Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 727/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 37 2018-08-24 11:46
dokument Zarządzenie Nr 726/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Centralnego Rejestru Umów w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2017-01-24 08:53
dokument Zarządzenie Nr 725/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2017-01-24 08:51
dokument Zarządzenie Nr 724/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2017-01-24 08:50
dokument Zarządzenie Nr 723/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mebli świetlicowych i warnika do wody Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach 2017-01-24 08:48
dokument Zarządzenie Nr 722/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2017-01-24 08:47
dokument Zarządzenie Nr 721/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sztalug Gimnazjum Nr 2 w Gryficach 2017-01-24 08:45
dokument Zarządzenie Nr 720/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 87/14 obręb Zaleszczyce 2017-01-24 08:43
dokument Zarządzenie Nr 719/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia kierownika sekcji świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w Ośrodku Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-01-24 08:42
dokument Zarządzenie Nr 718/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji z zakresu ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 2017-01-24 08:40
dokument Zarządzenie Nr 717/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem lokali - garażowego i użytkowego - położonych w Gryficach przy ul. Wiejskiej 8 2017-01-24 08:38
dokument Zarządzenie Nr 716/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach 2017-01-24 08:35
dokument Zarządzenie Nr 715/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2017 roku 2017-01-24 08:34
dokument Zarządzenie Nr 714/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2017-01-23 13:55
dokument Zarządzenie Nr 713/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 108 obręb Nr 1 miasto Gryfice położonej w Gryficach, ulica szmaragdowa nr 27 o powierzchni 0,0662 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00035964/0 2017-01-23 13:53
dokument Zarządzenie Nr 712/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2017-01-23 13:52
dokument Zarządzenie Nr 711/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko referenta ds. obywatelskich 2017-01-23 13:50
dokument Zarządzenie Nr 710/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami 2017-01-23 13:48
dokument Zarządzenie Nr 709/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 355/3 obręb Borzyszewo 2017-01-23 13:47
dokument Zarządzenie Nr 708/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2017-01-23 13:45
dokument Zarządzenie Nr 707/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym 18/2 i powierzchni 145,0 m2 położoną w obrębie ewidencyjnym 0005, Gryfice 5, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej o numerze ewidencyjnym 40 2016-12-30 09:45
dokument Zarządzenie Nr 706/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym 1/7 i powierzchni 521 m2 położoną w obrębie ewidencyjnym 0008, Gryfice -8, przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2016-12-30 09:43
dokument Zarządzenie Nr 705/2016 z dnia 21 grudnia 2016 w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym 290/5 i powierzchni 898 m2 położoną w obrębie ewidencyjnym 0001, Gryfice -1, przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2016-12-30 09:41
dokument Zarządzenie Nr 704/2016 z dnia 20 grudnia 2016 w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na utrzymanie i konserwację oświetlenia drogowego na terenie gminy Gryfice w trybie zamówienia z wolnej ręki 2016-12-30 09:39
dokument Zarządzenie Nr 703/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług odławiania i transportu psów z terenu Gminy Gryfice do Komunalnego Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Sosnowcach w roku 2017 2016-12-30 09:37
dokument Zarządzenie Nr 702/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia likwidacji nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr 3 w budynku przy ul. Parkowej 7 w Gryficach 2016-12-30 09:35
dokument Zarządzenie Nr 701/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów oświetlenia świątecznego - elementy 3D nasłupowe dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-12-28 11:10
dokument Zarządzenie Nr 700/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-12-28 11:07
dokument Zarządzenie Nr 699/2016 z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2017 2016-12-28 11:06
dokument Zarządzenie Nr 698/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na świadczenie usług przewozowych transportu zbiorowego dla potrzeb komunikacji miejskiej w Gminie Gryfice 2016-12-28 11:04
dokument Zarządzenie Nr 697/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Malinowej, Liliowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W. Witosa, Niepodległości, Podgórnej i Wojska Polskiego oraz w m. Borzęcin, Niekładź, Wołczyno, Grądy i przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Szafirowej w Gryficach 2016-12-28 11:01
dokument Zarządzenie Nr 696/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym 610/3 i powierzchni 153,0 m2 położoną przy ulicy Gdańskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki przyległej o numerze 492 2016-12-28 11:00
dokument Zarządzenie Nr 695/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia książki obiektu budowlanego oraz dokonywania w niej wpisów 2016-12-28 10:53
dokument Zarządzenie Nr 694/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-12-28 10:52
dokument Zarządzenie Nr 693/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 przez organizacje pozarządowe 2016-12-28 10:50
