Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 62/50 obręb nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Malinowej Alicja Misiecka 2019-06-12 12:52:44
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-06-12 12:39:09
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2019-06-12 12:37:56
Projekt uchwały w spr. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników Alicja Misiecka 2019-06-12 12:36:03
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2019-06-12 12:34:14
Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Prezesa TBS w Gryficach Alicja Misiecka 2019-06-12 12:33:03
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 18.06.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-06-12 12:31:39
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 18.06.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-06-12 12:31:25
Projekty uchwał na sesję RM w dn. 18.06.2019 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2019-06-12 12:31:08
Nabór na podinspektora ds. księgowości Karina Markowska 2019-06-12 12:07:08
Informacja o wynikach naboru - podinspektor ds. księgowości Karina Markowska 2019-06-12 12:05:30
Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Grębocin Luiza Kowalska 2019-06-12 12:01:19
Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lubin Luiza Kowalska 2019-06-12 12:01:02
Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice Luiza Kowalska 2019-06-12 12:00:18
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 10 Sołectwach Gminy Gryfice w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję Sołtysa wg stanu na dzień 30.04.2019 r. Luiza Kowalska 2019-06-12 11:36:03
Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 10 Sołectwach Gminy Gryfice w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję Sołtysa wg stanu na dzień 30.04.2019 r. Luiza Kowalska 2019-06-12 11:35:55
Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2019-06-12 11:02:42
Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do współpracy z Komisją Rady Miejskiej ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 11:01:51
Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny garażu nr 3 usytuowanego w budynku garażowym na dz. nr 40/7 o powierzchni 212 m2 położonego przy ulicy Śniadeckich w Gryficach, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2019-06-12 11:00:54
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-12 11:00:06
Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 Luiza Kowalska 2019-06-12 11:00:03
Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 335 o powierzchni 208 m2 położoną w Rzęskowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2019-06-12 10:59:33
Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 245/1 o powierzchni 41 m2 położoną przy ulicy Łąkowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Luiza Kowalska 2019-06-12 10:58:45
Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 228/9 o powierzchni 164 m2 położoną przy ulicy Kościuszki w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego Luiza Kowalska 2019-06-12 10:57:38
Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/18 o powierzchni 256 m2 położoną przy ulicy Niepodległości w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-06-12 10:56:34
Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 695 o powierzchni 265 m2 położoną przy ulicy Łąkowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego Luiza Kowalska 2019-06-12 10:54:19
Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/48 o powierzchni 940 m2 położoną przy ulicy Morelowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2019-06-12 10:53:16
Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-06-12 10:52:00
Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie Luiza Kowalska 2019-06-12 10:51:58
Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 147/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-06-12 10:51:41
Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 147/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2019-06-12 10:49:37
Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Gryficach do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników Luiza Kowalska 2019-06-12 10:48:40
Zarządzenie Nr 178/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/41 przy ul. Malinowej, obręb 8 m. Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 10:47:45
Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 239/22 ul. Zdrojowa, Gryfice 8, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 10:46:40
Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 239/22 ul. Zdrojowa, Gryfice 8, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 10:46:37
Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach do podpisywania załączników do zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności Luiza Kowalska 2019-06-12 10:46:13
Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 2/2 w miejscowości Dobrzyń, obręb Rybokarty Luiza Kowalska 2019-06-12 10:44:58
Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2019-06-12 10:44:06
Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/46 przy ulicy Liliowej, obręb 8 m. Gryfice Luiza Kowalska 2019-06-12 10:43:05
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. czerwcu 2019 r. X sesja RM. Zbigniew Szuszkiewicz 2019-06-12 10:28:49