Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o XVII sesji Rady Miejskiej w dniu 24.11.2015 r. 2015-11-18 09:16
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2015 r. 2015-11-18 09:14
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na l. 2015-2040 2015-11-18 09:13
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2015-11-18 09:12
dokument Projekt uchwały w spr. zwolnień od podatku od nieruchomości 2015-11-18 09:11
dokument Projekt uchwały w spr. udzielenia zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców 2015-11-18 09:09
dokument Projekt uchwały w spr. obniżenia średniej ceny skupu zyta dla celów podatku rolnego na 2016 r. 2015-11-18 09:08
dokument Projekt uchwały w spr. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 2015-11-18 09:07
dokument Projekt uchwały w spr. opłaty targowej 2015-11-18 09:06
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny 2015-11-18 11:30
dokument Projekt uchwały w spr. przyznania dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świeszewie na renowację zabytkowego kościoła filialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Trzygłowie 2015-11-18 09:04
dokument Projekt uchwały w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gryfice 2015-11-18 08:55
dokument Projekt uchwały w spr. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-11-18 08:52
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2015-11-18 08:48
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2015-11-18 08:41
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXIX/368/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 8 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2015-11-18 08:38
dokument Projekt uchwały w spr. Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2015-11-18 08:35
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 19/19, obreb geodezyjny nr 1 miasta Gryfice z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat 2015-11-18 08:34
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnej umowy dzierżawy na działkę Nr 54, obręb geodezyjny Kukań z dotychczasowym dzierżawcą na okres 10 lat 2015-11-18 08:32
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na przyspieszenie przyznania mieszkania z mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice dla Pani Agnieszki Baum 2015-11-18 08:30