dokument Zarządzenie Nr 692/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-12-28 10:48
dokument Zarządzenie Nr 691/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 680/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. dotyczącego scentralizowanych zasad rozliczania podatku VAT przez Gminę Gryfice oraz jej jednostki budżetowe wraz z przekazywanie pliku JPK 2016-12-28 10:47
dokument Zarządzenie Nr 690/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2016-12-28 10:41
dokument Zarządzenie Nr 689/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-12-28 10:39
dokument Zarządzenie Nr 688/2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 489/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 r. dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-12-28 10:37
dokument Zarządzenie Nr 687/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania ozdób choinkowych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-12-28 10:19
dokument Zarządzenie Nr 686/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania pojemników dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-12-28 10:18
dokument Zarządzenie Nr 685/2016 z dnia 6 grudnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania doniczek mrozoodpornych dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-12-28 10:16
dokument Zarządzenie Nr 684/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie bezpłatnego przekazania sprzętu komputowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach 2016-12-28 10:13
dokument Zarządzenie Nr 683/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie bezpłatnego przekazania sprzętu komputowego dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2016-12-28 10:11
dokument Zarządzenie Nr 682/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C Przy Redze poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice 2016-12-19 09:32
dokument Zarządzenie Nr 681/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-12-13 12:25
dokument Zarządzenie Nr 680/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie scentralizowanych zasad rozliczania podatku od towarów i usług VAT przez Gminę Gryfice oraz jej jednostki budżetowe wraz z przekazywaniem pliku JPK 2016-12-13 12:22
dokument Zarządzenie Nr 679/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-12-13 12:20
dokument Zarządzenie Nr 678/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice 2016-12-13 12:02
dokument Zarządzenie Nr 677/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 139,56 m2 usytuowanego w części działki nr 117, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2016-12-02 12:06
dokument Zarządzenie Nr 676/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 22,21 m2 usytuowanego w części działki nr 117, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Wiejska 8 przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2016-12-02 12:04
dokument Zarządzenie Nr 675/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na "Utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)" 2016-12-02 12:01
dokument Zarządzenie Nr 674/2016 z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania i administrowania systemem monitoringu wizyjnego Gminy Gryfice 2016-12-02 11:58
dokument Zarządzenie Nr 673/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-12-02 11:56
dokument Zarządzenie Nr 672/2016 z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 728/2013 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2013 r. 2016-12-02 11:54
dokument Zarządzenie Nr 671/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-12-02 11:50
dokument Zarządzenie Nr 670/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o numerze geodezyjnym 206 i powierzchni 216 m2 położona przy ul. Szafirowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2016-12-02 11:48
dokument Zarządzenie Nr 669/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie przekazania do zarządzania nieruchomości przejętych od Wspólnoty Mieszkaniowej w Baszewicach dla Zakładu Usług Komunalnych z siedzibą w Gryficach 2016-12-02 11:45
dokument Zarządzenie Nr 668/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny działki częściowo zabudowanej o numerze geodezyjnym 101/28 i powierzchni 167 m2 położonej przy ulicy Wojska Polskiego 105 w Gryficach, przeznaczonej do sprzedaży w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2016-11-28 10:19
dokument Zarządzenie Nr 667/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia ceny nieruchomości stanowiącej lokal użytkowy, położony w Gryficach przy ul. Niechorskiej 25 F, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy i ustalenia ceny lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Gryficach przy ul. Bydgoskiej 7 w drodze przetargu ustnego nieograniczonego 2016-11-28 10:17
dokument Zarządzenie Nr 666/2016 z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-11-28 10:14
dokument Zarządzenie Nr 665/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania kotłownię gazową w budynku przy ul. Rodziewiczówny 2 w Gryficach 2016-11-28 10:12
dokument Zarządzenie Nr 664/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej 2016-11-16 14:54
dokument Zarządzenie Nr 663/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 w Gryficach sprzętu do świetlicy socjoterapeutycznej 2016-11-16 14:51
dokument Zarządzenie Nr 662/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryficach sprzętu do świetlicy socjoterapeutycznej 2016-11-16 14:49
dokument Zarządzenie Nr 661/2016 z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 442/31 obręb Borzyszewo 2016-11-14 14:35
dokument Zarządzenie Nr 660/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na remont 4 lokali mieszkalnych w zasobie mieszkaniowym Gminy Gryfice, zlokalizowanych w Gryficach przy ul. Gdyńskiej 19/5, Księdza Stanisława Ruta 89/5, Leśnej 2/2, Śniadeckich 44/5 2016-11-14 14:31
