herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków Luiza Kowalska 2018-09-11 15:49:36
Załącznik nr 3 - wzór umowy Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:48:02
Załącznik nr 2 - oświadczenie o spełnieniu warunków Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:47:45
Załącznik nr 1 - formularz cenowo-ofertowy Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:46:56
Zapytanie ofertowe Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:46:13
Usługi introligatorskie wykonywane na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach polegające na oprawie (regeneracji) ksiąg aktów cywilnych Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:45:50
Poprawka omyłki pisarskiej Leszek Wójcikiewicz 2018-09-11 11:43:43
Wzór umowy Luiza Kowalska 2018-09-10 15:50:06
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 Aneta Chruścielewska 2018-09-10 11:38:38
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja doc) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:57:26
Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Luiza Kowalska 2018-09-07 21:57:09
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja doc) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:54:00
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja pdf) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:53:22
Oświadczenie o spełnieniu warunków (wersja pdf) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:52:38
Formularz cenowo-ofertowy (wersja pdf) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:51:39
Formularz cenowo-ofertowy (wersja doc) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:51:27
Formularz cenowo-ofertowy (wersja pdf) Luiza Kowalska 2018-09-07 21:50:07
Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, zadanie współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości Luiza Kowalska 2018-09-07 21:48:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia na działce nr 254 i 244/19 przy ul. Łąkowej, obręb geodezyjny Gryfice 4 Aneta Chruścielewska 2018-09-07 15:08:48
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 15:03:28
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 28 maja 2018 r., znak: DLI.2.6621.1.2018.MLi.5 utrzymującej w mocy decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2018 z dnia 24.11.2017 r., znak: AP-1.7820.139-5.2017.TT, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: ?Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 109 na odcinku Trzebiatów- Płoty?, Aneta Chruścielewska 2018-09-07 13:18:24
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) (I) Luiza Kowalska 2018-09-07 09:57:57
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) (II) Luiza Kowalska 2018-09-07 09:57:42
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 09:34:28
powiadomienie o wyborze oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 09:27:58
projekt zagospodarowania terenu Smolęcin Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:50:30
projekt zagospodarowania terenu Dziadowo Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:49:38
projekt zagospodarowania terenu Brodniki Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:12:32
projekt zagospodarowania terenu Gryfice ogród japoński Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:11:27
projekt zagospodarowania terenu Gryfice ul. Łąkowa Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:09:54
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:08:16
formularz cenowo- ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:07:42
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:06:45
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych przy ul. Łąkowej, na terenie Ogrodu Japońskiego w Gryficach oraz w m. Smolęcin, Dziadowo i Brodniki Włodzimierz Rączkowiak 2018-09-07 08:04:23
Zarządzenie Nr 1257/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 65/37 obręb 7 m. Gryfice ul. Dębowa Luiza Kowalska 2018-09-06 09:10:56
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) (I) Luiza Kowalska 2018-09-06 09:06:49
Zarządzenie Nr 1263/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwację stawów wiejskich w Otoku, Dziadowie i Borzęcinie Luiza Kowalska 2018-09-06 09:04:55
Zarządzenie Nr 1262/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Fabrycznej, Sportowej i Sienkiewicza Luiza Kowalska 2018-09-06 09:03:20
Zarządzenie Nr 1261/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-09-06 07:32:06
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-09-05 12:17:42