herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociagu średniego ciśnienia na działce nr 28 i 17/2 przy ul. Niekładzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 1, Aneta Chruścielewska 2018-09-18 10:40:08
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej, i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na działkach nr 300, 301, 291, 398, 191, 297, 293/1, 292, 33/16, 290/4, 64 obręb geodezyjny Gryfice 1 oraz na działce nr 554/4 obręb geodezyjny Gryfice 4. Aneta Chruścielewska 2018-09-18 10:37:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego cisnienia dn 40 PE 100 SDR 11 na działce nr 63 i 62/34, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-09-18 10:30:40
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 08:33:24
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:53:49
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:53:05
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:52:34
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:51:54
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. Stanisława Ruta 87/3 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji i wykonaniem dokumentacji technicznej instalacji c.o. gazowej Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:50:46
opinia kominiarska Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:41:04
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:40:33
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:39:23
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:38:25
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:37:40
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 15/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-18 07:36:51
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-17 12:32:31
Konserwacja/przebudowa urządzeń melioracyjnych 4 obiekty - Gmina Gryfice Grzegorz Drążkowiak 2018-09-17 12:31:43
Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej Daniel Igielski 2018-09-13 15:59:12
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Gryficach Daniel Igielski 2018-09-13 15:57:39
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:53:46
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:31:18
ogólna charakterystyka obiektu i robot budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:30:07
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:28:42
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:27:18
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:24:43
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:22:34
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:19:14
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:18:06
Remont nawierzchni chodników przed budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi nr 8 i 9 przy ul. Brackiej w Gryficach na terenie działki gminnej nr 75/3 obr. Gryfice-5 jedn. ewid. Gryfice - miasto Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 12:16:11
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:19:39
założenia wyjściowe do kosztorysowania Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:18:53
ogólna charakterystyka obiektu i robót budowlanych Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:17:47
mapa sytuacyjno-wysokościowa z zakresem zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:16:37
plan sytuacyjny Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:15:21
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:13:43
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:12:21
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:11:36
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:10:48
Remont nawierzchni chodników wraz z wymianą krawężników ulicznych po obydwu stronach jezdni ulicy Orkana w Gryficach, w pasie działek drogowych nr 91 i 92 obr. Gryfice-4 jedn. ewid. Gryfice - miasto (II) Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-13 11:09:21
Sprostowanie do zapytania ofertowego na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, w zakresie szczegółowego opisu defibrylatora Luiza Kowalska 2018-09-11 17:02:34