herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r. na Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-07 08:17:38
Formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:16:07
Formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:13:10
Formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:12:48
Wzór - umowa na Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:10:41
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-07 08:08:15
Zapytanie ofertowe nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r. na Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-07 08:05:16
Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-07 08:02:00
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 16:54:04
Zarządzenie Nr 690/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-06 15:13:41
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 15:06:31
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 15:06:19
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 15:05:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 10/4, 150/1 i 3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-12-06 14:47:09
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 162/1, 162/2, 163, 155, 164/8, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-12-06 14:46:23
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 13:55:15
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 13:35:37
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 13:35:02
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 13:34:16
Budowa świetlic wiejskich w miejscowościach Baszewice, Borzyszewo, Rzęsin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-06 13:33:47
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-12-05 09:00:18
Projekt budżetu na rok 2019 Małgorzata Gołąb 2018-12-04 13:25:32
Budżet 2019r. Małgorzata Gołąb 2018-12-04 13:24:43
Daniel Igielski 2018-12-03 20:47:25
Daniel Igielski 2018-12-03 20:43:57
Dostawa sprzętu elektronicznego - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-03 13:28:47
powiadomienie o wyborze oferty Małgorzata Bęgowska 2018-12-03 13:11:35
Dostawa sprzętu elektronicznego - zadanie doposażenie szkół Gminy Gryfice, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-03 12:53:29
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-30 14:08:14
wzór umowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-30 14:07:41
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-11-30 14:02:25
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-30 14:00:40
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-30 14:00:01
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-11-30 13:59:45
wzór umowy - dokument usunięty Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-30 13:58:59
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-30 13:58:12
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-30 13:57:30
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Piłsudskiego 33A/16 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-30 13:56:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na działce nr 82, obręb geodezyjny Stawno-Sokołów, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-11-29 15:32:21
wykaz Nr WNOŚ.DR.25.2018 Sławomir Pawlak 2018-11-29 12:19:58