Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVI/444/2010 z 30.03.2010 w spr. szczegółowego sposobu konsultacji podejmowanych uchwał w zakresie działalności pożytku publicznego z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Alicja Misiecka 2010-04-07 15:04:26
Uchwała Nr XXXVI/445/2010 z 30.03.2010 w spr. wyrażenia woli przystąpienia przez Gminę Gryfice do projektu pod nazwą * MEW@ - Morze Cyfrowych Kompetencji* realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e-Inclusion Alicja Misiecka 2010-04-07 15:01:11
Uchwała Nr XXXVI/446/2010 z 30.03.2010 w spr. zmiany Uchwały Nr VIII/56/2003 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 czerwca 2003 r. dotyczącej poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Alicja Misiecka 2010-04-07 14:56:30
Uchwała Nr XXXVI/447/2010 z 30.03.2010 w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2010-04-07 14:53:05
Uchwała Nr XXXVI/448/2010 z 30.03.2010 w spr. zmiany Uchwały Nr XXXVI/380/2006 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach Alicja Misiecka 2010-04-07 14:51:39
Uchwała Nr XXXVI/449/2010 z 30.03.2010 w spr. udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu w zakresie realizacji Wojewódzkiej Kampanii Przeciwko Uzależnieniom - "Czas Zmienić Przyzwyczajenia" Alicja Misiecka 2010-04-07 14:49:35
Uchwała Nr XXXVI/450/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpatrzenia skargi Zarządu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gryficach Alicja Misiecka 2010-04-07 14:47:14
Uchwała Nr XXXVI/451/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpatrzenia zarzutów i uwag Komitetu Protestacyjnego Przeciwko Bliskiej Lokalizacji Elektrowni Wiatrowych od Zabudowań na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2010-04-07 14:45:40
Uchwała Nr XXXVI/452/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Ireny Szabunia-Semczuk z dnia 22 lutego 2010 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XII/142/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów oraz Uchwałą Nr XV/191/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów w gminie Gryfice Alicja Misiecka 2010-04-07 14:43:30
Uchwała Nr XXXVI/453/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Ireny Szabunia-Semczuk z dnia 22 lutego 2010 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVI/330/2009 z 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Alicja Misiecka 2010-04-07 14:37:46
Uchwała Nr XXXVI/454/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Ireny Szabunia-Semczuk,Marzeny Loduchowskiej, Grzegorza Burcza, Stanisława Broź z dnia 23 lutego 2010 r.do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XII/142/2007 z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów oraz Uchwałą Nr XV/191/2008 z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów w gminie Gryfice Alicja Misiecka 2010-04-07 14:34:37
Uchwała Nr XXXVI/455/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Ireny Szabunia-Semczuk, Marzeny Loduchowskiej, Grzegorza Burcza i Stanisława Broź z dnia 23 lutego 2010 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVI/330/2009 z dnia 31 marca 2009 r.w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice - dokument usunięty Alicja Misiecka 2010-04-07 14:28:46
Uchwała Nr XXXVI/456/2010 z 30.03.2010 w spr. rozpoznania wezwania Jacka Kozłowskiego, Piotra Pacak, Barbary Kozłowskiej, Stanisława Kozłowskiego, Marii Fijał i Damiana Kozłowskiego z dnia 26 lutego 2010 r. do usunięcia naruszenia interesu prawnego Uchwałą Nr XXVI/331/2009 z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia dozmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Alicja Misiecka 2010-04-07 14:24:33
Uchwała Nr XXXVI/457/2010 z 30.03.2010 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie ze skarg na uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Alicja Misiecka 2010-04-07 14:20:57
Uchwała Nr XXXVI/458/2010 z 30.03.2010 w spr. udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Rady Miejskiej w Gryficach w sprawie wniosku Tadeusza Piaskowskiego o wymierzenie Radzie Miejskiej w Gryficach grzywny Alicja Misiecka 2010-04-07 14:19:01
Sesja XXXVI Alicja Misiecka 2010-04-07 14:16:16
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aneta Chruścielewska 2010-04-06 08:50:22
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2010-04-06 08:49:38
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2010-04-06 08:49:26
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2010-04-06 08:48:50
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ?Zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Gryfice dla części terenu położonego w obrębie geodezyjnym Smolęcin i Łopianów? wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2010-04-06 08:48:36
Wykaz nr 33/2010 nieruchomości oznaczonej numerem 357/7 położonej przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Marta Majewska-Pasiowiec 2010-04-02 09:29:53
Wykaz nr 32/2010 nieruchomości oznaczonej numerem 357/6 położonej przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Marta Majewska-Pasiowiec 2010-04-02 09:28:46
Wykaz nr 31/2010 nieruchomości oznaczonej numerem 357/5 położonej przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Marta Majewska-Pasiowiec 2010-04-02 09:27:52
Wykaz nr 30/2010 nieruchomości oznaczonej numerem 357/4 położonej przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Marta Majewska-Pasiowiec 2010-04-02 09:26:39
Wykaz nr 29/2010 nieruchomości oznaczonej numerem 357/3 położonej przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Marta Majewska-Pasiowiec 2010-04-02 09:13:07
Wykaz nr 28/2010 nieruchomości oznaczonej numerem 357/2 położonej przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Marta Majewska-Pasiowiec 2010-04-02 09:11:37
Wykaz nr 28/2010 nieruchomości oznaczonej numerem 357/2 położonej przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Marta Majewska-Pasiowiec 2010-04-02 09:10:15
Wykaz nr 27/2010 nieruchomości oznaczonej numerem 357/1 położonej przy ul. Wojska Polskiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Marta Majewska-Pasiowiec 2010-04-02 09:01:46
Wykaz sołectw Gminy Gryfice Daniel Igielski 2010-04-01 14:19:38
Rozbiórka trybun na stadionie miejskim w Gryficach Grzegorz Szredziński 2010-03-30 11:39:10
Rozbiórka trybun na stadionie miejskim w Gryficach Grzegorz Szredziński 2010-03-30 08:28:16
Rozbiórka trybun na stadionie miejskim w Gryficach Grzegorz Szredziński 2010-03-30 08:25:33
Wyniki naboru Jowita Piwoni 2010-03-30 08:16:25
Rozbiórka trybun na stadionie miejskim w Gryficach Grzegorz Szredziński 2010-03-29 15:20:39
Rozbiórka trybun na stadionie miejskim w Gryficach Grzegorz Szredziński 2010-03-29 15:20:28
Rozbiórka trybun na stadionie miejskim w Gryficach Grzegorz Szredziński 2010-03-29 15:20:19
Rozbiórka trybun na stadionie miejskim w Gryficach Grzegorz Szredziński 2010-03-29 15:19:06
Zarządzenie Nr 990/2010 z dnia 10.03.2010r. w sprawie przekazania 2 tablic korkowych szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach. Karina Markowska 2010-03-26 13:53:49
Zarządzenie Nr 989/2010 z dnia 09.03.2010r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, na dz. Nr 33/11 obręb nr 1, przy ul. Bursztynowej. Karina Markowska 2010-03-26 13:51:28