herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 17:15:10
WNIOSEK o wydanie wypisu/wyrysu o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta/gminy Gryfice - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 17:14:16
UCHWAŁA Nr VIII/62/2003 - w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice obejmującej teren działek nr 7 i 43 położonych przy ul. Kamieńskiej w Gryficach Karina Markowska 2003-07-01 16:48:17
UCHWAŁA NR VIII/63/2003 - w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Karina Markowska 2003-07-01 15:34:04
UCHWAŁA NR VIII/64/2003 - w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Karina Markowska 2003-07-01 15:32:19
UCHWAŁA NR III/15/2002 - w sprawie przyjęcia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice” - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 15:30:25
UCHWAŁA NR V/44/2003 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice Karina Markowska 2003-07-01 15:28:27
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 14:31:43
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 14:25:05
Karina Markowska 2003-07-01 12:07:36
ZARZĄDZENIE NR 50 /XVII/2003 w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektorów szkół Gminy Gryfice - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 12:04:27
- dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 10:36:27
Karina Markowska 2003-07-01 10:07:34
Karina Markowska 2003-07-01 09:59:07
Przedszkole nr 2 w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 09:53:50
Przedszkole nr 1 w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 09:53:21
Karina Markowska 2003-07-01 09:48:53
Gryficki Dom Kultury Karina Markowska 2003-07-01 09:48:02
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Załuskiego w Gryficach - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 09:47:45
Straż Gminna - dokument usunięty Karina Markowska 2003-07-01 09:29:27
Karina Markowska 2003-07-01 09:23:04
Karina Markowska 2003-07-01 08:26:03
Daniel Igielski 2003-07-01 08:23:29
Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej i Przeciwpowodziowej Daniel Igielski 2003-06-30 16:00:51
Radca Prawny - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-06-30 16:00:00
Gminne Biuro Reagowania Daniel Igielski 2003-06-30 15:59:39
Urząd Stanu Cywilnego Daniel Igielski 2003-06-30 15:59:18
Daniel Igielski 2003-06-30 15:33:49
Daniel Igielski 2003-06-30 15:31:59
Informacje Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Karina Markowska 2003-06-30 15:13:53
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - dokument usunięty Karina Markowska 2003-06-30 15:12:18
Zespół Placówek Oświatowych - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-06-30 14:53:48
Zakład Gospodarki Komunalnej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-06-30 14:52:40
Ośrodek Pomocy Społecznej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-06-30 14:52:17
Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej Daniel Igielski 2003-06-30 14:49:57
Wydział Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Daniel Igielski 2003-06-30 14:49:24
Wydział Finansowy Daniel Igielski 2003-06-30 14:48:57
Wydział Ogólno-Administracyjny, Biuro Rady Miejskiej Daniel Igielski 2003-06-30 14:48:03