Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 882003 Burmistrza Gryfic w sprawie zmiany układui wykonawczego na 2003 rok Daniel Igielski 2003-12-16 13:06:40
Zarządzenie Nr 832003 Burmistrza Gryfic w sprawie zmian budżetu gminy i układu wykonawczego na 2003 rok Daniel Igielski 2003-12-16 13:05:48
Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej Daniel Igielski 2003-12-12 11:37:28
Bonifikaty(ULGI) od opłat rocznych za użytkowanie wieczyste Daniel Igielski 2003-12-12 11:36:32
Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Daniel Igielski 2003-12-12 11:35:56
Zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje rolnicze Daniel Igielski 2003-12-12 11:33:50
Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i zastosowanie zwolnienia z podatku rolnego Daniel Igielski 2003-12-12 11:32:57
Uzyskanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną Daniel Igielski 2003-12-12 11:30:00
Zajęcie gruntów komunalnych pod budowę infrastruktury technicznej Daniel Igielski 2003-12-12 11:25:13
Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości Daniel Igielski 2003-12-12 11:24:19
Rozgraniczenie nieruchomości Daniel Igielski 2003-12-12 11:22:00
Podział nieruchomości gruntowej Daniel Igielski 2003-12-12 11:20:51
Zamiana nieruchomości gruntowych Daniel Igielski 2003-12-12 11:11:41
Sprzedaż nieruchomości zabudowanej wolnym budynkiem stanowiącym własność Gminy Gryfice Daniel Igielski 2003-12-12 11:11:07
Sprzedaż nieruchomości dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu Daniel Igielski 2003-12-12 11:09:28
Sprzedaż lokalu użytkowego na rzecz najemcy Daniel Igielski 2003-12-12 11:06:40
Sprzedaż gruntów w drodze bezprzetargowej Daniel Igielski 2003-12-12 11:06:06
Sprzedaż garażu na rzecz jednego dotychczasowego najemcy Daniel Igielski 2003-12-12 11:02:34
Bezprzetargowa sprzedaż wydzierżawionych gruntów zabudowanych Daniel Igielski 2003-12-12 11:02:05
Bezprzetargowa sprzedaż wydzierżawionych gruntów zabudowanych Daniel Igielski 2003-12-12 11:01:34
NIERUCHOMOŚCI - obrót Daniel Igielski 2003-12-12 10:59:13
Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji Daniel Igielski 2003-12-12 10:56:31
Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntów Daniel Igielski 2003-12-12 10:55:39
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat Daniel Igielski 2003-12-12 10:54:07
Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat Daniel Igielski 2003-12-12 10:53:16
Przedłużenie umowy dzierżawy zawartej na okres do trzech lat Daniel Igielski 2003-12-12 10:52:40
Cesja umowy dzierżawy gruntu Daniel Igielski 2003-12-12 10:52:02
Usunięcie drzew i krzewów Daniel Igielski 2003-12-12 10:48:36
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości Daniel Igielski 2003-12-12 10:47:45
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest inwestor Daniel Igielski 2003-12-12 10:45:56
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku budowy domu lub infrastruktury technicznej Daniel Igielski 2003-12-12 10:45:11
Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu Daniel Igielski 2003-12-12 10:37:57
Alkohole - leczenie Daniel Igielski 2003-12-12 10:37:06
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Daniel Igielski 2003-12-12 10:35:48
Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach Daniel Igielski 2003-12-12 10:33:43
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej Daniel Igielski 2003-12-12 10:32:53
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej Daniel Igielski 2003-12-12 10:31:50
Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej Daniel Igielski 2003-12-12 10:30:57
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Daniel Igielski 2003-12-12 10:29:49
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym Daniel Igielski 2003-12-12 10:24:55