Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 9/2010 z dnia 30.12.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości, położonej w miejscowości Barkowo obr. Barkowo gmina Gryfice. Karina Markowska 2011-01-31 13:28:13
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 30.12.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2011r. Karina Markowska 2011-01-31 13:27:10
Zarządzenie Nr 8/2010 z dnia 30.12.2010r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego na terenie Gminy Gryfice w 2011r. Karina Markowska 2011-01-31 13:26:43
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 28.12.2010r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok. Karina Markowska 2011-01-31 13:25:33
Zarządzenie Nr 7/2010 z dnia 28.12.2010r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2010 rok. Karina Markowska 2011-01-31 13:24:58
Zarządzenie Nr 6/2010 z dnia 28.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2010 rok. Karina Markowska 2011-01-31 13:23:37
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 21.12.2010r. w sprawie nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 10 miasto Gryfice przy ul. M.J. Piłsudskiego. Karina Markowska 2011-01-31 13:22:15
Zarządzenie Nr 5/2010 z dnia 21.12.2010r. w sprawie nadania numeracji porządkowej dla nieruchomości położonej w Gryficach w obrębie geodezyjnym nr 10 miasto Gryfice przy ul. M.J. Piłsudskiego. Karina Markowska 2011-01-31 13:21:27
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 21.12.2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach. Karina Markowska 2011-01-31 13:18:41
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 21.12.2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach. Karina Markowska 2011-01-31 13:18:09
Zarządzenie Nr 4/2010 z dnia 21.12.2010r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyboru oferty na Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Gryfice do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Gryficach. Karina Markowska 2011-01-31 13:17:41
Zarządzenie Nr 3/2010 z dnia 20.12.2010r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2011 r. w drodze zlecenia. Karina Markowska 2011-01-31 13:15:10
Zarządzenie Nr 2/2010 z dnia 17.12.2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2010 rok. Karina Markowska 2011-01-31 13:13:16
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości. Karina Markowska 2011-01-31 13:08:43
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości. - dokument usunięty Karina Markowska 2011-01-31 13:07:28
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości. - dokument usunięty Karina Markowska 2011-01-31 13:07:18
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości. - dokument usunięty Karina Markowska 2011-01-31 13:05:10
Zarządzenie Nr 1/2010 z dnia 14.12.2010r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Wykonanie obsługi urbanistycznej w zakresie przygotowywania decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii w sprawie podziału nieruchomości. - dokument usunięty Karina Markowska 2011-01-31 13:04:46
Zarządzenia 2010 r. - nowa kadencja Karina Markowska 2011-01-31 13:03:23
Uchwała Nr CLXII/481/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfice na 2011 rok. Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:59:37
Uchwała Nr CXLII/480/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfice na 2011 rok. Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:58:10
Uchwała Nr CLXII/481/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfice na 2011 rok. Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:56:23
Uchwała Nr CXLII/480/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 roku - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:54:24
Uchwała Nr CXLII/480/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy i Miasta Gryfice na 2011 rok. Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:52:43
Uchwała Nr CXLII/480/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 roku - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:49:54
Uchwała Nr CXLII/480/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 roku - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:49:32
Uchwała Nr CXLII/480/Z/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 grudnia 2010 roku - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:48:40
Budżet Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:42:29
Budżet 2009 r. Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:41:39
Budżet 2010 r. Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:41:27
Budżet 2011 r. Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:41:14
Budżet 2011 r. Leszek Wójcikiewicz 2011-01-27 09:41:04
Zarządzenie Nr 1209/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do prowadzeniu spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Gryfice. Karina Markowska 2011-01-26 15:20:18
Zarządzenie Nr 1209/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach do prowadzeniu spraw związanych z przekazywaniem i rozliczaniem dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie gminy Gryfice przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Gryfice. Karina Markowska 2011-01-26 15:19:13
Zarządzenie Nr 1208/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie przekazania sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach. Karina Markowska 2011-01-26 15:16:45
Zarządzenie Nr 1208/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie przekazania sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach. Karina Markowska 2011-01-26 15:14:32
Zarządzenie Nr 1207/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Brodniki Osada Zdrój Gmina Gryfice. Karina Markowska 2011-01-26 15:13:02
Zarządzenie Nr 1207/2010 z dnia 13.12.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Brodniki Osada Zdrój Gmina Gryfice. Karina Markowska 2011-01-26 15:12:13
Zarządzenie Nr 1206/2010 z dnia 10.12.2010r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach oznaczonej numerem geodezyjnym 21/10. Karina Markowska 2011-01-26 15:10:23
Zarządzenie Nr 1206/2010 z dnia 10.12.2010r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej w Gryficach oznaczonej numerem geodezyjnym 21/10. Karina Markowska 2011-01-26 15:09:35