Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-10 09:32:54
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-10 09:32:23
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-10 08:10:39
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-10 08:10:32
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-10 08:08:09
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-10 08:07:24
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-10 07:56:46
Przygotowanie, dostawa i wydawanie obiadów dwudaniowych dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu Gminy Gryfice - Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, Górzycy i Prusinowie. Dorota Wawrzyniak 2009-07-09 10:19:53
Informacja Burmistrza Gryfic o wywieszeniu wykazów nr 37-41/2009 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Alicja Bojówka 2009-07-08 15:43:09
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2009-07-07 07:53:10
Remont dachu papowego z wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. Broniszewskiej 17 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-07-07 07:47:27
Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina i wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. 3 Maja 1 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-07-07 07:46:48
Wymiana pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem komina i wymianą rynien i rur spustowych budynku przy ul. Nowy Świat 19 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-07-07 07:45:48
Uchwała Nr XXIX/357/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-07-06 11:40:39
Uchwała Nr XXIX/358/2009 z 23.06.2009 w spr. wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki Alicja Misiecka 2009-07-06 11:39:00
Uchwała Nr XXIX/359/2009 z 23.06.2009 w spr. udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Gryfickiemu Alicja Misiecka 2009-07-06 11:36:21
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest" Alicja Misiecka 2009-07-06 11:10:30
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-07-06 11:07:32
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-07-06 11:07:16
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-07-06 11:07:00
Uchwała Nr XXIX/360/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia "Regulaminu przyznawania dofinansowania ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest - dokument usunięty Alicja Misiecka 2009-07-06 10:51:07
Uchwała Nr XXIX/361/2009 z 23.06.2009 w spr. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Gryfice w latach 2009-2013 Alicja Misiecka 2009-07-06 10:48:28
Uchwała Nr XXIX/362/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice Alicja Misiecka 2009-07-06 10:45:46
Uchwała Nr XXIX/363/2009 z 23.06.2009 w spr. zasad gospodarowania komunalnymi lokalami użytkowymi Alicja Misiecka 2009-07-06 10:44:07
Uchwała Nr XXIX/364/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Rotnowo Alicja Misiecka 2009-07-06 10:42:51
Uchwała Nr XXIX/365/2009 z 23.06.2009 w spr. zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Jasiel Alicja Misiecka 2009-07-06 10:41:19
Uchwała Nr XXIX/366/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Alicja Misiecka 2009-07-06 10:39:49
Uchwała Nr XXIX/367/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 77/8 położoną w obrębie geodezyjnym 5 miasta Gryfice przy ul. Klasztornej służebnością drogową Alicja Misiecka 2009-07-06 10:37:52
Uchwała Nr XXIX/368/2009 z 23.06.2009 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę nr 144/3 położoną w obrębie geodezyjnym Rybokarty gmina Gryfice służebnością drogową Alicja Misiecka 2009-07-06 10:35:39
Uchwała Nr XXIX/369/2009 z 23.06.2009 r. w spr. nadania nazwy urzędowej nowopowstałej ulicy w miejscowości Borzyszewo Alicja Misiecka 2009-07-06 10:33:05
Uchwała Nr XXIX/370/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2009 r. Alicja Misiecka 2009-07-06 10:31:49
Uchwała Nr XXIX/371/2009 z 23.06.2009 w spr. zmiany uchwały Nr XXVIII/348/2009 dotyczącej szczegółowych zasad udzielania i rozliczania dotacji oraz ustalenia stawek dotacji na zadania oświatowe prowadzone na terenie Gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne Alicja Misiecka 2009-07-06 10:29:36
Program Funkcjonalno - Użytkowy dla kompleksowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-03 12:41:15
Opracowanie studium wykonalności na kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminach Gryfice, Płoty, Brojce Grzegorz Szredziński 2009-07-03 12:04:43
Decyzje środowiskowe - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-07-03 10:01:03
Wydane decyzje środowiskowe - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-07-03 10:00:44
Wydane decyzje środowiskowe - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-07-03 10:00:42
Decyzje środowiskowe - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-07-03 09:57:06
Modernizacja stadionu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-07-01 09:53:22
Zarządzenie nr 765/2009 z dnia 22.06.2009 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Okresowej Oceny Pracowników. Karina Markowska 2009-07-01 08:55:33