Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 187/2007 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przystosowanie samochodu pożarniczego dla OSP Górzyca do ograniczenia stref skażeń chemicznych i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. Daniel Igielski 2007-10-30 10:38:51
Zarządzenie nr 186/2007 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Przybiernówku, obręb Przybiernówko. Daniel Igielski 2007-10-30 10:37:48
Zarządzenie nr 185/2007 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Borzyszewie, obręb Borzyszewo Daniel Igielski 2007-10-30 10:37:07
Zarządzenie nr 184/2007 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok. Daniel Igielski 2007-10-30 10:36:33
Zarządzenie nr 183/2007 z dnia 17 września 2007 r. w sprawie przekazania - przejęcia samochodu marki Daewoo NUBIRA SMK 2000 Daniel Igielski 2007-10-30 10:34:09
Zarządzenie Nr 243-2007 Burmistrza Gryfic z dnia 24.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok Daniel Igielski 2007-10-30 10:33:10
Zarządzenie Nr 243-2007 Burmistrza Gryfic z dnia 24.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok - dokument usunięty Daniel Igielski 2007-10-30 10:32:42
Zarządzenie Nr 243-2007 Burmistrza Gryfic z dnia 24.10.2007r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2007 rok - dokument usunięty Daniel Igielski 2007-10-30 10:32:18
Zarządzenie nr 182/2007 z dnia 14 wrzśnia 2007 r. w sprawie zlecenia Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Gryficach "Budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach " Daniel Igielski 2007-10-30 08:46:20
Informacja z wykonania budżetu za III kw. 2007r. Daniel Igielski 2007-10-29 09:36:41
Informacja Burmistrza Gryfic o wywieszeniu wykazów na sprzedaż nieruchomości Daniel Igielski 2007-10-29 09:36:02
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-10-26 13:12:15
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-10-26 13:12:07
Wykaz aktów prawa miejscowego - dokument usunięty Daniel Igielski 2007-10-24 14:18:03
Wykaz aktów prawa miejscowego - dokument usunięty Daniel Igielski 2007-10-24 14:17:25
Uchwała Nr XI/121/2007 z 16.10.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok Daniel Igielski 2007-10-24 14:16:56
Uchwała Nr XI/121/2007 z 16.10.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok Daniel Igielski 2007-10-24 14:16:21
Uchwała Nr XI/122/2007 z 16.10.2007 w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości Daniel Igielski 2007-10-24 14:15:54
Uchwała Nr XI/123/2007 z 16.10.2007 w spr. opłat za korzystanie z lokalnego transportu zbiorowego w Gminie Gryfice Daniel Igielski 2007-10-24 14:15:21
Uchwała Nr XI-124-2007 z 16.10.2007 w spr. zm. uchwały dotyczącej ustalenia uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych w lokalnym transporcie zbiorowym na terenie Gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-10-24 14:14:56
Uchwała Nr XI/125/2007 z 16.10.2007 w spr. poręczenia za zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego przez PEC Sp. z o.o. w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie bieżących zobowiązań z tytułu zakupu opału w sezonie grzewczym 2007-2008 Daniel Igielski 2007-10-24 14:14:29
Uchwała Nr XI/126/2007 z 16.10.2007 w spr. poręczenia za zobowiązanie z tytułu kredytu zaciagniętego przez Gryfickie TBS Sp.z.o.o w Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie budowy 24-rodzinnego budynku przy ul. Trzygłowskiej w Gryficach Daniel Igielski 2007-10-24 14:14:01
Uchwała Nr XI/127/2007 z 16.10.2007 w spr. wyboru ławników Sądu Rejonowego w Gryficach Daniel Igielski 2007-10-24 14:13:34
Uchwała Nr XI/128/2007 z 16.10.2007 w spr. wyboru ławników Sądu Pracy w Gryficach Daniel Igielski 2007-10-24 14:13:10
Uchwała Nr XI/129/2007 z 16.10.2007 w spr. ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2008 r. nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie Gminy Gryfice. Daniel Igielski 2007-10-24 14:12:46
Uchwała Nr XI/130/2007 z 16.10.2007 w spr. przejęcia od Powiatu Gryfickiego zadań w zakresie pełnienia funkcji powiatowej biblioteki publicznej Daniel Igielski 2007-10-24 14:12:21
Uchwała Nr XI/131/2007 z 16.10.2007 w spr. nieodpłatnego nabycia przez Gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Gryficach w rejonie ulicy Wałowej Daniel Igielski 2007-10-24 14:11:54
Uchwała Nr XI/132/2007 z 16.10.2007 w spr. wystąpienia o zniesienie nazwy miejscowości Łopowice stanowiącej przysiółek Sokołowa Daniel Igielski 2007-10-24 14:11:26
Uchwała Nr XI/133/2007 z 16.10.2007 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-10-24 14:11:05
Uchwała Nr XI/133/2007 z 16.10.2007 w spr. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-10-24 14:10:39
Uchwała Nr XI/134/2007 z 16.10.2007 w spr. zm. uchwały dot. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa osiedla) Daniel Igielski 2007-10-24 14:10:16
Uchwała Nr XI/135/2007 z 16.10.2007 w spr. zm. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m.Gryfice obejmującego teren w rejonie ulic: Niepodległości i Wałowej Daniel Igielski 2007-10-24 14:09:39
Sesja XI Daniel Igielski 2007-10-24 14:09:31
Wymianę pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku mieszkalnego przy ulicy Armii Krajowej nr 1 w Gryficach Daniel Igielski 2007-10-24 12:51:29
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2007-10-24 12:49:26
Zmiana sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny Daniel Igielski 2007-10-23 10:19:30
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z odwodnieniem i kanalizacją deszczową przy ul. Sportowej w Gryficach II Daniel Igielski 2007-10-23 10:18:30
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-10-23 09:25:39
Uchwała Nr XI/121/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 16.10.2007r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 rok Daniel Igielski 2007-10-22 12:51:59
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-10-19 12:49:43