Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie nr 101/2007 z dnia 05 czerwca 2007 r. w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2007 Daniel Igielski 2007-07-12 15:42:38
Zarządzenie nr 100/2007 z dnia 01 czerwca 2007 r. w sprawie powołania komisji do likwidacji zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie Miejskim w Gryficach. Daniel Igielski 2007-07-12 15:42:02
Zarządzenie nr 99/2007 z dnia 01 stycznia 2007 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości położonej w miejscowości Gryfice, ul. Grunwaldzka obręb nr 4 , m. Gryfice. Daniel Igielski 2007-07-12 15:41:23
Zarządzenie nr 98/2007 z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie harmonogramu realizacji budżetu Gminy Gryfice Daniel Igielski 2007-07-12 15:40:45
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Daniel Igielski 2007-07-11 15:40:00
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Daniel Igielski 2007-07-11 14:23:06
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo Daniel Igielski 2007-07-11 14:21:18
Przebudowa rurociągu drenarskiego w m. Świeszewo Daniel Igielski 2007-07-11 14:20:32
Wyniki konkursu Daniel Igielski 2007-07-11 12:33:22
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Wojska Polskiego 57 Daniel Igielski 2007-07-10 09:10:23
Sprawozdanie Nr 5 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 25 maja 2007 r. do dnia 21 czerwca 2007 r. Daniel Igielski 2007-07-09 13:01:25
Sprawozdanie Nr 5 z pracy Burmistrza Gryfic w okresie między sesjami od dnia 25 maja 2007 r. do dnia 21 czerwca 2007 r. Daniel Igielski 2007-07-09 13:01:14
Wykonanie kolorystyki elewacji i wymiany pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi budynku uslugowo- mieszkalnego przy ulicy Wojska Polskiego 107 w Gryficach Daniel Igielski 2007-07-06 12:31:01
WYKONANIE POMIARÓW OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ GRYFICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Daniel Igielski 2007-07-06 12:29:23
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Daniel Igielski 2007-07-04 15:21:13
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Łąkowa o dł 0,60 km Daniel Igielski 2007-07-04 12:31:51
Lista kandydatów spełniających wymogi formalne Daniel Igielski 2007-07-04 12:29:52
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych, ul. Łąkowa o dł 0,60 km Daniel Igielski 2007-07-04 12:28:27
Dane teleadresowe - dokument usunięty Daniel Igielski 2007-07-04 12:25:15
Uchwała Nr VIII/100/2007 z 26.06.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r. Daniel Igielski 2007-07-03 13:21:31
Uchwała Nr VIII/101/2007 z 26.06.2007 w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego Daniel Igielski 2007-07-03 13:21:01
Uchwała Nr VIII/102/2007 z 26.06.2007 w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty nalezności z tytułu opłat dzierżawy gruntu Daniel Igielski 2007-07-03 13:20:47
Uchwała Nr VIII/103/2007 z 26.06.2007 w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat dzierżawy gruntu Daniel Igielski 2007-07-03 13:20:17
Uchwała Nr VIII/104/2007 z 26.06.2007 w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat dzierżawy gruntu Daniel Igielski 2007-07-03 13:20:02
Uchwała Nr VIII/105/2007 z 26.06.2007 w spr. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzernia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla) Daniel Igielski 2007-07-03 13:19:48
Uchwała Nr VIII/105/2007 z 26.06.2007 w spr. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzernia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla) Daniel Igielski 2007-07-03 13:18:38
Uchwała Nr VIII/106/2007 z 26.06.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej Daniel Igielski 2007-07-03 13:18:09
Uchwała Nr VIII/107/2007 z 26.06.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Ks. St. Ruta w Gryficach Daniel Igielski 2007-07-03 13:17:57
Uchwała Nr VIII/108/2007 z 26.06.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Sportowej w Gryficach Daniel Igielski 2007-07-03 13:17:43
Uchwała Nr VIII/109/2007 z 26.06.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach Daniel Igielski 2007-07-03 13:17:27
Uchwała Nr VIII/103/2007 z 26.06.2007 w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat dzierżawy gruntu Daniel Igielski 2007-07-03 13:10:25
Uchwała Nr VIII/103/2007 z 26.06.2007 w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat dzierżawy gruntu Daniel Igielski 2007-07-03 13:08:51
Uchwała Nr VIII/100/2007 z 26.06.2007 w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2007 r. Daniel Igielski 2007-07-03 13:04:40
Uchwała Nr VIII/101/2007 z 26.06.2007 w spr. zakresu i formy informacji Burmistrza Gryfic o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice za I półrocze roku budżetowego Daniel Igielski 2007-07-03 13:03:50
Uchwała Nr VIII/102/2007 z 26.06.2007 w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty nalezności z tytułu opłat dzierżawy gruntu Daniel Igielski 2007-07-03 13:01:50
Uchwała Nr VIII/104/2007 z 26.06.2007 w spr. wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności z tytułu opłat dzierżawy gruntu Daniel Igielski 2007-07-03 13:01:21
Uchwała Nr VIII/105/2007 z 26.06.2007 w spr. określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami dotyczących utworzernia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej (sołectwa, osiedla) Daniel Igielski 2007-07-03 13:00:49
Uchwała Nr VIII/106/2007 z 26.06.2007 w spr. sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości położonej Daniel Igielski 2007-07-03 13:00:15
Uchwała Nr VIII/107/2007 z 26.06.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Ks. St. Ruta w Gryficach Daniel Igielski 2007-07-03 12:59:45
Uchwała Nr VIII/108/2007 z 26.06.2007 w spr. przeniesienia prawa własności działki, na której wzniesiony został garaż położonej przy ul. Sportowej w Gryficach Daniel Igielski 2007-07-03 12:59:11