herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 279/1 obręb nr 1 m. Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-21 11:16:43
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 383/2 obręb nr 6 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-21 11:14:38
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 73/2 obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-21 11:12:43
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-21 11:10:50
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 89/14 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-21 10:42:11
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 89/14 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-21 10:41:36
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gmine Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 151/1 o pow. 17m2 położonej przy ul. Mickiewicza i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-21 10:38:50
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gmine Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 151/1 o pow. 17m2 położonej przy ul. Mickiewicza i będącej własnością Powiatu Gryfickiego Alicja Misiecka 2018-03-21 10:38:22
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości o numerach geodezyjnych 74, 80 i 201/1 położonych w obrębie Trzygłów, gmina Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-21 10:35:59
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-03-21 10:31:45
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-03-21 10:30:20
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-03-21 10:29:05
Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-03-21 10:28:03
Projekty uchwał na XLVIII sesję RM w dn. 27.03.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2018-03-21 10:26:22
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r.-XLVIII sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-03-21 09:51:20
Protokół z wyboru oferty Daniel Igielski 2018-03-21 09:43:53
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:49:39
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:49:26
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:48:52
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:48:33
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:48:06
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:47:41
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:47:08
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-19 12:25:48
Powiadomienie o wyborze oferty Daniel Igielski 2018-03-19 11:32:21
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-16 15:33:29
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-16 15:33:24
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-16 14:46:03
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-16 14:45:52
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 19 kwietnia 2018 roku Sławomir Pawlak 2018-03-16 10:54:32
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-15 13:30:56
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-15 13:30:46
Rb-NDS Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:14:46
Rb-PDP Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:14:23
Rb-ST Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:13:30
Rb-27S Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:12:55
Rb-28S Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:12:26
Rb-N Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:11:47
Rb-Z Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:11:24
Sprawozdania IV kwartał Małgorzata Gołąb 2018-03-15 12:10:35