herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII/234/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 19.04.2005 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za rok 2004 Karina Markowska 2005-05-17 14:48:35
Uchwała Nr XIX/170/2004 z dn. 31.08.2004 r.w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego w okręgu wyborczym Nr 2. Karina Markowska 2005-05-17 14:46:41
Uchwała Nr XXIII/200/2004 z dn. 28.12.2004 r.w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady do zawarcia umowy z Burmistrzem Gryfic dotyczącej zasad korzystania z samochodu osobowego Gminy Gryfice. Karina Markowska 2005-05-17 14:44:56
Uchwała Nr XXII/189/2004 z dn. 07.12.2004 r.w sprawie zawarcia porozumienia komunalnego z Gminą Karnice Karina Markowska 2005-05-17 14:43:42
Uchwała Nr XXV/206/2005 z dn. 22.02.2005 r.w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie radnych w pracach Komisji Mieszkaniowej działającej przy Gryfickim TBS – Spółka z o.o. Karina Markowska 2005-05-17 14:42:56
Uchwała Nr XVIII/156/2004 z dn. 22.06.2004 r.w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej Daniel Igielski 2005-05-17 14:05:53
Program Ochrony Środowiska Gminy Gryfice - spis treści Daniel Igielski 2005-05-11 15:22:51
Program Ochrony Środowiska Gminy Gryfice - treść programu Daniel Igielski 2005-05-11 15:22:02
Rejestr pism przekazanych do Urzędu Miejskiego w Gryficach w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w roku 2005 Daniel Igielski 2005-05-11 15:20:14
Rejestr pism przekazanych do Urzędu Miejskiego w Gryficach wcelu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w roku 2004 Daniel Igielski 2005-05-11 15:19:55
Rejestry i Ewidencje 2004 r. Daniel Igielski 2005-05-11 15:19:33
Rejestr pism przekazanych do Urzędu Miejskiego w Gryficach w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w roku 2005 - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-05-11 15:19:01
Rejestr pism przekazanych do Urzędu Miejskiego w Gryficach wcelu wywieszenia na tablicy ogłoszeń w roku 2004 - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-05-11 15:18:06
Teresa Dorota Bezczyńska Daniel Igielski 2005-05-10 15:40:05
Teresa Błaszczyk Daniel Igielski 2005-05-10 15:39:15
Stanisław Błysz Daniel Igielski 2005-05-10 15:38:15
Joanna Borówka Daniel Igielski 2005-05-10 15:37:33
Edward Głos Daniel Igielski 2005-05-10 15:32:46
Stanisław Gołębiewski Daniel Igielski 2005-05-10 15:31:00
Adam Kowalski Daniel Igielski 2005-05-10 15:26:30
Andrzej Kubalica Daniel Igielski 2005-05-10 15:08:11
Jarosław Kubiak Daniel Igielski 2005-05-10 15:07:33
Magdalena Kupczyk Daniel Igielski 2005-05-10 15:06:47
Bogdan Majewski Daniel Igielski 2005-05-10 15:04:58
Jan Major Daniel Igielski 2005-05-10 15:04:14
Wiesław Malaca Daniel Igielski 2005-05-10 15:03:39
Aleksander Matusiak Daniel Igielski 2005-05-10 15:00:12
Hanna Olszańska Daniel Igielski 2005-05-10 14:55:49
Wiesław Pakulniewicz Daniel Igielski 2005-05-10 14:51:26
Zbigniew Prośniewski Daniel Igielski 2005-05-10 14:49:40
Maria Szafrańska Daniel Igielski 2005-05-10 14:48:10
Krzysztof Tokarczyk Daniel Igielski 2005-05-10 14:46:57
Edmund Woźniak Daniel Igielski 2005-05-10 14:45:46
Wanda Balkowska - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 1 w Gryficach Daniel Igielski 2005-05-10 13:24:28
Zofia Czasnowicz - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach Daniel Igielski 2005-05-10 13:23:32
Sławomir Czerniak - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Gryficach Daniel Igielski 2005-05-10 13:22:22
Marek Fornal - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzycy Daniel Igielski 2005-05-10 13:21:20
Ryszrd Kapelusz - Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Daniel Igielski 2005-05-10 13:19:34
Jerzy Kołodziejczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach Daniel Igielski 2005-05-10 13:18:08
Małgorzata Krawczyk - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusinowie Daniel Igielski 2005-05-10 13:16:44