herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:52:32
Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:51:14
Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:51:13
Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:51:05
Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:51:02
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:50:53
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:50:48
Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:50:40
Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:50:38
Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów samorządowych 2018 Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:49:59
Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów samorządowych 2018 Leszek Wójcikiewicz 2018-09-21 09:49:50
informacja Burmistrza o wynikach przetargów Sławomir Pawlak 2018-09-21 08:59:38
projekt zagospodarowania terenu Smolęcin Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:46:48
projekt zagospodarowania terenu Dziadowo Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:44:11
projekt zagospodarowania terenu Brodniki Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:41:11
projekt zagospodarowania terenu Gryfice ogród japoński Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:38:13
projekt zagospodarowania terenu Gryfice ul. Łąkowa Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:34:21
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:19:09
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:17:59
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:17:26
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:15:25
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach oraz w m. Smolęcin, Dziadowo i Brodniki - postępowanie nr 2 Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 22:14:04
projekt wykonawczy, STWiORB, przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 21:27:42
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 21:23:34
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 21:20:14
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 21:19:07
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 21:18:08
Remont nawierzchni placów utwardzonych przed budynkami wielorodzinnymi nr 7 i 8 przy ul. Wojska Polskiego w Gryficach Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 21:15:53
powiadomienie o unieważnieniu postępowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-20 15:39:28
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2018 roku w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-09-20 13:22:06
Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego Leszek Wójcikiewicz 2018-09-20 13:01:52
Zawiadomienie o zwołaniu LIV sesji RM w dn. 26.09.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-09-20 09:13:56
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-09-20 09:12:24
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-09-20 09:12:04
Projekt uchwały w spr. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwałą Nr IV/28/2011 z dnia 31.01.2011 r. Alicja Misiecka 2018-09-20 09:10:15
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych w obrębie geodezyjnym nr 3 m. Gryfice położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego Alicja Misiecka 2018-09-20 09:08:13
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-09-20 09:06:24
Projekty uchwał na LIV sesję RM w dn. 26.09.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-09-20 09:04:19
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej Luiza Kowalska 2018-09-19 14:35:42
Powiadomienie o wyborze oferty Leszek Wójcikiewicz 2018-09-19 10:27:18