Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogloszenie Burmistrza Gryfic o przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Dziadowo.


BURMISTRZ GRYFIC

O G Ł A S ZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej

w obrębie geodezyjnym DZIADOWO ,gmina Gryfice.

1. Adres nieruchomości : Dziadowo, Gmina Gryfice.

2. Numer działki : 57/4

3. Nazwa numer obrębu : Dziadowo

4. Oznaczenie nieruchomości w Księdze wieczystej :KW SZ1G/00022789/5

5. Powierzchnia działki : 671 m2

6. Opis nieruchomości : działka zabudowana budynkiem gospodarczym

7. Forma zbycia : na własność

8. Cena wyjściowa nieruchomości netto : 15.100 ,00 zł

9.Sposób zapłaty:jednorazowo przed podpisaniem umowy notarialnej.

10.Nieruchomość zwolniona z podatku VAT w myśl art. 43 ust.1 pkt 10 i art.29a ustawy z dnia 11 marca2004r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Z 2011r. nr 177 poz.1054 ze zmianami)

12. Przeznaczenie zgodnie z planem miejscowym - w chwili obecnej brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfice widnieje zapis: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa-strefa rozwoju agroturystyki.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gryficach

Plac Zwycięstwa 37 , pokój nr 102 I piętro

w dniu 28 grudnia 2015r o godzinie 11oo

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w wysokości 3.020,00 zł stanowiącego 20 % ceny wywoławczej w terminie do dnia 23 grudnia 2015r. Na konto w banu Spółdzielczym w Gryficach numer 029376000100000 54720010013.

* w przypadku wyłonienia nabywcy wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny

nieruchomości ustalonej w przetargu

* w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu

notarialnego w ustalonym przez gminę terminie wpłacone wadium przepada na rzecz

Gminy

* nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i wisu do księgi

wieczystej.

Osoby fizyczne biorące udział w przetargu zobowiązane są przedstawić komisji

przetargowej dokument stwierdzający ich tożsamość.

Osoby prawne zobowiązane są przedłożyć wypis z właściwego rejestru sądowego oraz

pełnomocnictwo do reprezentowania. Wypis z rejestru sadowego powinien być wydany

nie wcześniej niż niż 3 miesiące przed datą przeprowadzenia przetargu.

Burmistrz Gryfic zastrzega sobie prawo odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Szczegółowych informacji na temat sprzedaży wyżej opisanej nieruchomości udziela Wydział Rolnictwa,Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach Plac Zwycięstwa 37 - I piętro pokój 122 lub telefonicznie -numer - 91 3853241.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Wiesława Kieler 24-11-2015 10:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Wiesława Kieler 24-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2015 10:50