Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXII/297/2008 z 30.12.2008 w spr. określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. Alicja Misiecka 2009-01-12 09:45:23
Uchwała Nr XXII/298/2008 z 30.12.2008 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-01-12 09:43:14
Uchwała Nr XXII/299/2008 z 30.12.2008 w spr. Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-01-12 09:40:23
Uchwała Nr XXII/300/2008 z 30.12.2008 w spr. zgody na obciążenie nieruchomości gminnej stanowiącej działkę Nr 424/13 położoną w obrębie geodezyjnym Rzęskowo gmina Gryfice - służebnością drogową Alicja Misiecka 2009-01-12 09:38:59
Uchwała Nr XXII/301/2008 z 30.12.2008 w spr. przyjęcia "Programu Wspólpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi w 2009 r." Alicja Misiecka 2009-01-12 09:36:14
Uchwała Nr XXII/302/2008 z 30.12.2008 w spr. zmiany uchwały dotyczącej przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz udzielenia pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Szczygłowi Burmistrzowi Gryfic do pełnego reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania Alicja Misiecka 2009-01-12 09:25:25
Sesja XXII Alicja Misiecka 2009-01-12 09:20:49
Obsługa urbanistyczna Grzegorz Szredziński 2009-01-08 13:10:18
Obsługa urbanistyczna Grzegorz Szredziński 2009-01-08 13:08:54
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2009 r. w drodze zlecenia. Daniel Igielski 2009-01-05 12:14:29
Ogłoszenie o wyborze oferty Dorota Wawrzyniak 2009-01-02 11:05:49
Skrzynka Podawcza Daniel Igielski 2008-12-31 09:55:58
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-12-30 10:11:17
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-12-30 10:09:48
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-12-30 10:09:43
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2008-12-30 10:09:25
Zarządzenie nr 573/2008 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie przekazania wózka do kredowania linii na boisko piłkarskie Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 11:02:05
Zarządzenie nr 572/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania manekina do nauki resuscytacji krążeniowo - oddechowej Gimnazjum nr 2 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:52:15
Zarządzenie nr 571/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania telewizora i barometra Szkole Podstawowej nr 4 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:48:51
Zarządzenie nr 570/2008 z dnia 12.12.2008 r. w sprawie przekazania tablic korkowych Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:46:52
Zarządzenie nr 569/2008 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, położonej w m. Brodniki Karina Markowska 2008-12-29 10:45:16
Zarządzenie nr 568/2008 z dnia 09.12.2008 r. w sprawie przekazania cyfrowego aparatu fotograficznego Gimnazjum nr 2 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:42:29
Zarządzenie nr 566/2008 z dnia 04.12.2008 r. w sprawie przekazania kamery cyfrowej i tablicy korkowej Gimnazjum nr 2 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:39:57
Zarządzenie nr 565/2008 z dnia 02.12.2008 r. w sprawie przekazania kuchenki elektrycznej oraz stołu Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach Karina Markowska 2008-12-29 10:38:05
Zarządzenie nr 564/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice Karina Markowska 2008-12-29 10:35:57
Zarządzenie nr 563/2008 z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2008-12-29 10:34:06
Sprawozdanie Nr 9 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między Sesjami Rady Miejskiej od dnia 11 listopada 2008r. do dnia 15 grudnia 2008r. Karina Markowska 2008-12-23 08:21:12
Zarządzenie Nr 563/2008 Burmistrza Gryfic z dnia 28.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2008 rok Małgorzata Gołąb 2008-12-19 13:04:57
Obsługa urbanistyczna Grzegorz Szredziński 2008-12-18 11:47:27
Otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania z zakresu pomocy społecznej "Udzielenie pomocy bezdomnym" Daniel Igielski 2008-12-12 13:05:54
Udzielenie kredytu długoterminowego Grzegorz Szredziński 2008-12-09 08:58:10
Zarządzenie nr 562/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru ofert na udzielenie i obsługę długoterminowego kredytu bankowego Karina Markowska 2008-12-08 13:21:48
Zarządzenie nr 561/2008 z dnia 26.11.2008 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2009 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe prowadzące oraz ogłoszenie konkursów ofert na realizację tych zadań Karina Markowska 2008-12-08 13:18:53
Zarządzenie nr 560/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchmości zabudowanej, położonej w m. Rybokarty Karina Markowska 2008-12-08 13:15:01
Zarządzenie nr 559/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym, położonej w m. Niekładź Karina Markowska 2008-12-08 13:13:31
Zarządzenie nr 558/2008 z dnia 24.11.2008 r. w sprawie wykonania remontów komunalnych budynków w ramach przyznanych dodatkowych środków finansowych Karina Markowska 2008-12-08 13:10:15
Zarządzenie nr 557/2008 z dnia 20.11.2008 r. o zmianie zarządzenia w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy wg stanu na dzień 31.12.2008 r. Karina Markowska 2008-12-08 13:06:06
Zarządzenie nr 556/2008 z dnia 19.11.2008 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2008 rok Karina Markowska 2008-12-08 13:03:24
Zarządzenie nr 554/2008 z dnia 10.11.2008 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu Karina Markowska 2008-12-08 13:02:00
Zarządzenie nr 553/2008 z dnia 07.11.2008 r. w sprawie przekazania - przejęcia samochodu marki MERCEDES - BENZ do OSP Gryfice Karina Markowska 2008-12-08 12:11:51