herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVIII/494/2018 z 27.03.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 279/1 obręb nr 1 m. Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 10:44:12
Uchwała Nr XLVIII/493/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/324/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Alicja Misiecka 2018-03-29 10:41:53
Uchwała Nr XLVIII/492/2018 z 27.03.2018 r. w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Gryfice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych Alicja Misiecka 2018-03-29 10:37:06
Uchwała Nr XLVIII/491/2018 z 27.03.2018 r. w spr. planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycideli, a także specjalności i form kształcenia objetych dofinansowaniem w 2018 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 10:34:02
Uchwała Nr XLVIII/490/2018 z 27.03.2018 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Alicja Misiecka 2018-03-29 10:31:25
Uchwała Nr XLVIII/489/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany Statutu gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-29 10:27:38
Uchwała Nr XLVIII/488/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-03-29 10:26:33
Uchwała Nr XLVIII/487/2018 z 27.03.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 10:25:21
Uchwała Nr XLVIII/504/2018 z 27.03.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 09:45:48
Uchwała Nr XLVIII/504/2018 z 27.03.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-03-29 09:42:35
Sesja XLVIII w dn. 27.03.2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-29 09:40:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-27 14:51:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-27 14:51:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-27 14:50:46
Krajcer Leszek - korekta Leszek Wójcikiewicz 2018-03-27 11:20:04
Krajcer Leszek - korekta Leszek Wójcikiewicz 2018-03-27 11:18:33
Krajcer Leszek - korekta Leszek Wójcikiewicz 2018-03-27 11:16:36
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-26 13:42:04
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-26 13:41:55
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-26 13:41:23
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-26 13:39:51
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-03-26 09:34:51
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-03-26 09:32:34
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:32:58
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:18:00
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:17:51
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:17:43
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-03-23 11:10:15
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-22 15:29:59
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-22 15:29:24
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu zawieszenego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-03-22 15:28:42
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 marca 2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.8 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". Aneta Chruścielewska 2018-03-22 12:23:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 16 marca 2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.8 w sprawie wyznaczenia nowego terminu wydania postanowienia dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". Aneta Chruścielewska 2018-03-22 12:22:39
Zarządzenie nr 1125/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 14.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-21 12:03:29
Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji RM w dn. 27.03.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2018-03-21 11:32:15
Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-21 11:28:34
Projekt uchwały w spr. podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgui Alicja Misiecka 2018-03-21 11:27:55
Projekt uchwały w spr. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-21 11:25:19
Projekt uchwały w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Gryfice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych Alicja Misiecka 2018-03-21 11:20:48
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/324/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" Alicja Misiecka 2018-03-21 11:18:20