Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawarcie nowej umowy dzierżawy gruntu w ramach kontynuacji - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:56:31
Zaświadczenie potwierdzające dzierżawienie gruntów - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:55:39
Wydzierżawienie gruntu na okres powyżej trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:54:07
Wydzierżawienie gruntu na okres do trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:53:16
Przedłużenie umowy dzierżawy zawartej na okres do trzech lat - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:52:40
Cesja umowy dzierżawy gruntu - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:52:02
Usunięcie drzew i krzewów - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:48:36
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest właściciel nieruchomości - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:47:45
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku gdy wnioskodawcą jest inwestor - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:45:56
Usunięcie drzew i krzewów w przypadku budowy domu lub infrastruktury technicznej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:45:11
Wniosek o wszczęcie postępowania w stosunku do osoby nadużywającej alkoholu - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:37:57
Alkohole - leczenie - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:37:06
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:35:48
Wniosek o udzielenie pisemnej informacji o przedsiębiorcach - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:33:43
Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:32:53
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:31:50
Zawiadomienie o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:30:57
Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:29:49
Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:24:55
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:24:10
Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu osobowego taksówką - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:07:31
Wniosek o wydanie wtórnika licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:06:33
Wniosek o zmiany do licencji na wykonywanie transportu os. taksówką - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:03:13
Zawiadomienie o zaprzestaniu wykonywania transportu drogowego taksówką - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 10:02:22
Zawiadomienie o zatrudnieniu kierowcy na wykonywanie transportu drogowego taksówką - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-12 09:54:35
Przetarg na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu gminy Gryfice - szkoły podstawowe w Trzygłowie, Próusinowie i Górzycy Daniel Igielski 2003-12-05 14:23:00
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego na przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów w placówkach szkolnych z terenu gminy Gryfice - szkoły podstawowe w Trzygłowie, Próusinowie i Gó Daniel Igielski 2003-12-05 14:21:56
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-02 10:23:35
Ustalenie, odtworzenie treści aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-02 10:22:26
Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-02 10:21:37
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-02 10:20:54
Wpisanie do księgi stanu cywilnego aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą (transkrypcja, umiejscowienie) - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-02 10:19:21
Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-02 09:36:06
Wydawanie zaświadczeń z akt dowodów osobistych - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-01 15:54:16
Wydawanie dowodów osobistych po raz pierwszy - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-01 15:53:47
Wydawanie dowodów osobistych - wymiana - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-01 15:53:16
Wydawanie dowodów osobistych - utrata - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-01 15:52:39
Dowody osobiste - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-01 15:52:32
Zameldowanie na pobyt stały - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-01 15:33:41
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - dokument usunięty Daniel Igielski 2003-12-01 15:32:53