dokument Zarządzenie Nr 659/2016 z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wieży muzycznej Panasonic Szkole Podstawowej w Trzygłowie 2016-11-14 14:29
dokument Zarządzenie Nr 658/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę drogi w m. Rzęskowo, ul. Cukrowniczej oraz łącznika ulic Wesołej i Osadniczej w Gryficach 2016-11-14 14:19
dokument Zarządzenie Nr 657/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do "Księgi Jakości Systemu Zarządzania Jakością" i obowiązku jej stosowania w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-11-09 14:11
dokument Zarządzenie Nr 656/2016 z dnia 08 listopada 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 489/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 r. dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice jest organem prowadzącym 2016-11-09 14:05
dokument Zarządzenie Nr 655/2016 z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 447/2 położonej w Borzyszewie 2016-11-09 14:02
dokument Zarządzenie Nr 654/2016 z dnia 07 listopada 2016 r. w sprawie konsultacji "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017" 2016-11-09 13:57
dokument Zarządzenie Nr 653/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-11-08 10:05
dokument Zarządzenie Nr 652/2016 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-11-03 12:00
dokument Zarządzenie Nr 651/2016 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-28 10:55
dokument Zarządzenie Nr 650/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 65/35 obręb nr 7 miasta Gryfice 2016-10-28 10:53
dokument Zarządzenie Nr 649/2016 z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-10-28 10:50
dokument Zarządzenie Nr 648/2016 z dnia 18 października 2016 r. o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ekwiwalentów za pranie 2016-10-27 09:51
dokument Zarządzenie Nr 647/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę oświetlenia na ul. Trzygłowskiej w Gryficach 2016-10-21 09:36
dokument Zarządzenie Nr 646/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 266/5 obręb Borzyszewo 2016-10-20 09:42
dokument Zarządzenie Nr 645/2016 z dnia 14 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-10-20 09:40
dokument Zarządzenie Nr 644/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę drogi w m. Rotnowo, Rzęskowo oraz ul. Cukrowniczej w Gryficach 2016-10-20 09:38
dokument Zarządzenie Nr 643/2016 z dnia 11 października 2016 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-10-20 09:33
dokument Zarządzenie Nr 642/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania boiska przy ul. Broniszewskiej w Gryficach 2016-10-13 12:24
dokument Zarządzenie Nr 641/2016 z dnia 10 października 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/69 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-10-12 09:15
dokument Zarządzenie Nr 640/2016 z dnia 6 października 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 3/16 położonej w Gryficach ul. Fabryczna 2 2016-10-11 14:59
dokument Zarządzenie Nr 639/2016 z dnia 5 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic 2016-10-12 14:00
dokument Zarządzenie Nr 638/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 291/22 obręb Borzyszewo 2016-10-11 14:49
dokument Zarządzenie Nr 637/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 291/23 obręb Borzyszewo 2016-10-11 14:47
dokument Zarządzenie Nr 636/2016 z dnia 4 października 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 53/17 obręb 5 miasta Gryfice o powierzchni 23 m2 położonej przy ulicy 11-go Listopada w Gryficach, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy 2016-10-11 14:45
dokument Zarządzenie Nr 635/2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 489/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 r. dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-10-11 14:40
dokument Zarządzenie Nr 634/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania kotłownię gazową w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach 2016-10-11 14:36
dokument Zarządzenie Nr 633/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-10-11 13:36
dokument Zarządzenie Nr 632/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-10-11 13:33
dokument Zarządzenie Nr 631/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 531/2016 z dnia 16.06.2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności wyposażenia pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Gryficach i jego likwidacji 2016-10-11 13:30
dokument Zarządzenie Nr 630/2016 z dnia 29 września 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na "Konserwacja urządzeń melioracji szczegółowej - 3 zadania" 2016-10-11 13:25
dokument Zarządzenie Nr 629/2016 z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-10-11 13:21
dokument Zarządzenie Nr 628/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności sprzętu strażackiego i jego likwidacji 2016-10-11 13:18
dokument Zarządzenie Nr 627/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Sikory 2016-10-11 13:16
dokument Zarządzenie Nr 626/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Otok 2016-10-11 13:14
dokument Zarządzenie Nr 625/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Kukań 2016-10-11 13:12
dokument Zarządzenie Nr 624/2016 z dnia 23 września 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-10-06 09:56
dokument Zarządzenie Nr 623/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-09-28 09:10
dokument Zarządzenie Nr 622/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 7/18 obręb Raduń 2016-09-28 09:08
dokument Zarządzenie Nr 621/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 63/14 obręb nr 7 miasta Gryfice 2016-09-28 09:05
dokument Zarządzenie Nr 620/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 195/1 obręb nr 8 miasta Gryfice 2016-09-28 09:03
