herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa wraz z montażem urządzeń zabawowych i siłowni zewnętrznych w m. Dziadowo, Brodniki i Smolęcin, Gmina Gryfice - postępowanie nr 5 Małgorzata Bęgowska 2018-11-07 12:58:44
powiadomienie o wyborze oferty - dokument usunięty Małgorzata Bęgowska 2018-11-07 12:56:41
Małgorzata Bęgowska 2018-11-07 12:55:35
powiadomienie o wyborze oferty Małgorzata Bęgowska 2018-11-07 12:55:13
Uchwała Nr LVI/548/2018 z 17.10.2018 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-11-06 11:57:06
Uchwała Nr LVI/549/2018 z 17.10.2018 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2018-2040 Alicja Misiecka 2018-11-06 11:55:57
Wyniki głosowania II tury na Burmistrza Gryfic Daniel Igielski 2018-11-05 15:25:22
wykaz WNOŚ.SP.NR 100/2018 - WNOŚ.SP.NR 101/2018 Sławomir Pawlak 2018-11-05 12:14:42
Andrzej Wacław Szczygieł Leszek Wójcikiewicz 2018-11-05 11:40:36
Andrzej Szczygieł - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2018-11-05 11:40:22
Andrzej Szczygieł - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2018-11-05 11:40:19
Andrzej Szczygieł - dokument usunięty Leszek Wójcikiewicz 2018-11-05 11:40:05
Burmistrz Gryfic Leszek Wójcikiewicz 2018-11-05 11:39:20
Tokarczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Leszek Wójcikiewicz 2018-11-05 11:39:14
Tokarczyk Krzysztof - Przewodniczący Rady Leszek Wójcikiewicz 2018-11-05 11:39:12
Protokół z przeprowadzonego postępowania - wyboru oferty Leszek Wójcikiewicz 2018-11-05 11:36:11
Zarządzenie Nr 1330/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w budynku po byłym Gimnazjum przy ul. 3-go Maja 8 w Gryficach Luiza Kowalska 2018-11-02 14:23:49
Zarządzenie Nr 1328/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Prusinowie pieca c.o. o mocy 50 kW wraz z niezbędną armaturą w Szkole Podstawowej w Prusinowie gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-11-02 14:23:30
Zarządzenie Nr 1326/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/225 ul. Żurawia, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-11-02 14:23:10
Zarządzenie Nr 1325/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 214/11 ul. Tęczowa, obręb Gryfice 6 Luiza Kowalska 2018-11-02 14:22:53
Zarządzenie Nr 1324/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 92/2 obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-11-02 14:22:36
Zarządzenie Nr 1323/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 54/1 obręb Sikory Luiza Kowalska 2018-11-02 14:22:18
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 22.10.2018 r., znak: WST-K.420.6.2018.MK.26 w sprawie przedsięwziecia pn. "Budowa obwodnicy Gryfic - połączenie dróg wojewódzkich nr 110 (ul. Niechorska) i nr 105 (ul. Piastów)". Aneta Chruścielewska 2018-11-02 13:47:27
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.10.2018 r., znak: WST-K.420.25.2018.NK.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Gryfice na działce nr 82, obręb Stawno-Sokołów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie". Aneta Chruścielewska 2018-11-02 12:37:45
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 23.10.2018 r., znak: WST-K.420.25.2018.NK.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn. "Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie Gryfice na działce nr 82, obręb Stawno-Sokołów, powiat gryficki, województwo zachodniopomorskie". Aneta Chruścielewska 2018-11-02 12:35:20
Zarządzenie Nr 1336/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do odbioru kopii protokołów z ponownego głosowania w wyborach na Burmistrza Gryfic zarządzonych na dzień 4 listopada 2018 r. Luiza Kowalska 2018-10-31 15:23:07
Zarządzenie Nr 1335/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczania na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 4 listopada 201 8 r. Luiza Kowalska 2018-10-31 15:22:11
Zarządzenie Nr 1334/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1159/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla przedszkola niepublicznego ? Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-31 15:21:02
Zarządzenie Nr 1334/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1159/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2018 r. dla przedszkola niepublicznego ? Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym Luiza Kowalska 2018-10-31 15:20:40
Zarządzenie Nr 1333/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:20:03
Zarządzenie Nr 1333/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:20:01
Zarządzenie Nr 1332/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu magazynu o powierzchni 72,48 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-10-31 15:19:11
Zarządzenie Nr 1332/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu magazynu o powierzchni 72,48 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-10-31 15:18:37
Zarządzenie Nr 1331/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 25 października 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 22,21 m2 usytuowanego na części działki nr 117/1, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-10-31 15:17:40
Zarządzenie Nr 1330/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 24 października 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w budynku po byłym Gimnazjum przy ul. 3-go Maja 8 w Gryficach Luiza Kowalska 2018-10-31 15:16:18
Zarządzenie Nr 1329/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 24 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach chodnika we wsi Rzęskowo, gm. Gryfice z kostki polbrukowej, w drodze gminnej na dz. nr 305 obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-10-31 15:15:01
Zarządzenie Nr 1328/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 23 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Prusinowie pieca c.o. o mocy 50 kW wraz z niezbędną armaturą w Szkole Podstawowej w Prusinowie gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-10-31 15:13:54
Zarządzenie Nr 1327/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 22 października 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych 2 szt. tablic ogłoszeniowych zamontowanych na ul. Akacjowej 4-8 (dz. nr 225/1, obręb Gryfice 7) i na ul. Sportowej (dz. nr 103, obręb Gryfice 7) w Gryficach Luiza Kowalska 2018-10-31 15:12:49
Zarządzenie Nr 1326/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/225 ul. Żurawia, obręb Rzęskowo Luiza Kowalska 2018-10-31 15:11:37
Zarządzenie Nr 1325/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 października 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 214/11 ul. Tęczowa, obręb Gryfice 6 Luiza Kowalska 2018-10-31 15:10:32