herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych Luiza Kowalska 2018-04-19 13:09:36
Protokół kontroli 2017K0726K z 22.09.2017 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:15:22
Protokół kontroli 2017D0725K z 22.09.2017 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:15:11
WPF Małgorzata Gołąb 2018-04-19 12:14:44
Protokół kontroli 2017D0725K z 22.09.2017 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:14:19
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:13:24
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:12:28
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:08:20
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:07:30
Protokół kontroli 2017D0725K z 22.09.2017 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:04:09
Protokół kontroli 2017K0726K z 22.09.2017 Luiza Kowalska 2018-04-19 12:03:55
Informacja o stanie mienia komunalnego w 2017r. Małgorzata Gołąb 2018-04-19 11:50:46
Zarządzenie nr 1153/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10.04.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-04-19 11:47:30
Zarządzenie nr 1145/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-04-19 11:45:58
Uchwała nr XLVIII/487/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-04-19 11:44:51
Zarządzenie nr 1136/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Małgorzata Gołąb 2018-04-19 11:43:38
Zawiadomienie o zwołaniu XLIX sesji RM w dn. 25.04.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-04-19 11:24:37
Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Alicja Misiecka 2018-04-19 11:23:15
Projekt uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-04-19 11:21:25
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Gryfice, stanowiącą działkę nr 51/7 polożoną w obrębie geodezyjnym nr 10 Gryfice, służebnością gruntową Alicja Misiecka 2018-04-19 11:20:03
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-04-19 11:17:48
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnych z funkcji członka Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Alicja Misiecka 2018-04-19 11:05:49
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-04-18 14:32:30
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-04-18 13:22:53
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-04-18 13:15:19
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-04-18 13:11:06
Kontrole zewnętrzne 2018 Luiza Kowalska 2018-04-18 13:00:22
Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 214/25 obręb 6 m. Gryfice przy ul. Tęczowej Luiza Kowalska 2018-04-18 12:41:54
Zarządzenie Nr 1153/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 r. Luiza Kowalska 2018-04-18 11:56:30
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o wyznaczeniu nowego terminu wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach". Aneta Chruścielewska 2018-04-18 08:34:33
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zmianie nazwy przedsięwzięcia z "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach" na "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach" w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Aneta Chruścielewska 2018-04-18 08:32:17
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zmianie nazwy przedsięwzięcia z "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach" na "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach" w wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach". - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2018-04-18 08:31:00
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie o zmianie nazwy przedsięwzięcia z "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach" na "Budowa ulicy Bursztynowej, Szmaragdowej Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej wraz z budową kanalizacji deszczowej w Gryficach" w wydania postanowienia co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulic Bursztynowej, Szmaragdowej, Turkusowej, Szafirowej, Brylantowej, Rubinowej i Perłowej w Gryficach". - dokument usunięty Aneta Chruścielewska 2018-04-18 08:30:50
Obwieszczenie Starosty Gryfickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyjiz o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Strzeleckiej do ul. Szewskiej w Gryficach. Aneta Chruścielewska 2018-04-18 08:23:49
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-17 15:16:46
Część 4. zamówienia udzielanego w 4 częściach, pn. Wykonanie systemu do zarządzania obradami sesji Rady Miejskiej w Gryficach oraz dostawa i montaż zestawu kamer i innych urządzeń do sali konferencyjnej Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-17 15:16:31
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-04-17 13:52:20
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-04-17 13:36:43
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-04-17 13:30:11
Budowa budynku socjalnego przy Stadionie Miejskim w Gryficach wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Grzegorz Szredziński 2018-04-17 13:29:43