Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwala Rady Miejskiej Nr VIII/56/2003 w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokosci wynagrodzenia za inkaso


UCHWAŁA NR VIII/56/2003

z dnia 3 czerwca 2003 roku

RADY MIEJSKIEJ W GRYFICACH

w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów
i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r Nr 23 poz. 220 i Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94 poz. 431, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, z 1996 r. Nr 91 poz. 409, z 1997 r. Nr 43 poz.272 i Nr 137 poz. 926, z 1998 r. Nr 108 poz. 681, z 2001 r. Nr 81 poz. 875 oraz z 2002 r. Nr 200 poz. 1680), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 poz. 1682 oraz Nr 216 poz. 1826), art. 19 pkt 2 oraz art. 14 pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 oraz Nr 200 poz. 1683), Rada Miejska w Gryficach uchwala,
co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie wsi w zakresie:

 1. podatku rolnego,

 2. podatku leśnego,

 3. podatku od nieruchomości,

 4. opłaty targowej,

 5. podatku od posiadania psów.

§ 2. Zarządza się pobór podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych w drodze inkasa na terenie miasta w zakresie:

 1. opłaty targowej,

 2. podatku od posiadania psów.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso:

  1. podatek rolny 10 %

  2. podatek leśny 10 %

  3. podatek od nieruchomości 10 %

  4. opłata targowa 10 %

  5. podatek od posiadania psów 15 %

§ 4. Wyznacza się inkasentów:

 1. na terenie wsi dla miejscowości, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

W przypadku nie możności wykonania obowiązku inkasenta, Burmistrz Gryfic wskaże inną osobę wymienioną w zał. Nr 1.

 1. na terenie miasta, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Inkasent obowiązany jest do obliczania i poboru od podatnika podatku i wpłacania go we właściwym terminie organowi podatkowemu.

§ 6. Podstawą ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów z tytułu poboru podatków wymienionych w § 1 stanowić będzie iloczyn wynikający z wysokości zainkasowanej kwoty i wysokości prowizji dla danego podatku określonego w § 3.

§ 7. Wypłata ustalonego wynagrodzenia na zasadzie § 6 powinna nastąpić w terminie 14 dni od ostatniego dnia miesiąca, za który wypłata jest należna.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gryfic.

§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXII/285/2000 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia
28 grudnia 2000 r. w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2003 r.

Przewodniczący Rady

Władysław Gliźniewicz

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 29-10-2003 12:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-10-2003
Ostatnia aktualizacja: - 29-10-2003 12:50