herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
2018 Sławomir Pawlak 2018-02-22 09:02:53
2018 Sławomir Pawlak 2018-02-22 09:01:13
Ogłoszenie o naborze - inspektor ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-02-21 15:05:31
Nabór na inspektora ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych Karina Markowska 2018-02-21 15:04:09
Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji RM w dn. 28.02.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-02-21 13:11:17
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-21 12:20:30
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-21 12:20:14
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w miejscowości Rotnowo numer 29, gmina Gryfice wraz z przynależnym udziałem do 2942/10000 części w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 255 o powierzchni 0,1552 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2018-02-21 11:19:01
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w miejscowości Rotnowo numer 29, gmina Gryfice wraz z przynależnym udziałem do 2942/10000 części w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 255 o powierzchni 0,1552 ha w drodze przetargu ograniczonego Alicja Misiecka 2018-02-21 11:17:13
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 22 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy Alicja Misiecka 2018-02-21 11:13:49
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach stanowiącego kotłownię, będącego własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-02-21 11:11:31
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Z DNIA 12.02.2018 R.. Katarzyna Młynarska 2018-02-21 10:56:06
Projekt uchwały w spr. ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wyychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gryfice Alicja Misiecka 2018-02-21 09:59:53
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-02-21 09:58:19
Projekt uchwały w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego Alicja Misiecka 2018-02-21 09:56:21
Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Gryfice na lata 2018-2021 eksploatowanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie Alicja Misiecka 2018-02-21 09:51:48
Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Gryfice na lata 2018-2021 eksploatowanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie Alicja Misiecka 2018-02-21 09:50:51
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej o numerze geodezyjnym 426/1 ob. nr 0029 Świeszewo Alicja Misiecka 2018-02-21 09:48:50
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 515/20 ob. nr 4 m. Gryfice o powierzchni 0,0402 ha Alicja Misiecka 2018-02-21 09:47:02
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie obiektu liniowego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia na działce nr 106, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-02-21 09:43:13
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/1,111/15 ob. nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-02-21 09:36:59
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 204/1 obręb nr 8 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-02-21 09:36:37
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/1,111/15 ob. nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-02-21 09:34:46
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/1,111/15 ob. nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej Alicja Misiecka 2018-02-21 09:33:56
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą Alicja Misiecka 2018-02-21 09:30:57
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-02-21 09:29:14
Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic Alicja Misiecka 2018-02-21 09:28:03
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. lutym 2018 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-02-21 08:43:05
Projekty uchwał na XLVII sesję RM w dn. 28.02.2018 r. o g.10,oo Alicja Misiecka 2018-02-20 14:51:50
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji projektu dokumentu pn: "Program Rewitalizacji dla Gminy Gryfice na lata 2017-2023" Aneta Chruścielewska 2018-02-20 09:04:05
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-19 14:41:55
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-19 14:41:49
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-19 14:34:10
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-19 14:27:24
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-19 14:27:11
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-19 14:24:51
Zarządzenie Nr 1103/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 r. w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2018-02-19 14:19:00
Zarządzenie Nr 1102/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2018 roku w drodze zlecenia Luiza Kowalska 2018-02-19 14:16:14
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-19 13:39:58
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-02-19 13:39:48