herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok Luiza Kowalska 2018-12-13 08:16:42
Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania roboczego Zespołu ds. utworzenia gminnej jednostki oświatowej Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach Luiza Kowalska 2018-12-13 08:15:19
Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki numer 288 o powierzchni 0,0410 ha położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice Luiza Kowalska 2018-12-13 08:13:15
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopad 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-12-13 08:11:36
Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopad 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice Luiza Kowalska 2018-12-13 08:11:34
Zawiadomienie o zwołaniu III sesji RM w dn. 18.12.2018 r. g.10,oo Alicja Misiecka 2018-12-12 11:22:16
Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. Alicja Misiecka 2018-12-12 10:57:27
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2018-12-12 10:55:52
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2018-12-12 10:54:53
Projekt uchwały w spr. uchwalenia Gminnnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r. Alicja Misiecka 2018-12-12 10:52:30
Projekt uchwały w spr. powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Alicja Misiecka 2018-12-12 10:49:33
Projekt uchwały w spr. powołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Alicja Misiecka 2018-12-12 10:48:28
Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XV/187/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gryfice do tworzonej Lokalnej Grupy Działania oraz wyznaczenia osoby do reprezentowania Gminy Gryfice w Lokalnej Grupie Działania Alicja Misiecka 2018-12-12 10:46:41
Projekt uchwały w spr. wyznaczenia Delegata Gminy Gryfice do Zgromadzenia Celowego Związku Gmin R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Alicja Misiecka 2018-12-12 10:44:31
Projekt uchwały w spr. ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gryfice Alicja Misiecka 2018-12-12 10:43:10
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej zabudowanej nr 280/5 obręb nr 6 m. Gryfice na rzecz dzierżawcy nieruchomości Alicja Misiecka 2018-12-12 10:40:49
Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami Alicja Misiecka 2018-12-12 10:38:32
Projekty uchwał na III sesję RM w dn. 18.12.2018 r. o g. 10,oo Alicja Misiecka 2018-12-12 10:36:50
Ogłoszenie o naborze - kasjer Karina Markowska 2018-12-11 10:55:47
Nabór na kasjera Karina Markowska 2018-12-11 10:55:20
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie konsulatcji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Luiza Kowalska 2018-12-10 15:21:58
Projekt Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Luiza Kowalska 2018-12-10 15:21:14
Komunikat o konsultacjach społecznych Luiza Kowalska 2018-12-10 15:19:25
Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 07 grudnia 2018 r. w sprawie konsulatcji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Luiza Kowalska 2018-12-10 15:18:00
10.12.2018 - 24.12.2018 Konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 Luiza Kowalska 2018-12-10 15:14:18
powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Włodzimierz Rączkowiak 2018-12-10 14:10:29
Stawki podatku od niewruchomości na 2019r. Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:15:20
Stawki podatku od nieruchomości 2019 r. - dokument usunięty Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:12:14
Stawki podatku od nieruchomości 2019 r. - dokument usunięty Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:11:09
Stawki podatku od nieruchomości 2019 r. - dokument usunięty Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:07:48
Stawki podatku od nieruchomości 2019 r. - dokument usunięty Andrzej Szczepankiewicz 2018-12-10 11:02:56
Formularz cenowo-ofertowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr WOA.271.228.2018.AB z dnia 06.12.2018 r.) Luiza Kowalska 2018-12-10 10:26:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:54:48
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:15:49
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:15:38
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:14:14
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:14:01
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:13:05
Terminy posiedzeń stałych komisji Rady Miejskiej w Gryficach w m grudniu 2018 r. - dokument usunięty Zbigniew Szuszkiewicz 2018-12-10 09:12:43
Luiza Kowalska 2018-12-07 15:27:43