herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1343/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 listopad 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 139, obręb Sikory Luiza Kowalska 2018-11-15 14:12:51
Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 listopad 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 212/55, obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2018-11-15 14:08:48
Zarządzenie Nr 1341/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 09 listopad 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-11-15 13:45:44
Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-11-15 13:14:59
Wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w budynku po byłym Gimnazjum przy ul. 3 go Maja 8 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-11-15 13:14:22
Uchwała Nr LVII/552/2018 z 14.11.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-11-15 12:55:46
Uchwała Nr LVII/551/2018 z 14.11.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-11-15 12:54:07
Uchwała Nr LVII/551/2018 z 14.11.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-11-15 12:53:51
wykaz WNOŚ.SP.NR 102/2018 - WNOŚ.SP.NR 107/2018 Sławomir Pawlak 2018-11-15 11:58:14
Uchwała Nr LVII/553/2018 z 14.11.2018 r. w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Alicja Misiecka 2018-11-15 11:19:40
Sesja LVII w dn. 14.11.2018 r. Alicja Misiecka 2018-11-15 10:53:00
Sesja LVII w dn. 14.11.2018 r. Alicja Misiecka 2018-11-15 10:52:26
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dn. 4 listopada 2018 r. Alicja Misiecka 2018-11-15 09:10:18
Sesja inauguracyjna VIII kadencji RM w dn. 20.11.2018 r. o g. 11,oo Alicja Misiecka 2018-11-15 09:09:03
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-11-15 09:07:40
Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-11-15 09:06:37
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-11-15 09:05:24
Rejestr wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką osobową na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-11-15 07:47:59
Projekt uchwały w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Alicja Misiecka 2018-11-14 08:46:25
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego nabudowie oczyszczalni ścieków, odcinka kanalizacji sanitarnej oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 162/1, 162/2, 163, 155, 164/8, obręb geodezyjny Ościęcin, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-11-09 15:30:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków oraz rurociągu odprowadzającego ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego na terenie działek nr 10/4, 150/1 i 3, obręb geodezyjny Baszewice, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-11-09 15:29:18
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 14:00:00
Informacja o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn.,, Budowa zespołu trzech zbiorników retencyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr: 8/1, 281, 297/2, 282, 292, 275/4 obręb Lubieszewo??. Katarzyna Młynarska 2018-11-09 13:55:29
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:44:23
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:43:22
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:43:01
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:42:27
ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:40:42
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:38:22
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:37:20
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:35:57
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:35:12
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:34:26
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:33:36
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:31:07
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:14:19
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:13:40
formularz cenowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:12:52
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:11:21
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-11-09 13:10:29