herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Roboty remontowe na dachu i na poddaszu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Piłsudskiego 33 w Gryficach - etap I (II) Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-30 11:27:11
Uchwała Nr XLIX/508/2018 z 25.04.2018 r. w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-04-30 10:40:30
Uchwała Nr XLIX/505/2018 z 25.04.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy Gryfice na 2018 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-04-30 10:40:03
Uchwała Nr XLIX/506/2018 z 25.04.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na lata 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-04-30 10:38:47
Dokumentacja fotograficzna - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2018-04-30 10:31:28
mapy sytuacyjne Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-30 10:14:55
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-30 10:13:54
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-30 10:12:38
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-30 10:11:47
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-30 10:10:36
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie kompleksowego zabezpieczenia muru oporowego skarpy wraz z wytycznymi organizacji robót i projektem tymczasowej organizacji ruchu na drodze powiatowej nr 0037Z w m. Ościęcin gm. Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-30 10:09:24
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice - IV Grzegorz Szredziński 2018-04-27 11:03:01
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-04-27 09:34:04
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-04-27 09:33:36
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-04-27 09:33:33
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VII kadencji od 22.12.2014 r. Luiza Kowalska 2018-04-27 09:30:55
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 7 czerwca 2018 roku Sławomir Pawlak 2018-04-27 07:56:57
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 206/2 i 218/6 ul. Sportowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-04-26 14:16:05
Składy osobowe stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach VII kadencji od 22.12.2014 r. Luiza Kowalska 2018-04-26 13:11:20
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 424/207, dz. nr 424/219 obręb Rzęskowo, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-26 11:06:29
Uchwała Nr XLIX/507/2018 z 25.04.2018 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Alicja Misiecka 2018-04-26 10:33:48
Uchwała Nr XLIX/508/2018 z 25.04.2018 r. w spr. określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-04-26 10:31:26
Uchwała Nr XLIX/509/2018 z 25.04. 2018 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącą działkę nr 51/7 położoną w obrębie geodezyjnym nr 10 Gryfice, służebnością gruntową Alicja Misiecka 2018-04-26 10:29:19
Uchwała Nr XLIX/509/2018 z 25.04. 2018 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącą działkę nr 51/7 położoną w obrębie geodezyjnym nr 10 Gryfice, służebnością gruntową Alicja Misiecka 2018-04-26 10:28:15
Uchwała Nr XLIX/510/2018 z 25.04.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-04-26 10:25:55
Uchwała Nr XLIX/511/2018 z 25.04.2018 r. w spr. przyjęcia rezygnacji radnych z funkcji członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2018-04-26 10:24:06
Sesja XLIX w dn. 25.04.2018 r. Alicja Misiecka 2018-04-26 10:22:12
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-26 08:44:40
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-26 08:44:07
Uchwała Nr XLVIII/489/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 marca 2018 r. w spr. zmiany Statutu gminy Gryfice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 1897 z 25.04.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-04-26 08:36:57
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19.04.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-26 08:33:03
Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-26 08:31:19
Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-26 08:29:42
PFU Górzyca i Prusinowo Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 15:40:19
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 15:39:06
obowiązki inspektora nadzoru Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 15:37:50
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 15:36:58
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 15:34:10
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 15:33:29
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie w systemie 'zaprojektuj i wybuduj' kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 15:32:44