herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
zapytanie ofertowe Małgorzata Bęgowska 2018-12-14 12:50:38
Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Ks. St. Ruta 14/2 w Gryficach wraz z wszystkimi wymaganymi badaniami instalacji Małgorzata Bęgowska 2018-12-14 12:50:10
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 27.11.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-12-14 12:41:39
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28.11.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-12-14 12:39:18
Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/132 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-12-14 11:39:27
Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/6 przy ul. Cedrowej, obręb Gryfice 7 Luiza Kowalska 2018-12-14 11:38:26
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Luiza Kowalska 2018-12-14 11:36:01
Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych Luiza Kowalska 2018-12-14 11:30:30
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Luiza Kowalska 2018-12-14 11:28:53
Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 6 grudnia 2018 r. w sprawie Luiza Kowalska 2018-12-14 11:28:51
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopad 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-12-14 11:27:28
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopad 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-12-14 11:27:26
Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-14 11:20:53
Sprzedaż i dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-14 11:19:18
Sprzedaż i dostarczenie środków czystości do Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-14 11:02:09
Śiwadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-12-13 15:27:57
Wzór umowy na świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej z dnia 13.12.2018 r. Luiza Kowalska 2018-12-13 14:37:36
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z dnia 13.12.2018 r. Luiza Kowalska 2018-12-13 14:36:17
Odpowiedzi do zapytania ofertowego na Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-13 14:34:04
Pytania do zapytania ofertowego Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice - Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-13 14:30:16
Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-12-13 14:06:39
Zarządzenie Nr 1353/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 15 listopad 2018 r. w sprawie ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-13 13:55:27
Wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potzreby Krytej Pływalni w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-12-13 12:24:58
Ogłoszenie o naborze Karina Semczuk 2018-12-13 12:21:48
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. Świadczenia Wychowawczego Karina Semczuk 2018-12-13 11:52:15
Ośrodek Pomocy Społecznej Karina Semczuk 2018-12-13 11:51:45
Zakup i dostawa świeżych warzyw i owoców do Przedszkola nr 1 w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-12-13 09:59:42
Zakup i dostawa podobnych produktów warzyw i owoców, artykułów ogólnospożywczych, produktów przemiału ziarna, skrobi i produktów skrobiowych, oleju i tłuszczów zwierzęcych lub roślinnych, ryb i produktów z ryb, świeżego mleka i produktów mlecznych do Przedszkola nr 1 Grzegorz Szredziński 2018-12-13 09:35:12
Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-12-13 08:21:05
Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gryfic Luiza Kowalska 2018-12-13 08:19:29
Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Burmistrza Gryfic Luiza Kowalska 2018-12-13 08:18:26
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-12-13 08:16:42
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania roboczego Zespołu ds. utworzenia gminnej jednostki oświatowej Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-13 08:15:19
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki numer 288 o powierzchni 0,0410 ha położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-12-13 08:13:15
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopad 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-12-13 08:11:36
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopad 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-12-13 08:11:34
Zawiadomienie o zwołaniu III sesji RM w dn. 18.12.2018 r. g.10,oo Alicja Misiecka 2018-12-12 11:22:16
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-12-12 10:57:27
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2018-12-12 10:55:52
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2018-12-12 10:54:53