herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 1070/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-01-17 13:39:08
Zarządzenie Nr 1069/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia list osób uprawnionych do otrzymania lokali mieszkalnych i socjalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gryfice na rok 2018 Luiza Kowalska 2018-01-17 13:37:49
Zarządzenie Nr 1068/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadań wynikających z zawartego Porozumienia Partnerskiego nr ROPS/III/13/17/Gmina Gryfice dotyczącego Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora realizowanych w ramach Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020 Region dla Rodziny Luiza Kowalska 2018-01-17 13:36:19
Zarządzenie Nr 1067/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-01-17 13:34:01
Plan zamówień publicznych na 2018 rok Grzegorz Szredziński 2018-01-17 11:33:10
Protokół budżetu obywatelskiego na 2015 rok Luiza Kowalska 2018-01-17 10:27:06
Formularz zgłoszeniowy propozycji zadania do budżetu obywatelskiego na 2015 rok - Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-01-17 10:25:09
Zarządzenie Nr 1253/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 7 października 2014 r. w sprawie zasad zgłaszania wniosków do budżetu obywatelskiego na 2015 rok Luiza Kowalska 2018-01-17 10:23:36
08.10.2014-29.10.2014 w sprawie budżetu obywatelskiego na 2015 rok Luiza Kowalska 2018-01-17 10:20:19
Przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego w zadaniu nr 6 Doradztwo zawodowe, w ramach projektu pod nazwą Nowoczesne Gimnazja w Gminie Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-01-16 12:16:31
Ogłoszenie Burmistrza o przetargach na najem nieruchomości Sławomir Pawlak 2018-01-16 11:42:42
Uchwała Nr XLIII/459/2017 z 29.12.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. Alicja Misiecka 2018-01-15 09:06:48
kopia pozwolenia na budowę, projekt budowlano-wykonawczy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, przedmiar robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-12 14:29:53
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-12 14:27:12
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-12 14:26:37
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-12 14:24:46
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-12 14:23:56
Przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Księdza Stanisława Ruta 4/3 w Gryficach, znajdującego się w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-12 14:23:06
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 15 lutego 2018 roku Sławomir Pawlak 2018-01-12 12:47:14
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Gryfice oraz ich transport do stacji Przeładunkowej Odpadów w Mokrawicy wraz z prowadzeniem gminnego PSZOK Grzegorz Szredziński 2018-01-12 12:22:34
Wykazy WNOŚ.SP.NR 01/2018 do WNOŚ.SP.NR 05/2018 Sławomir Pawlak 2018-01-12 11:09:14
2018 Sławomir Pawlak 2018-01-12 09:13:26
2018 rok Sławomir Pawlak 2018-01-12 09:12:08
Rok 2018 Sławomir Pawlak 2018-01-12 09:10:48
Rok 2018 Sławomir Pawlak 2018-01-12 09:10:29
Zarządzenie Nr 1066/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 42/3 obręb Zielin Luiza Kowalska 2018-01-12 08:28:41
Zarządzenie Nr 1065/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 358/21 obręb Borzyszewo Luiza Kowalska 2018-01-12 08:27:28
Zarządzenie Nr 1064/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2018 roku Luiza Kowalska 2018-01-12 08:26:03
Zarządzenie Nr 1063/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2018 roku Luiza Kowalska 2018-01-12 08:24:11
Bilans jednostki Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:23:22
Bilans skonsolidowany Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:23:04
Bilans z wykonania budżetu Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:22:39
Rachunek zysków i start Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:22:15
Zestawnienie zmian w funduszu Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:21:52
Sprawozdania finansowe Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:19:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:26:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:24:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:24:21
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:23:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:23:04