup sprzętu komputerowego ; cena ofertowa brutto - 100%
Zadanie nr 2 zakup oprogramowania antywirusowego; cena ofertowa brutto - 100%
Zadanie nr 3 zakup ksera ; cena ofertowa brutto - 60%, koszt eksploatacji- 40 %
 1. Termin związania ofertą wynosi : 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert tj. od dnia 15.10.2005r.
 2. Ofertę opakowaną i oznakowaną wg wymagań podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 /pok. nr 103/ do dnia 15.10.2005r. do godz. 10.00
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15.10.2005r. o godz. 10.30 w pok. nr 102 I piętro Urzędu Miejskiego w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37.
 4. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych..
 5. W części jawnej postępowania przetargowego mogą być obecni Wykonawcy.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 30-09-2005 14:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 30-09-2005 14:34