herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:43:20
wyciąg z projektu wykonawczego Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:42:18
projekt umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:41:22
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:40:39
Budowa odcinka sieci wodociągowej z rur PE fi 90 mm na działce nr 424/177 obręb Rzęskowo gm. Gryfice (ul. Pliszki) Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-06 09:39:29
Przebudowa metodą zaprojektuj i wybuduj istniejącej kotłowni gazowej w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach Grzegorz Szredziński 2018-06-05 10:51:32
dokumentacja fotograficzna Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 12:31:38
dokumentacja fotograficzna Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 12:30:09
dokumentacja fotograficzna Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 12:03:26
uzgodnienie z ZDP Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 12:02:22
mapy sytuacyjne Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 12:00:53
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 11:59:20
Oświadczenia majątkowe za rok 2012 Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:53:12
Oświadczenia majątkowe - rok 2012 Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:53:09
Burmistrz Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:53:00
Burmistrz Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:52:59
Wawrzyniak Waldemar Marek Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:52:45
Chabowski Zbigniew Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:52:37
Zastępcy Burmistrza Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:52:27
Zastępcy Burmistrza Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:52:25
Piwoni Jowita Wanda - p.o. z-cy Dyrektora Ośrdka Pomocy Społecznej Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:52:05
Janowska Maria - Kierownik sekcji świadczeń rodzinnych Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:51:55
Stankiewicz Ewa - kierownik sekcji usług opiekuńczych i wspierania rodziny Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:51:44
wzór umowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 11:51:38
Kowalska Ewa Monika - p.o. Kierownik sekcji pomocy środowiskowej Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:51:35
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:51:29
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:51:20
Skarbnik Gminy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:51:11
Skarbnik Gminy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:51:10
Sekretarz Gminy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:50:58
Sekretarz Gminy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:50:56
formularz cenowo-ofertowy Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 11:50:52
Charyton Jolanta - Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:50:38
Czerniak Sławomir - Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:50:28
Daniłów Jan - Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:50:19
Fornal Marek - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górzycy Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:50:09
Kołodziejczyk Jerzy - Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:49:59
zapytanie ofertowe Włodzimierz Rączkowiak 2018-06-04 11:49:54
Krawczyk Małgorzata - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Prusinowie Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:49:50
Kubalica Przemysław - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-06-04 11:49:41