Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 741/2009 z dnia 29.05.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok Karina Markowska 2009-06-16 12:07:22
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie. Dorota Wawrzyniak 2009-06-16 12:06:04
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie. Dorota Wawrzyniak 2009-06-16 12:05:52
Zarządzenie nr 740/2009 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na :Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z niezbędnymi decyzjami dla zadania pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminach: Gryfice, Płoty, Brojce. Karina Markowska 2009-06-16 12:05:31
Zarządzenie nr 740/2009 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na :Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego wraz z niezbędnymi decyzjami dla zadania pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Gminach: Gryfice, Płoty, Brojce. Karina Markowska 2009-06-16 12:05:06
Zarządzenie nr 739/2009 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na :Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013(Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) dla zadania pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Karina Markowska 2009-06-16 12:00:19
Zarządzenie nr 739/2009 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na :Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji aplikacyjnej do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013(Priorytet I - Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM) dla zadania pn. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Karina Markowska 2009-06-16 11:58:48
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie. Dorota Wawrzyniak 2009-06-15 14:30:12
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Górzyca Grzegorz Szredziński 2009-06-15 13:55:01
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Górzyca Grzegorz Szredziński 2009-06-15 13:54:56
Dostawa samochodu ratowniczo- gaśniczego lekkiego dla OSP Przybiernówko Grzegorz Szredziński 2009-06-15 13:45:06
Informacja o wyniku przetargu zorganizownego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, Brylantowej i Turkusowej Alicja Bojówka 2009-06-12 14:18:06
Zarzadzenie nr 738/2009 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości połozonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Szafirowa Karina Markowska 2009-06-10 12:01:36
Zarządzenie nr 737/2009 z dnia 27.05.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok Karina Markowska 2009-06-10 12:00:19
Zarządzenie nr 736/2009 z dnia 22.05.2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania odcinka drogi w miejscowości Zielin(dz. nr 54) dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Karina Markowska 2009-06-10 11:46:24
Zarządzenie nr 735/2009 z dnia 20.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Górzyca Karina Markowska 2009-06-10 11:44:07
Zarządzenie nr 734/2009 z dnia 20.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Dostawę samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla OSP Przybiernówko Karina Markowska 2009-06-10 11:42:10
Zarządzenie nr 733/2009 z dnia 20.05.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Dostawę i wdrożenie systemu serwerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach Karina Markowska 2009-06-10 11:40:41
Informacja PKW dotycząca wyników głosowania w poszczególnych obwodach na terenie województwa Zachodniopomorskiego Daniel Igielski 2009-06-10 09:51:05
Zarządzenie nr 731/2009 z dnia 20.05.2009 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania instalacji do monitoringu obiektów w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Sienkiewicza 10 w Gryficach Karina Markowska 2009-06-10 09:15:47
Zarządzenie nr 730/2009 z dnia 20.05.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 1 ul. Szmaragdowa Karina Markowska 2009-06-10 09:11:54
Zarządzenie nr 729/2009 z dnia 20.05.2009 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2009 rok Karina Markowska 2009-06-10 09:09:41
Zarządzenie nr 728/2009 z dnia 19.05.2009 r. w sprawie przekazania Gryfickiemu Domowi Kultury w Gryficach tablicy suchościeralnej z przeznaczeniem do świetlicy wiejskiej w Ościęcinie Karina Markowska 2009-06-10 08:49:58
Zarządzenie nr 727/2009 z dnia 18.05.2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok Karina Markowska 2009-06-09 14:22:54
Przebudowa nawierzchni drogi Popiele- Rzęsin Grzegorz Szredziński 2009-06-09 12:08:50
Przebudowa nawierzchni drogi Popiele- Rzęsin Grzegorz Szredziński 2009-06-09 12:08:46
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o podjęciu przez Radę Miejską w Gryficach uchwały nr XVIII/254/2008 z dnia 30 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 110 w obrębie Rzęskowo w gminie Gryfice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2009-06-02 14:18:05
Wykaz Aktów Prawa Miejscowego - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 09:04:10
Wykaz Aktów Prawa Miejscowego - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 09:03:01
WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 09:00:40
WYKAZ AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 09:00:10
Wykaz sołectw Gminy Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 08:57:14
Wykaz sołectw Gminy Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 08:55:46
Wykaz sołectw Gminy Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 08:54:15
Wykaz sołectw Gminy Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 08:53:27
Wykaz sołectw Gminy Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 08:24:20
Wykaz sołectw Gminy Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2009-06-01 08:23:56
Przetarg ustny nieograniczony na zbycie mieszkania w miejscowości Prusinowo Daniel Igielski 2009-05-29 10:23:27
Termomodernizacja budynków SP nr 3 Grzegorz Szredziński 2009-05-28 09:00:44
Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina i wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. 3 Maja 1 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-05-27 13:24:17