herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Fabrycznej, Sportowej i Sienkiewicza Grzegorz Szredziński 2018-09-05 12:16:56
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA II Grzegorz Szredziński 2018-09-05 11:18:59
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA II Grzegorz Szredziński 2018-09-05 11:18:49
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA II Grzegorz Szredziński 2018-09-05 11:18:42
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA II Grzegorz Szredziński 2018-09-05 11:18:33
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza- OSA II Grzegorz Szredziński 2018-09-05 11:18:20
Protokół z przeprowadzonego postępowania - dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-09-05 10:26:19
Świadczenie usług z zakresu pomocy psychologicznej kierowanej do rodzin, których dzieci przebywają w pieczy zastępczej jak i rodzin, w których istnieje zagrożenie umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, a także do rodzin z dziećmi, objetych procedurą Niebieska Karta Luiza Kowalska 2018-09-05 10:25:50
Protokół z przeprowadzonego postępowania - dokument usunięty Luiza Kowalska 2018-09-05 10:25:09
Uchwała Nr XLIX/507/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 25.04.2018 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Luiza Kowalska 2018-09-05 08:40:15
Uchwała Nr XLVIII/490/2018 Rady Miejskikej w Gryficach z dnia 27.03.2018 r. w spr. podziału Gminy Gryfice na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Luiza Kowalska 2018-09-05 08:37:26
Uchwała Nr LIII/538/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29.08.2018 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów glosowania w zakładzie leczniczym i domu pomocy społecznej Luiza Kowalska 2018-09-05 08:33:32
Informacja o terminie dokonania wpłaty III raty opłaty rocznej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu w roku bieżącym Luiza Kowalska 2018-09-05 08:27:58
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dot. projektowanej inwestycji pn. Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów) (I) Luiza Kowalska 2018-09-05 08:25:03
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Fabrycznej, Sportowej i Sienkiewicza Grzegorz Szredziński 2018-09-04 14:22:37
Klauzula informacyjna Daniel Igielski 2018-09-04 11:51:23
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-04 11:20:47
Uchwała Nr LIII/537/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Alicja Misiecka 2018-09-03 14:36:34
Uchwała Nr LIII/537/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-09-03 14:33:44
Uchwała Nr LIII/533/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Alicja Misiecka 2018-09-03 14:30:01
Uchwała Nr LIII/534/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-09-03 14:28:33
Uchwała Nr LIII/535/2018 z 29.08.2018 r. w spr. udzielenia dotacji na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy, Rybokartach oraz remontu strażnicy OSP w Świeszewie Alicja Misiecka 2018-09-03 14:24:49
Uchwała Nr LIII/535/2018 z 29.08.2018 r. w spr. udzielenia dotacji na zakup wyposażenia i sprzętu ratowniczo-gaśniczego przez OSP w Gryficach, Ościęcinie, Górzycy, Rybokartach oraz remontu strażnicy OSP w Świeszewie Alicja Misiecka 2018-09-03 14:23:26
Uchwała Nr LIII/536/2918 z 29.08.2018 r. w spr. opracowania i przekazania do organu regulacyjnego projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" obowiązującego na terenie Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-09-03 14:20:00
Uchwała Nr LIII/537/2018 z 29.08.2018 r. w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-09-03 14:14:56
Uchwała Nr LIII/538/2018 z 29.08.2018 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów glosowania w zakładzie leczniczym i domu pomocy społecznej Alicja Misiecka 2018-09-03 14:07:33
Sesja LIII w dn. 29.08.2018 r. Alicja Misiecka 2018-09-03 14:04:55
Budowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Fabrycznej, Sportowej i Sienkiewicza Grzegorz Szredziński 2018-09-03 14:03:39
Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 13:00:22
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 13:00:00
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:59:55
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:59:48
- dokument usunięty Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:59:08
Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:23:34
Wycinka 1 szt. drzewa gatunku kasztanowiec biały z dz. nr 199 obr. Rotnowo Grzegorz Drążkowiak 2018-09-03 12:21:20
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-03 10:44:16
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-03 10:43:28
Rozbudowa monitoringu miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-09-03 10:43:15
Organizacja dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-08-30 11:46:05
Rejestr petycji Luiza Kowalska 2018-08-29 11:13:49