herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
dokumentacja projektowa Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:30:13
przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:28:53
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:27:47
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:26:13
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:25:04
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:23:48
Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:21:56
Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:20:45
Przebudowa drogi o nawierzchni z brukowca, w ramach projektu pn. 'Przebudowa drogi gminnej na działce nr 28 wraz z budową miejsca parkingowego na 8 stanowisk w m. Górzyca gm. Gryfice' Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-23 11:18:30
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Ogrodowej, Malinowej, Liliowej, Wesołej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w miejscowościach Niekładź, Grądy i Wołczyno Luiza Kowalska 2018-04-20 13:42:12
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach XLIX sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-04-20 12:59:55
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach XLIX sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-04-20 12:58:04
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 8/31, obręb geodezyjny Barkowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-04-20 12:14:12
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 211, obręb geodezyjny Rybokarty, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-04-20 12:13:39
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-04-20 12:13:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 65, obręb geodezyjny Górzyca, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-04-20 12:12:27
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach XLIX sesja RM. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-04-20 10:48:28
Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla szkoły niepublicznej Gimnazjum dla Dorosłych TOM, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-04-20 10:38:45
Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-04-20 10:37:09
Zarządzenie Nr 1160/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-04-20 10:35:17
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-04-20 10:33:50
Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-04-20 10:33:32
Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicach Ogrodowej, Malinowej, Liliowej, Wesołej, Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w miejscowościach Niekładź, Grądy i Wołczyno Luiza Kowalska 2018-04-20 10:31:56
Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 688 obręb 4 m. Gryfice przy ul. Wincentego Witosa Luiza Kowalska 2018-04-20 10:29:23
Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, niezabudowanej działki numer 190 obręb ewidencyjny 0001 Gryfice, położonej w mieście Gryfice, o powierzchni 0,0569 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2018-04-20 10:28:04
Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr 424/207, dz. nr 424/219 obręb Rzęskowo, gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-20 10:25:47
informacja Burmistrza o wynikach przetargów Sławomir Pawlak 2018-04-20 09:43:29
Gimnazjum Nr 2 w Gryficach - dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-04-19 14:20:40
Gimnazjum Nr 1 w Gryficach - dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-04-19 14:20:38
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-04-19 13:55:08
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-04-19 13:51:19
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Luiza Kowalska 2018-04-19 13:39:28
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Luiza Kowalska 2018-04-19 13:33:34
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Luiza Kowalska 2018-04-19 13:25:34
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Luiza Kowalska 2018-04-19 13:25:04
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Luiza Kowalska 2018-04-19 13:23:47
Uchwała nr XLVIII/488/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Małgorzata Gołąb 2018-04-19 13:12:50
Uchwała nr XLVII/473/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28.02.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Małgorzata Gołąb 2018-04-19 13:11:55
Uchwała nr XLIV/465/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 24.01.2018r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Małgorzata Gołąb 2018-04-19 13:10:54
Uchwała nr XLII/449/2017 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 20.12.2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Małgorzata Gołąb 2018-04-19 13:09:44