Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - dokument usunięty Karina Markowska 2009-04-16 13:31:34
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne - dokument usunięty Karina Markowska 2009-04-16 13:30:41
Uchwała Nr XXVI/324/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 31.03.2009r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2009 rok Małgorzata Gołąb 2009-04-15 13:29:35
Zarządzenie Nr 662/2009 Burmistrza Gryfic z dnia 31.03.2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy i układu wykonawczego na 2009 rok Małgorzata Gołąb 2009-04-15 13:23:08
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gryfice Alicja Bojówka 2009-04-15 11:36:36
Wykaz nieruchomości do sprzedaży położonej przy ul. Sportowa - DZIAŁKA NR 242/10 - na rzecz dzierżawcy Alicja Bojówka 2009-04-14 12:11:24
Wykaz nieruchomości do sprzedaży położonej przy ul. 11 Listopada - DZIAŁKA NR 347 - na rzecz dzierżawcy Alicja Bojówka 2009-04-14 12:08:55
Wykaz nieruchomości do sprzedaży położonej przy ul. 11 Listopada - DZIAŁKA NR 347 - na rzecz dzierżawcy Alicja Bojówka 2009-04-14 12:07:53
Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Gryficach przy ulicy SZMARAGDOWEJ, BRYLANTOWEJ I TURKUSOWEJ - dokument usunięty Alicja Bojówka 2009-04-14 12:06:10
Termomodernizacja budynku Biblioteki Miejskiej w Gryficach Grzegorz Szredziński 2009-04-10 10:25:51
Przebudowa nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sportowej Grzegorz Szredziński 2009-04-09 08:59:59
Remont dachu papowego z przemurowaniem kominów oraz wymianą rynien i rur spustowych budynku nr 1 w Ościęcinie Grzegorz Szredziński 2009-04-08 14:37:59
Uchwała Nr XXVI/323/2009 z 31.03.2009 w spr. udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gryfic za 2008 rok Alicja Misiecka 2009-04-08 08:20:03
Uchwała Nr XXVI/324/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-04-08 08:18:56
Uchwała Nr XXVI/325/2009 z 31.03.2009 w spr. zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Gryfice dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Alicja Misiecka 2009-04-08 08:17:29
Uchwała Nr XXVI/326/2009 z 31.03.2009 w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2009-04-08 08:15:39
Uchwała Nr XXVI/327/2009 z 31.03.2009 w spr.określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2009-04-08 08:13:14
Uchwała Nr XXVI/328/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w spr. uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Alicja Misiecka 2009-04-08 08:11:14
Uchwała Nr XXVI/329/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 czerwca 2008 r. w spr. ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i przedszkoli, których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Alicja Misiecka 2009-04-08 08:06:18
Uchwała Nr XXVI/330/2009 z 31.03.2009 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Alicja Misiecka 2009-04-08 08:03:36
Uchwała Nr XXVI/331/2009 z 31.03.2009 w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice Alicja Misiecka 2009-04-08 08:01:38
Uchwała Nr XXVI/332/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XVIII/254/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 czerwca 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy drodze wojewódzkiej Nr 110 w obrębie Rzęskowo gmina Gryfice Alicja Misiecka 2009-04-08 07:59:48
Uchwała Nr XXVI/333/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Nr XVI/223/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2009-04-08 07:56:57
Uchwała Nr XXVI/334/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/298/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-04-08 07:54:31
Uchwała Nr XXVI/335/2009 z 31.03.2009 w spr. zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Gryficach Nr XXII/299/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w spr. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 r. Alicja Misiecka 2009-04-08 07:51:41
Uchwała Nr XXVI/336/2009 z 31.03.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej w miejscowości Sikory gmina Gryfice Alicja Misiecka 2009-04-08 07:48:38
Uchwała Nr XXVI/337/2009 z 31.03.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego za cenę niższą od wartości rynkowej Alicja Misiecka 2009-04-08 07:46:34
Uchwała Nr XXVI/338/2009 z 31.03.2009 w spr. wyrażenia zgody na zbycie lub oddanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości polożonych w Gryficach przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego Alicja Misiecka 2009-04-08 07:44:26
Sesja XXVI Alicja Misiecka 2009-04-08 07:41:46
Sprawozdanie Nr 3 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami Rady Miejskiej od dnia 26 lutego 2009r. do dnia 26 marca 2009r. Karina Markowska 2009-04-06 12:23:08
Zarządzenie Nr 660/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Mabet". Karina Markowska 2009-04-03 09:37:27
Zarządzenie Nr 661/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Karina Markowska 2009-04-03 09:36:45
Zarządzenie Nr 661/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska". Karina Markowska 2009-04-03 08:08:27
Zarządzenie Nr 660/2009 z dnia 27.03.2009 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów dla Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego "Mabet". Karina Markowska 2009-04-03 08:05:03
Zarządzenie Nr 659/2009 z dnia 26.03.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Przebudowę nawierzchni drogi dojazdowej do garaży przy ul. Sportowej. Karina Markowska 2009-04-03 08:03:31
Zarządzenie Nr 657/2009 z dnia 19.03.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Termomodernizację budynku Biblioteki Miejskiej w Gyficach. Karina Markowska 2009-04-03 08:01:38
Zarządzenie Nr 656/2009 z dnia 19.03.2009 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na Dostawę wykładziny PVC oraz glazury i terakoty. Karina Markowska 2009-04-03 08:00:21
Zarządzenie Nr 655/2009 z dnia 19.03.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 8 ul. ZDROJOWEJ. Karina Markowska 2009-04-03 07:58:55
Zarządzenie Nr 654/2009 z dnia 19.03.2009 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w Gryficach, Obręb nr 8 ul. ZDROJOWEJ. Karina Markowska 2009-04-03 07:57:55
Zarządzenie Nr 653/2009 z dnia 19.03.2009 r. w sprawie prawa pierwokupu działki położonej przy ulicy Sportowej w Gryficach. Karina Markowska 2009-04-03 07:56:41