Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Taryfy - Zakład Usług Komunalnych Małgorzata Bęgowska 2019-04-18 10:16:33
Taryfy - Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o.o. Małgorzata Bęgowska 2019-04-18 10:15:50
Cennik usług za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - dokument usunięty Małgorzata Bęgowska 2019-04-18 10:13:41
wyjaśnienie nr 2 Małgorzata Bęgowska 2019-04-18 09:45:01
Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego 42 rodzinnego wraz z wbudowaną kotłownią gazową wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, położonego przy ulicy Klonowej numer 3 w Gryficach Luiza Kowalska 2019-04-18 08:25:04
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-04-18 08:23:50
Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-04-18 08:23:47
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej Luiza Kowalska 2019-04-18 08:23:14
Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 440/8 przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo Luiza Kowalska 2019-04-18 08:21:28
Grzegorz Drążkowiak 2019-04-18 08:11:39
Uprzątnięcie dzikiego wysypiska odpadów w miejscowości Świeszewo - Gmina Gryfice Grzegorz Drążkowiak 2019-04-18 08:10:43
powiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-17 11:51:09
formularz ofertowy Małgorzata Bęgowska 2019-04-16 14:52:55
Powiadomienie o wyborze oferty Karina Semczuk 2019-04-16 14:00:43
wyjaśnienie nr 1 Małgorzata Bęgowska 2019-04-16 13:24:00
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/39 przy ul. Malinowej, obręb 8 m. Gryfice Luiza Kowalska 2019-04-16 09:31:02
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Luiza Kowalska 2019-04-16 09:30:56
Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/39 przy ul. Malinowej, obręb 8 m. Gryfice Luiza Kowalska 2019-04-16 09:30:42
Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Luiza Kowalska 2019-04-16 09:29:29
Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonywania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. Luiza Kowalska 2019-04-16 09:28:48
Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 77/5 przy ul. Spacerowej, obręb 7 m. Gryfice Luiza Kowalska 2019-04-16 09:27:58
Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 131 w m. Lubków, obręb Rybokarty Luiza Kowalska 2019-04-16 09:27:12
Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie likwidacji stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-04-15 14:16:00
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE 100 SDR 11 na terenie działek nr 150/2, 199, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-04-15 08:20:56
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2019-04-12 11:20:54
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 102, 111, 112, 113, 116, 440/14, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2019-04-12 10:41:04
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami na terenie działek nr 27/1, 28/1, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2019-04-12 10:40:25
odpowiedź na zapytanie Wykonawcy z dnia 11.04.2019 r. Włodzimierz Rączkowiak 2019-04-12 10:36:07
Pełny odpis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2019-04-12 10:35:07
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2019-04-12 10:33:57
Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej Luiza Kowalska 2019-04-11 13:31:28
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-04-11 13:26:26
Ogłoszenie Burmistrza Gryfic w zakresie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości w dniu 16.05.2019 Sławomir Pawlak 2019-04-11 12:21:37
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Aneta Chruścielewska 2019-04-11 08:02:49
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-04-10 11:11:16
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-04-10 11:11:06
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-04-10 11:09:29
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA Grzegorz Szredziński 2019-04-10 11:09:14
Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych Luiza Kowalska 2019-04-10 09:03:30
Uchwała Nr VII/68/2019 z 26.03.2019 r. w spr. przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierzat na terenie Gminy Gryfice w 2019 r. Alicja Misiecka 2019-04-10 08:58:40