herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:38:01
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:36:59
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:36:42
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:36:20
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:16:12
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:16:01
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-03-15 10:15:50
Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej w dniu 13.03.2018 roku w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu Luiza Kowalska 2018-03-15 09:36:46
Zarządzenie Nr 1102/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2018-03-15 09:32:27
Archiwum Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-03-15 09:12:28
Ewidencja orzeczeń sądowych dot. eksmisji z lokali, wypłacania odszkodowań Luiza Kowalska 2018-03-15 09:11:50
Ewidencja działalności gospodarczej Luiza Kowalska 2018-03-15 09:10:59
Ewidencja Ludności Luiza Kowalska 2018-03-15 09:10:35
Ewidencja ilościowo-wartościowa gminnego zasobu nieruchomości Luiza Kowalska 2018-03-15 09:09:55
Ewidencja nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste Luiza Kowalska 2018-03-15 09:09:20
Ewidencja lokali użytkowych i garaży oddanych w najem Luiza Kowalska 2018-03-15 09:08:47
Ewidencja dzierżaw nieruchomości gruntowych Luiza Kowalska 2018-03-15 09:08:02
Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej Luiza Kowalska 2018-03-15 08:48:22
Rejestr zamówień publicznych o wartości powyżej 14000 Euro Luiza Kowalska 2018-03-15 08:45:20
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Luiza Kowalska 2018-03-15 08:44:16
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy Luiza Kowalska 2018-03-15 08:43:39
Rejestr aktów stanu cywilnego (urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób) Luiza Kowalska 2018-03-15 08:43:03
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Luiza Kowalska 2018-03-15 08:42:07
Rejestr wydanych i unieważnionych dowodów osobistych Luiza Kowalska 2018-03-15 08:41:41
Rejestr wyborców Luiza Kowalska 2018-03-15 08:40:53
Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym na terenie Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-03-15 08:34:14
Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw Luiza Kowalska 2018-03-15 08:33:41
Rejestr skarg i wniosków, petycji oraz innych pism wpływających do Urzędu Luiza Kowalska 2018-03-15 08:32:47
Rejestr skarg i wniosków rozpatrywanych przez Radę Miejską Luiza Kowalska 2018-03-15 08:31:40
Rejestr interpelacji i wniosków Radnych Luiza Kowalska 2018-03-15 08:30:46
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-14 15:25:27
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-14 15:25:18
Zarządzenie nr 1122/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 06.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-14 13:33:51
Zarządzenie nr 1115/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-14 13:33:06
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:47:06
Wzór oświadczenia majątkowego burmistrza, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:46:57
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:46:18
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:46:03
Wzór oświadczenia majątkowego radnego gminy (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:45:42
Wzór oświadczenia majątkowego burmistrza, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:45:15