herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-04-12 13:57:12
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-04-12 13:57:04
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-04-12 13:56:55
Wykaz WNOŚ.SP.NR 32/2018 Sławomir Pawlak 2018-04-12 13:45:41
Wykazy WNOŚ.SP.NR 26/2018 do WNOŚ.SP.NR 31/2018 Sławomir Pawlak 2018-04-12 13:44:13
Wykazy WNOŚ.SP.NR35/2018 Sławomir Pawlak 2018-04-12 13:39:10
Wykazy WNOŚ.SP.NR 24/2018, WNOŚ.SP.NR 25/2018, WNOŚSP.NR36/2018 Sławomir Pawlak 2018-04-12 13:36:50
Wykazy WNOŚ.SP.NR 22/2018, WNOŚ.SP.NR 23/2018, WNOŚ.SP.NR33/2018, WNOŚ.SP.NR34/2018 , Sławomir Pawlak 2018-04-12 13:28:39
Uchwała Nr XLVIII/491/2018 z 27.03.2018 r. w spr. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. Alicja Misiecka 2018-04-12 10:46:11
Uchwała Nr XLVIII/491/2018 z 27.03.2018 r. w spr. planu dofinansowania zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycideli, a także specjalności i form kształcenia objetych dofinansowaniem w 2018 r. - dokument usunięty Alicja Misiecka 2018-04-12 10:42:54
Zarządzenie Nr 1152/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 515/20 o powierzchni 402 m2 położoną w Gryficach obręb nr 4, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego Luiza Kowalska 2018-04-12 08:31:08
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działki nr 111/11, 111/15 o powierzchni 587 m2 położoną w Gryficach obręb nr 5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 114/1 Luiza Kowalska 2018-04-12 08:25:09
Zarządzenie Nr 1150/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 204/1 o powierzchni 128 m2 położoną w Gryficach obręb nr 8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej nr 175/2 Luiza Kowalska 2018-04-12 08:23:24
Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej, niezabudowanej działki numer 664/1, położonej w obrębie nr 4 m. Gryfice, Gmina Gryfice, o powierzchni 0,0416 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą Luiza Kowalska 2018-04-12 08:22:15
Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty Luiza Kowalska 2018-04-12 08:16:53
Zarządzenie Nr 1147/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 129 obręb Brodniki przy ul. Ogrodowej w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-12 08:15:33
Zarządzenie Nr 1146/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 03 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Luiza Kowalska 2018-04-12 08:13:57
Zarządzenie Nr 1145/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-04-12 08:11:09
Rejestr podmiotów gospodarczych prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-12 08:03:35
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-11 10:01:52
Część 3. zamówienia udzielanego w 4 częściach, podzielona na dwa zadania. Zadanie nr 1 pn. Dostawa i montaż umeblowania sali konferencyjnej. Zadanie nr 2 pn. Zabudowa aneksu kuchennego (meble do wykonania na wymiar). Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-11 10:01:44
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 376/1 przy ul. J. Dabskiego 36 (dach budynku mieszkalnego wielorodzinnego), obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-04-11 09:10:10
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-11 08:45:33
Zaprojektowanie i budowa targowiska miejskiego przy ul. Klasztornej w Gryficach, gmina Gryfice-II Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-11 08:45:16
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4kV w zakresie oswietlenia ulicznego na działce nr 83 ul. Starogrodzka, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-04-10 08:49:29
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych 15kV i 0,4kV, stacji transformatorowej 15/0,4kV, złączy kablowych 0,4kV oraz słupa elektroenergetycznego SN na działkach nr 53, 104, 87/2, 128/4 obręb geodezyjny Zielin, 4/2 obręb geodezyjny Gryfice 3, 7/1 obręb geodezyjny Gryfice 2. Aneta Chruścielewska 2018-04-10 08:48:05
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Grzegorz Szredziński 2018-04-06 12:36:47
Ankieta dla klientów dotycząca kodeksu etyki pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-04-06 12:04:48
Księga Rejestrowa Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2018-04-06 11:57:17
Pełny odpis z Księgi Rejestrowej Instytucji Kultury - GDK Luiza Kowalska 2018-04-06 11:56:10
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-06 10:24:52
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-06 10:24:09
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m. kwietniu 2018 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-04-06 08:39:55
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Baszewice i Ościęcin, Gmina Gryfice Grzegorz Szredziński 2018-04-05 12:08:59
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30.03.2018 r. Katarzyna Młynarska 2018-04-05 10:51:25
Uchwała Nr XLVIII/489/2018 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 27 marca 2018 r. w spr. zmiany Statutu gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-04-05 08:40:13
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-04 13:46:56
Wymiana sieci wodociągowej w Gryficach w ulicy Kamieńskiej od ulicy Kościuszki do torów PKP Włodzimierz Rączkowiak 2018-04-04 13:46:50
Zarządzenie Nr 1144/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Górzycy Luiza Kowalska 2018-04-04 12:37:51
Zarządzenie Nr 1143/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 424/104 przy ul. Leśna Ostoja w Rzęskowie Luiza Kowalska 2018-04-04 12:36:09