Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadań w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2011, których przedmiotem jest powierzenie wykonania zadań publicznych będących zadaniami własnymi Gminy Gryfice Leszek Wójcikiewicz 2011-02-25 10:04:26
Uchwała Nr XII/110/2003 z 9.12.2003 w spr. zbycia w drodeze bezprzetargowej działek położonych w Gryficach w obrębie geodezyjnym 1 i 5 zabudowanych budynkami stacji transformatorowych Alicja Misiecka 2011-02-25 09:19:48
Uchwała Nr XII/109/2003 z dnia 09.12.2003 r.w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej działek położonych w Gryficach w obrębie geodezyjnym 1 i 5 zabudowanych budynkami stacji transformatorowych. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-25 09:17:41
Uchwała Nr XIII/116/2003 z 30.12.2003 w spr. zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2003 r. Alicja Misiecka 2011-02-25 09:12:21
Uchwała Nr XIII/117/2003 z 30.12.2003 w spr. wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Alicja Misiecka 2011-02-25 09:10:52
Protokół Nr III/2010 z 28.12.2010 r. Alicja Misiecka 2011-02-23 09:53:49
Protokół Nr II/2010 z 14.12.2010 r. Alicja Misiecka 2011-02-23 09:51:09
Protokół Nr I/2010 z 10.12.2010 r. Alicja Misiecka 2011-02-23 09:47:10
Uchwała Nr IV/18/2011 z 31.01.2011 w spr. uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2011-2020 Alicja Misiecka 2011-02-21 10:48:44
Uchwała Nr IV/18/2011 z 31.01.2011 w spr. uchwalenia wieloletniej prognizy finansowej Gminy Gryfice na lata 2011-2020 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-21 10:46:07
Uchwała Nr IV/18/2011 z 31.01.2011 w spr. uchwalenia wieloletniej prognizy finansowej Gminy Gryfice na lata 2011-2020 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-21 10:45:55
Uchwała Nr IV/19/2011 z 31.01.2011 w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. Alicja Misiecka 2011-02-21 09:02:16
Uchwała Nr IV/19/2011 z 31.01.2011 w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. Alicja Misiecka 2011-02-21 09:01:45
Uchwała Nr IV/19/2011 z 31.01.2011 w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. Alicja Misiecka 2011-02-21 09:01:28
Uchwała Nr IV/19/2011 z 31.01.2011 w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. Alicja Misiecka 2011-02-21 09:00:19
Uchwała Nr IV/19/2011 z 31.01.2011 w spr. uchwalenia budżetu gminy na 2011 r. Alicja Misiecka 2011-02-18 12:40:06
Uchwała Nr IV/20/2011 z 31.01.2011 w spr. stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w okręgu wyborczym Nr 4 Alicja Misiecka 2011-02-18 12:38:19
Uchwała Nr IV/20/2011 z 31.01.2011 w spr. stwierdzenia wygaśnie cia mandatu radnego Rady Miejskiej w okręgu wyborczym Nr 4 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-18 12:36:39
Uchwała Nr IV/20/2011 z 31.01.2011 w spr. stwierdzenia wygaśnie cia mandatu radnego Rady Miejskiej w okręgu wyborczym Nr 4 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-18 12:36:28
Uchwała Nr IV/21/2011 z 31.01.2011 w spr. ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2011-02-18 12:34:39
Uchwała Nr IV/22/2011 z 31.01.2011 w spr. zmian w składach stałych komisji Rady Alicja Misiecka 2011-02-18 12:33:02
Uchwała Nr IV/23/2011 z 31.01.2011 w spr. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej na 2011 r. Alicja Misiecka 2011-02-18 12:31:21
Uchwała Nr IV/24/2011 z 31.01.2011 w spr. wyznaczenia delegata gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Alicja Misiecka 2011-02-18 12:08:09
Uchwała Nr IV/25/2011 z 31.01.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich w Gryficach o numerze geodezyjnym 198/3 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 299 Alicja Misiecka 2011-02-18 12:06:04
Uchwała Nr IV/25/2011 z 31.01.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości polożonej przy ul. Śniadeckich w Gryficach o numerze geodezyjnym 198/3 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze 299 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-18 12:02:22
Uchwała Nr IV/25/2011 z 31.01.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości polożonej przy ul. Śniadeckich w Gryficach o numerze geodezyjnym 198/3 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze 299 - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-18 12:02:03
Uchwała Nr IV/26/2011 z 31.01.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej przy ul. Niechorskiej w Gryficach stanowiącej działkę Nr 563/5, na której wzniesiony został pawilon handlowy Alicja Misiecka 2011-02-18 11:57:31
Uchwała Nr IV/27/2011 z 31.01.2011 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości polożonej przy ul. Irysowej w Gryficach o numerze geodezyjnym 268/1 na rzecz właścicieli działki sąsiedniej o numerze geodezyjnym 266 Alicja Misiecka 2011-02-18 11:53:49
Uchwała NR IV/28/2011 z 31.01.2011 r. w spr. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 110 w obrębie Rzęskowo Leszek Wójcikiewicz 2011-02-18 11:24:32
Uchwała Nr XXI/266/2000 z dnia 12.12.2000 r. w sprawie przeniesienia prawa własności części gruntu na którym wzniesiony został budynek-garaż położony przy ul. Kościuszki w Gryficach. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-17 15:17:23
UCHWAŁA NR III/15/2002 - w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice” - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-17 14:44:17
Uchwałą Nr V/44/2003r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-17 13:30:44
Uchwała Nr XVI/144/2004 z 20.04.2004 w spr. zaciagnięcia kredytu długoterminowego Alicja Misiecka 2011-02-17 13:10:20
Uchwała Nr XVI/143/2004 z 20.04.2004 w spr. zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 r. Alicja Misiecka 2011-02-17 13:09:03
Uchwała Nr XVI/142/2004 z 20.04.2004 w spr. zmiany budżetu gminy Gryfice na 2004 rok Alicja Misiecka 2011-02-17 13:07:53
Uchwała Nr XVI/141/2004 z 20.04.2004 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za 2003 rok Alicja Misiecka 2011-02-17 13:06:24
Uchwała Nr XVI/143/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany w planach finansowych zakładów budżetowych na 2004 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-17 12:00:05
Uchwała Nr XVI/144/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-17 12:00:01
Uchwała Nr XVI/142/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2011-02-17 11:59:52
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanych w m.Rzęskowo i Ościęcin. Wiesława Kieler 2011-02-17 11:05:26