herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wzór oświadczenia majątkowego burmistrza, z-cy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu burmistrza (Dz.U.2003.34.282) Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:44:26
Wzory oświadczeń majątkowych od 31.10.2017 r. Leszek Wójcikiewicz 2018-03-14 11:43:52
Uchwała nr XLVII/472/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-14 10:11:22
Protokół Nr XLIV z 24.01.2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-14 09:11:46
Protokół Nr XLIII z 29.12.2017 r. Alicja Misiecka 2018-03-14 09:10:35
Protokół Nr XLII z 20.12.2017 r. Alicja Misiecka 2018-03-14 09:09:13
Karina Semczuk 2018-03-13 15:18:12
Powiadomienie o wyborze oferty Karina Semczuk 2018-03-13 15:16:48
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-13 08:54:38
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-13 08:54:31
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-13 08:44:03
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-13 08:43:52
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-12 13:44:46
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-12 13:44:05
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-12 13:42:58
Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę oświetlenia ulicznego: ul. Trzygłowskiej - Kamieńskiej w Gryficach (dz. nr 199 obr. Gryfice-8); m. Grądy (dz. nr 132 i 134); m. Baszewice (dz. nr 9/2 i 8); ul. Niekładzka w Gryficach (dz. nr 28) Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-12 13:41:54
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-03-09 11:17:33
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohoolowych - dokument usunięty Karina Markowska 2018-03-09 11:11:21
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkohoolowych - dokument usunięty Karina Markowska 2018-03-09 10:44:01
Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-03-09 10:40:46
Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dokument usunięty Karina Markowska 2018-03-09 10:40:31
Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - dokument usunięty Karina Markowska 2018-03-09 10:40:22
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-09 10:09:54
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-09 10:09:34
Sprostowanie Daniel Igielski 2018-03-09 08:34:32
Wykaz WNOŚ.KM.09.2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:29:01
Wykazy WNOŚ.KM.03.2018 - WNOŚ.KM.08.2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:28:17
Wykazy WNOŚ.KM.01.2018 - WNOŚ.KM.02.2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:25:53
Informacja o wynikach naboru - inspektor ds. rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-03-08 14:12:08
Wykazy WNOŚ.SP.NR 20/2018 do WNOŚ.SP.NR 21/2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:07:55
Wykazy WNOŚ.SP.NR 15/2018 do WNOŚ.SP.NR 19/2018 Sławomir Pawlak 2018-03-08 14:06:07
Formularz ofertowo-cenowy Daniel Igielski 2018-03-08 13:51:42
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2018-03-08 13:47:15
Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Gryficach Daniel Igielski 2018-03-08 13:46:03
Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-03-08 11:26:27
Wykaz Nr WNOŚ.DR.09.2018 Dagmara Ratajczak 2018-03-08 11:14:29
Zarządzenie Nr 1116/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Luiza Kowalska 2018-03-08 09:27:07
Zarządzenie Nr 1115/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-03-08 09:18:52
Zarządzenie Nr 1114/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-03-08 09:17:04
Zarządzenie Nr 1113/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-03-08 09:14:12