Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie wyników konkursu na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem było wsparcie wykonania zadania publicznego będącego zadaniem własnym Daniel Igielski 2005-03-21 11:42:50
Zarządzenie Nr 152/2004 z dnia 03 lutego 2004 r. w sprawie w sprawie wykonania remontów Gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS – spółka z o.o. w 2004 roku. Daniel Igielski 2005-03-15 15:44:56
Zarządzenie Nr 151/2004 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego na 2004 rok Daniel Igielski 2005-03-15 15:44:32
Zarządzenie Nr 150A/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Niechorskiej. Daniel Igielski 2005-03-15 15:44:15
Zarządzenie Nr 150/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rzęskowo oraz przepompowni z zasila Daniel Igielski 2005-03-15 15:44:01
Stanisław Perużyński - pełniący obowiązki Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gryficach Daniel Igielski 2005-03-14 13:31:32
Uchwała Nr XXV/212/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Gryfice w 2005 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których Daniel Igielski 2005-03-11 15:02:34
Burmistrz Daniel Igielski 2005-03-11 13:35:20
Zastępca Burmistrza Daniel Igielski 2005-03-11 13:33:55
Sekretarz Gminy Daniel Igielski 2005-03-11 13:33:42
Skarbnik Gminy Daniel Igielski 2005-03-11 13:33:12
Kierownik USC Daniel Igielski 2005-03-11 13:32:27
Kierownicy jednostek organizacyjnych Daniel Igielski 2005-03-11 13:32:10
Radni Daniel Igielski 2005-03-11 13:29:31
Kierownicy jednostek organizacyjnych - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-03-11 13:27:38
Radni - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-03-11 13:27:06
Oświadczenia majątkowe za rok 2004 Daniel Igielski 2005-03-11 13:24:03
Uchwała Nr XXV/210/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przeniesienia prawa własności, w drodze bezprzetargowej, gruntu oznaczonego numerem geodezyjnym 308, zabudowanego Daniel Igielski 2005-03-09 14:56:07
Uchwała Nr XXV/208/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia na własność Gminy Gryfice nieruchomości nie zabudowanych położone w miejscowości Prusinow Daniel Igielski 2005-03-09 14:55:24
Uchwała Nr XXV/211/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie nabycia nieruchomości gruntowych Daniel Igielski 2005-03-09 14:54:05
Uchwała Nr XXV/209/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie ustanowienia zabezpieczenia hipotecznego na nieruchomościach stanowiących majątek Gminy Gryfice Daniel Igielski 2005-03-09 14:53:37
Uchwała Nr XXII/186/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. Daniel Igielski 2005-03-08 15:38:50
Uchwała Nr XXII/186/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny. - dokument usunięty Daniel Igielski 2005-03-08 15:37:36
Uchwała Nr XXII/185/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego Daniel Igielski 2005-03-08 15:32:23
Rada Miejska Daniel Igielski 2005-03-08 15:31:01
Uchwała Nr XXV/203/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Gryficach. Daniel Igielski 2005-02-25 11:29:46
Przetarg nieograniczony na sprzedaż na własność działek niezabudowanych położonych w Gryficach przy ul. Sportowej Daniel Igielski 2005-02-25 11:28:35
Stanisław Błysz Daniel Igielski 2005-02-23 15:24:28
Uchwała Nr XXV/202/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22 lutego 2005 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. Daniel Igielski 2005-02-23 14:07:55
Sesja XXVI Daniel Igielski 2005-02-23 14:07:24
Sesja XXV Daniel Igielski 2005-02-23 14:07:13
Uchwały 2005 r. Daniel Igielski 2005-02-23 14:06:58
Zarządzenie Nr 285/2005 z dnia 25 stycznia 2005 r. w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2005 ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Pr Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:44
Zarządzenie Nr 284/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie obniżenia ceny lokalu mieszkalnego nr 2 położonego Gryficach przy Placu Zwycięstwa 1, przeznaczonego do sprzedaży w drodze drugiego przetar Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:35
Zarządzenie Nr 283/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczo Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:27
Zarządzenie Nr 282/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie utrzymania gminnych urządzeń komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Gryficach Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:18
Zarządzenie Nr 281/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2005 r. Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:10
Zarządzenie Nr 280/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wykonania remontów Gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS – spółka z o.o. w 2005 roku Daniel Igielski 2005-02-21 10:20:01
Zarządzenie Nr 149/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągowej w m. Jasiel oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Ościęcin Daniel Igielski 2005-02-21 10:19:32
Zarządzenie Nr 148/2004 z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla wyboru oferty na budowę sieci wodociągowej w m. Sikory oraz sieci przesyłowej na trasie z m. Prusino Daniel Igielski 2005-02-21 10:19:22