herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1112/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-03-08 09:12:38
Zarządzenie Nr 1111/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Luiza Kowalska 2018-03-08 09:09:49
Zarządzenie Nr 1110/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych Luiza Kowalska 2018-03-08 09:08:34
Zarządzenie Nr 1109/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentu za pranie Luiza Kowalska 2018-03-08 09:06:28
Formularz ofertowo-cenowy Daniel Igielski 2018-03-07 09:45:36
Zapytanie ofertowe Daniel Igielski 2018-03-07 09:45:02
Dostawa aktualizacji Fortinet wraz z asystą techniczną Daniel Igielski 2018-03-07 09:44:08
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-07 07:59:18
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-07 07:59:04
Uchwała Nr XLVII/473/2018 z 28.02.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-03-06 08:16:21
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:07:53
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:07:37
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:07:06
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:06:32
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 18:05:56
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 17:58:02
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 17:57:12
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 17:56:00
Pojekt umowy Karina Semczuk 2018-03-05 13:39:06
Formularz ofertowy Karina Semczuk 2018-03-05 13:38:40
Zapytanie ofertowe Karina Semczuk 2018-03-05 13:38:14
Sprzedaż i dostarczanie do siedziby Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach artykułów biurowych i tonerów w roku 2018 Karina Semczuk 2018-03-05 13:37:33
ogłoszenia Burmistrza Gryfic o przetargach na najem nieruchomości Sławomir Pawlak 2018-03-05 11:24:00
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 09:36:39
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-03-05 09:36:30
Uchwała Nr XLVII/472/2018 z 28.02.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-05 09:11:44
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. marcu 2018 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-03-02 14:37:04
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w gryficach w m. marcu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-03-02 14:34:42
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w gryficach w m. marcu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-03-02 14:34:34
Uchwała Nr XLVII/474/2018 z 28.02.2018 r. w spr. ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-02 13:47:19
Uchwała Nr XLVII/475/2018 z 28.02.2018 r. w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowwych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego Alicja Misiecka 2018-03-02 13:42:03
Uchwała Nr XLVII/476/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy, stanowiącej działkę nr 306 położoną w obrębie geodezyjnym nr 1 m. Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-02 13:37:46
Uchwała Nr XLVII/477/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 426/1 obręb nr 0029 Świeszewo Alicja Misiecka 2018-03-02 13:35:19
Uchwała Nr XLVII/478/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 515/20 ob. nr 4 m. Gryfice o powierzchni 0,0402 ha Alicja Misiecka 2018-03-02 13:32:30
Uchwała Nr XLVII/478/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 515/20 ob. nr 4 m. Gryfice o powierzchni 0,0402 ha Alicja Misiecka 2018-03-02 13:31:56
Uchwała Nr XLVII/479/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 204/1 obręb nr 8 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-02 13:29:31
Uchwała Nr XLVII/480/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/11, 111/15 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-03-02 13:26:50
Uchwała Nr XLVII/484/2018 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-03-02 13:24:02
Uchwała Nr XLVII/481/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 22, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Alicja Misiecka 2018-03-02 13:23:44
Uchwała Nr XLVII/482/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Placu Zwycięstwa w Gryficach, stanowiącego kotłownię, będącego własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-03-02 13:21:27