herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLVII/483/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w miejscowości Rotnowo numer 29, gmina Gryfice wraz z pryznależnym udziałem do 2942/10000 części w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 255 o powierzchni 0,1552 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2018-03-02 13:14:22
Uchwała Nr XLVII/484/2018 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-03-02 13:10:19
Uchwała Nr XLVII/485/2018 z 28.02.2018 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-03-02 13:08:10
Uchwała Nr XLVII/486/2018 z 28.02.2018 r. w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-03-02 13:06:16
Dane teleadresowe Luiza Kowalska 2018-03-02 12:46:23
Sesja XLVII w dn. 28.02.2018 r. Alicja Misiecka 2018-03-02 09:09:53
Zarządzenie nr 1105/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-01 11:52:43
Zarządzenie nr 1092/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 08.02.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-01 11:51:51
Zarządzenie nr 1085/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-01 11:51:06
Uchwała nr XLIV/464/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24.01.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-03-01 11:49:31
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-03-01 10:11:51
Uchwała Nr XXX/282/2016 z 28.11.2016 r. w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". Alicja Misiecka 2018-03-01 09:48:45
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:36:07
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:49
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:29
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:21
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:12
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:35:03
Zarządzenie Nr 1108/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-02-28 10:28:44
Zarządzenie Nr 1107/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 1/67 obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2018-02-28 10:25:32
Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-02-28 10:24:23
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-02-28 10:20:51
Zarządzenie Nr 1106/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-02-28 10:19:51
Zarządzenie Nr 1105/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-02-28 10:18:40
Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów władzy publicznej w 2017 roku przez podmioty wykonujące zawodowo działalność lobbingową Luiza Kowalska 2018-02-28 09:55:26
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 23/3 i 7/1 przy ul. J. Piłsudskiego, obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-02-27 13:54:09
Manifestacja przeciwko alienacji rodzicielskiej Leszek Wójcikiewicz 2018-02-27 11:41:02
Rok 2018 Leszek Wójcikiewicz 2018-02-27 11:37:36
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-02-26 11:08:01
Zarządzenie Nr 1083/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-02-23 11:55:01
Zarządzenie Nr 1083/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-02-23 11:53:30
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie parkingów oraz dróg wewnętrznych wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 15/7 przy ul. Niechorskiej, obręb geodezyjny Gryfice 1 Aneta Chruścielewska 2018-02-23 11:04:58
Zarządzenie Nr 1084/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Gryficach i świetlicy środowiskowej w Trzygłowie Luiza Kowalska 2018-02-22 14:44:20
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym XLVII sesja RM Zbigniew Szuszkiewicz 2018-02-22 14:03:12
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-02-22 09:56:40
Zarządzenie Nr 1104/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 65/8 obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2018-02-22 09:54:51
Zarządzenie Nr 1084/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Gryficach i świetlicy środowiskowej w Trzygłowie Luiza Kowalska 2018-02-22 09:45:39
Zarządzenie Nr 908/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Świetlicy Socjoterapeutycznej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2018-02-22 09:34:19
2018 Sławomir Pawlak 2018-02-22 09:10:06
informacja o wyniku przetargów zorganizowanych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach w dniu 15 lutego 2018 r. Sławomir Pawlak 2018-02-22 09:08:37