herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Remont cząstkowy dróg gminnych (dz. nr 140, 84, 132 i 170/3 obr. geodez. Lubieszewo) o nawierzchni brukowej, w miejscowości Lubieszewo gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-26 11:23:02
informacja z otwarcia ofert Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-26 10:33:19
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego Izabela Tomasik 2018-09-25 12:08:53
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego Izabela Tomasik 2018-09-25 12:06:51
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Izabela Tomasik 2018-09-25 12:05:04
Odpowiedź na zapytanie jednego z oferentów Leszek Wójcikiewicz 2018-09-25 08:49:08
Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.01/2018 Sławomir Pawlak 2018-09-25 08:44:34
Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.01/2018 - dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-09-25 08:42:53
Wykaz Nr WNOŚ.AŻ.01/2018 - dokument usunięty Sławomir Pawlak 2018-09-25 08:42:15
Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Leszek Wójcikiewicz 2018-09-24 15:54:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 49/3, obręb geodezyjny Gryfice Aneta Chruścielewska 2018-09-24 15:17:41
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-21 13:29:01
Zarządzenie nr 1269/2018 Burmistrza Bryfic z dnia 31.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-09-21 12:56:09
Uchwała nr LIII/533/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.08.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-09-21 12:54:25
Zarządzenie nr 1265/2018 Burmistrza Bryfic z dnia 28.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-09-21 12:51:49
Zarządzenie nr 1261/2018 Burmistrza Bryfic z dnia 22.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-09-21 12:50:47
Zarządzenie nr 1249/2018 Burmistrza Bryfic z dnia 06.08.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-09-21 12:43:32
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2018r. Małgorzata Gołąb 2018-09-21 11:44:32
Sprawozdania z wykonania budżetu Małgorzata Gołąb 2018-09-21 11:43:38
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja doc) Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:15:05
Formularz cenowo-ofertowy (wersja doc) Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:14:45
Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:08:24
Formularz cenowo-ofertowy (wersja pdf) Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:08:02
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja pdf) Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:07:32
Wzór umowy Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:06:50
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:06:34
Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:04:18
Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:03:29
Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:03:01
Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonywania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:02:30
Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 10:01:54
Zarządzenie Nr 1274/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:58:27
Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonywania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:56:11
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 355/24 o powierzchni 0,1319 ha oraz udziału do 2/24 części w niezabudowanej działce numer 355/21 o powierzchni 0,2356 ha, obręb ewidencyjny Borzyszewo, Gmina Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:53:09
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 355/24 o powierzchni 0,1319 ha oraz udziału do 2/24 części w niezabudowanej działce numer 355/21 o powierzchni 0,2356 ha, obręb ewidencyjny Borzyszewo, Gmina Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:53:06
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przedłużenia ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na rok 2018 Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:52:57
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia zapytania o cenę na wycinkę 1 drzewa gatunek kasztanowiec biały z dz. nr 199 obręb Rotnowo Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:52:55
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 września 2018 r. w sprawie przedłużenia ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na rok 2018 Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:52:53
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania składu komisji do przeprowadzenia zapytania o cenę na wycinkę 1 drzewa gatunek kasztanowiec biały z dz. nr 199 obręb Rotnowo Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:52:43
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:52:34