herb BIP - Urząd Miejski w Gryficach

www.gryfice.eu

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rachunek zysków i start Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:22:15
Zestawnienie zmian w funduszu Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:21:52
Sprawozdania finansowe Małgorzata Gołąb 2018-01-11 11:19:36
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 89 i 154, obręb geodezyjny Dziadowo, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:26:17
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 7/7 i 17, obręb geodezyjny Raduń, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:24:55
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 99 przy ul. Osadniczej, obręb geodezyjny Gryfice 9. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:24:21
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 119 przy ul. Sosnowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:23:40
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 1/5 i 21 przy ul. Starogrodzkiej, obręb geodezyjny Gryfice 8. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:23:04
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 221 przy ul. Brzozowej, obręb geodezyjny Gryfice 7. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:22:20
Obwieszczenie Burmistrza Gryfic w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na rozbudowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV w zakresie oświetlenia ulicznego na działce nr 19, obręb geodezyjny Brodniki, gm. Gryfice. Aneta Chruścielewska 2018-01-10 15:20:25
Zarządzenie Nr 1036/2017 Burmistrza Gryfic z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznych, bazowych składek za najem pomieszczeń i budynków gospodarczych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Gryfice (stanowiących własność Gminy Gryfice) Luiza Kowalska 2018-01-10 13:47:04
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-10 12:25:11
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-10 12:25:05
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-10 12:24:50
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-10 12:10:50
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-10 12:09:19
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-10 12:09:02
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-10 12:07:55
Zapytanie ofertowe Leszek Wójcikiewicz 2018-01-10 10:48:08
Załącznik nr 1 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-10 10:47:53
Załącznik nr 2 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-10 10:47:40
Załącznik nr 3 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-10 10:47:28
Załącznik nr 4 Leszek Wójcikiewicz 2018-01-10 10:47:12
Dostawa tuszy i tonerów dla Urzędu Miejskiego w Gryficach Leszek Wójcikiewicz 2018-01-10 10:45:31
Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Ościęcin- IV Grzegorz Szredziński 2018-01-10 09:55:30
Zakup fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Ościęcin- IV Grzegorz Szredziński 2018-01-10 09:53:20
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice - IV Grzegorz Szredziński 2018-01-10 09:09:05
Budowa oczyszczalni ścieków dla miejscowości Rzęsin, Gmina Gryfice - IV Grzegorz Szredziński 2018-01-10 09:06:15
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice- III Grzegorz Szredziński 2018-01-10 08:20:48
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z urządzeniami w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice- III Grzegorz Szredziński 2018-01-10 08:18:53
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-09 14:31:10
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-09 14:30:55
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-09 14:30:28
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-09 14:30:06
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-09 14:29:37
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-09 14:29:23
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-09 14:29:04
Wykonanie w systemie -zaprojektuj i wybuduj- kompleksowej termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Górzycy gm. Gryfice oraz Szkoły Podstawowej w Prusinowie gm. Gryfice, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, z podziałem na dwa zadania II Włodzimierz Rączkowiak 2018-01-09 14:28:36
Zarządzenie Nr 1062/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 426/1 o powierzchni 210 m2 położoną w Świeszewie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-01-09 14:24:57
Zarządzenie Nr 1061/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 263/5 o powierzchni 154 m2 położoną przy ulicy Starogrodzkiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego Luiza Kowalska 2018-01-09 14:23:42