Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XX/254/2000 z 24.10.2000 w sprawie powołania doraźnej Komisji Mieszkaniowej RM ds. ustalenia listy osób uprawnionych do otrzymania mieszkań w nowo wybudowanym budynku komunalnym przy ul. T Karina Markowska 2005-08-01 11:36:12
Uchwała Nr XXXIII/411/2002 z 21.05.2002 w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. "Budowa hali sportowej w Gryficach" i zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków w formie weksla "in blanco" Karina Markowska 2005-08-01 11:35:01
Uchwała Nr XXXIII/408/2002 z 21.05.2002 w sprawie utworzenia zakmniętych obwodów głosowania na terenie gminy Gryfice, numerów obwodów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Karina Markowska 2005-08-01 11:31:56
Uchwała Nr XXXIII/407/2002 z 21.05.2002 w sprawie utworzenia okręgów na terenie gminy Gryfice, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu Karina Markowska 2005-08-01 11:31:22
Uchwała Nr XXX/399/2002 z 12.02.2002 w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2002 r. Karina Markowska 2005-08-01 11:30:10
Uchwała Nr XXX/398/2002 z 12.02.2002 w sprawie planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach na I półrocze 2002 r. Karina Markowska 2005-08-01 11:29:25
Uchwała Nr XXI-271-2000 z 12.12.2000 w sprawie stawek opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych Karina Markowska 2005-08-01 11:27:57
Uchwała Nr XXXIII/406/2002 z 21.05.2002 w sprawie utworzenia okręgu wyborczego do wyboru rady powiatu w 2002 r. - dokument usunięty Karina Markowska 2005-08-01 11:26:58
Uchwała Nr XXXII/403/2002 z 23.04.2002 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla ZGK w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 11:26:18
Uchwała Nr XXXII/405/2002 z 23.04.2002 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 11:25:39
Uchwała Nr XXXII/404/2002 z 23.04.2002 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego i przyjęcie gruntów do zasobów gminnych Karina Markowska 2005-08-01 11:19:14
Sesja XXXII Karina Markowska 2005-08-01 11:18:50
Uchwała Nr XXXI/401/2002 z 26.03.2002 w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Lucyny Kurczak z Gryfic Karina Markowska 2005-08-01 11:17:55
Uchwała Nr XXXI/400/2002 z 26.03.2002 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miejskiemu w Gryficach za 2001 r. Karina Markowska 2005-08-01 11:17:08
Sesja XXXI Karina Markowska 2005-08-01 11:16:33
Uchwała Nr XVIII/190/2000 z 11.07.2000 w sprawie przekazania na własność nieodpłatnie urządzeń energetycznych dla Zakładu Energetycznego Szczecin S.A Rejon Eneregetyczny Gryfice ul. Parkowa 5 Karina Markowska 2005-08-01 11:08:53
Uchwała Nr XVIII/189/2000 z 11.07.2000 w sprawie przekazania na własność nieodpłatnie urządzeń energetycznych dla Zakładu Energetycznego Szczecin S.A Rejon Gryfice ul. Parkowa 5 Karina Markowska 2005-08-01 11:06:57
Uchwała Nr XVIII/188/2000 z 11.07.2000 w sprawie przekazania na własność nieodpłatnie urządzeń energetycznych dla Zakładu Energetycznego Szczecin S.A Rejon Gryfice ul. Parkowa 5 Karina Markowska 2005-08-01 11:02:12
Uchwała Nr XVIII/187/2000 z 11.07.2000 w sprawie przekazania na własność nieodpłatnie urządzeń energetycznych dla Zakładu Energetycznego Szczecin S.A Rejon Energetyczny Gryfice ul. Parkowa 5 Karina Markowska 2005-08-01 11:01:36
Uchwała Nr XVIII/186/2000 z 11.07.2000 w sprawie przekazania na własność nieodpłatnie urządzeń energetycznych dla Zakładu Energetycznego Szczecin S.A Rejon Energetyczny Gryfice ul. Parkowa 5 Karina Markowska 2005-08-01 11:01:05
Uchwała Nr XVIII/185/2000 z 11.07.2000 w sprawie przekazania na własność nieodpłatnie urządzeń energetycznych dla Zakładu Energetycznego Szczecin S.A. Rejon Energetyczny Gryfice ul.Parkowa 5 Karina Markowska 2005-08-01 11:00:04
Uchwała Nr XXII/287/2000 z 28.12.2000 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przrestrzennego miasta Gryfice Karina Markowska 2005-08-01 10:58:33
Uchwała Nr XXII/289/2000 z 28.12.2000 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości Karina Markowska 2005-08-01 10:57:45
Uchwała Nr XXI/282/2000 z 12.12.2000 w sprawie przyjecia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Karina Markowska 2005-08-01 10:56:44
Uchwała Nr XXI/267/2000 z 12.12.2000 w sprawie powołania Komisjin Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienia komunalnego Karina Markowska 2005-08-01 10:56:12
Uchwała Nr XXI/282/2000 z 12.12.2000 w sprawie przyjecia dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - dokument usunięty Karina Markowska 2005-08-01 10:49:45
Uchwała Nr XXI/267/2000 z 12.12.2000 w sprawie powołania Komisjin Inwentaryzacyjnej mienia państwowego przejmowanego na własność Gminy jako mienia komunalnego - dokument usunięty Karina Markowska 2005-08-01 10:49:01
Uchwała Nr XXVI/338/2001 z 26.06.2001 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy w zakresie budowy obiektów handlowych Karina Markowska 2005-08-01 10:48:20
Uchwała Nr XXVI/329/2001 z 26.06.2001 w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej za świadczenia prowadzone przez przedszkola gminne Karina Markowska 2005-08-01 10:44:34
Uchwała Nr XXVI/327/2001 z 26.06.2001 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Gryfickiego Karina Markowska 2005-08-01 10:43:27
Uchwała Nr XXVI/337/2001 z 26.06.2001 w sprawie utworzenia zamkniętych obwodów głosowania na terenie gminy Gryfice, numerów obwodów oraz siedzib obwodowycyh komisji wyborczych Karina Markowska 2005-08-01 10:42:50
Uchwała Nr XXVI/336/2001 z 26.06.2001 w sprawie aportu nieruchomości komunalnej położonej w Gryficach przy ul. Trzygłowskiej Karina Markowska 2005-08-01 10:42:21
Uchwała Nr XXVI/335/2001 z 26.06.2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców Karina Markowska 2005-08-01 10:41:51
Uchwała Nr XXVI/334/2001 z 26.06.2001 w sprawie sprzedaży na własność w drodze przetargu ograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Gdyńskiej w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 10:41:10
Uchwała Nr XXVI/333/2001 z 26.06.2001 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu położonego w Gryficach przy ul. Śniadeckich znajdującego się w trwałym zarządzie na okres 25 lat Karina Markowska 2005-08-01 10:40:37
Uchwała Nr XXVI/332/2001 z 26.06.2001 w sprawie statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 10:40:04
Uchwała Nr XXVI/330/2001 z 26.06.2001 w sprawie zmiany harmonogramu działań do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXII/286/2000 Karina Markowska 2005-08-01 10:38:41
Uchwała Nr XXVI/331/2001 z 26.06.2001 w sprawie statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Karina Markowska 2005-08-01 10:38:05
Ogłoszenie o zamówieniu: usługa dowozy dzieci do szkół. Karina Markowska 2005-07-26 12:02:25
Uchwała Nr XV/139/2004 z dnia 30.03.2004 r. w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej na 2004r. Karina Markowska 2005-07-13 13:57:13