Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Projekt uchwały wspr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-03-18 10:56
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfice na l. 2015-2040 2015-03-18 10:55
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały o podziale Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia numerów i granic obwodów 2015-03-18 10:53
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia odrębnych obwodów glosowania na terenie Gminy Gryfice dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-03-18 10:33
dokument Projekt uchwały w spr. zarządzenia wyborów do organów samorządu mieszkańców osiedli 2015-03-18 10:30
dokument Projekt uchwały w spr. utworzenia jednostki budżetowej Gminy Gryfice - Zakład Usług Komunalnych w Gryficach 2015-03-18 10:29
dokument Projekt uchwały w spr. przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków okreslonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w likwidacji w Gryficach 2015-03-18 10:27
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych na terenie Gminy Gryfice na l. 2015-2017 2015-03-18 10:24
dokument Projekt uchwały w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gryfice 2015-03-18 10:23
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XIV/177/2008 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2015-03-18 10:04
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Gryfice nieruchomości przeznaczonych pod drogę gminną nazwaną ulicą Leśną, stanowiących działki nr 52 i 216 2015-03-18 10:02
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego udziału do 1/4 części własności nieruchomości położonej w Borzęcinie o numerze geodezyjnym 129/3 2015-03-18 09:05
dokument Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach 2015-03-18 09:02
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2015-03-18 09:01