dokument Zarządzenie Nr 619/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 85/1 obręb Zacisze 2016-09-28 09:01
dokument Zarządzenie Nr 618/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 2016-09-28 08:59
dokument Zarządzenie Nr 617/2016 z dnia 20 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach- nagłośnienie w kaplicy pw. Św. Jerzego w Gryficach 2016-09-28 08:55
dokument Zarządzenie Nr 616/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 2016-09-22 10:44
dokument Zarządzenie Nr 615/2016 z dnia 19 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 369 Burmistrza Gryfic z dnia 9 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania "Strategii rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Gryfice na lata 2016-2020" 2016-09-22 10:42
dokument Zarządzenie Nr 614/2016 z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach - przebudowa drogi gminnej przy ul. Starogrodzkiej bis (I etap) w Gryficach 2016-09-21 12:38
dokument Zarządzenie Nr 613/2016 z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie Programu Ochrony środowiska dla Gminy Gryfice 2016-09-21 12:34
dokument Zarządzenie Nr 612/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-09-21 12:30
dokument Zarządzenie Nr 611/2016 z dnia 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2017 oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na 2017 rok i lata następne 2016-09-21 12:28
dokument Zarządzenie Nr 610/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 490/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej dotacji na 2016 rok dla szkoły niepublicznej - Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej "TOP LINK" w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-09-21 12:25
dokument Zarządzenie Nr 609/2016 z dnia 8 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw zlokalizowanych przy ul. Kamieńskiej - Trzygłowskiej w Gryficach dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-09-21 12:23
dokument Zarządzenie Nr 608/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 291/21 obręb Borzyszewo 2016-09-21 12:19
dokument Zarządzenie Nr 607/2016 z dnia 7 września 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 489/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 r. dla przedszkola niepublicznego - Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-09-21 12:20
dokument Zarządzenie Nr 606/2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania szafki szkolne w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach 2016-09-21 12:14
dokument Zarządzenie Nr 605/2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2016 r. w drodze zlecenia 2016-09-21 12:00
dokument Zarządzenie Nr 604/2016 z dnia 6 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w IV kwartale 2016 r. w drodze zlecenia 2016-09-21 09:39
dokument Zarządzenie Nr 603/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-09-21 09:36
dokument Zarządzenie Nr 602/2016 z dnia 5 września 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 376/26 w miejscowości Gryfice przy ul. Widokowej obręb nr 6 miasta Gryfice 2016-09-21 09:34
dokument Zarządzenie Nr 601/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 538/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad budżetu obywatelskiego Gminy Gryfice na rok 2017 2016-09-21 09:31
dokument Zarządzenie Nr 600/2016 z dnia 2 września 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na przygotowanie gry edukacyjnej dotyczącej segregacji odpadów komunalnych wraz z udzieleniem licencji na na wyświetlanie gry stworzonej przez Wykonawcę 2016-09-21 09:28
dokument Zarządzenie Nr 599/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-09-21 09:26
dokument Zarządzenie Nr 598/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-09-21 09:19
dokument Zarządzenie Nr 597/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-09-21 09:12
dokument Zarządzenie Nr 596/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce numer 82/14 obręb Zaleszczyce 2016-09-21 09:10
dokument Zarządzenie Nr 595/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 347/33 obręb Borzyszewo 2016-09-21 09:08
dokument Zarządzenie Nr 594/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania wykładzinę PCV w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryficach 2016-09-21 09:05
dokument Zarządzenie Nr 593/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania ogrodzenie frontowe terenu Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2016-09-21 09:03
dokument Zarządzenie Nr 592/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r. 2016-09-06 09:21
dokument Zarządzenie Nr 591/2016 z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/252 oraz udziału do 4/220 części we własności niezabudowanej działki numer 424/113, położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-09-06 09:19
dokument Zarządzenie Nr 590/2016 z dnia 26 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-09-06 09:15
dokument Zarządzenie Nr 589/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia ważności list osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego na rok 2017 2016-08-26 14:28
dokument Zarządzenie Nr 588/2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do liczenia głosów w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 rok 2016-08-26 14:25
dokument Zarządzenie Nr 587/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 270/1 obręb Świeszewo 2016-08-26 14:20
dokument Zarządzenie Nr 586/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia azbestu z terenu Gminy Gryfice 2016-08-25 12:10
dokument Zarządzenie Nr 585/2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W. Witosa, Niepodległości, Podgórnej, Malinowej i Liliowej oraz w m. Borzęcin, Niekładź, Wołczyno i Grądy 2016-08-25 12:08
dokument Zarządzenie Nr 584/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-08-23 10:19
dokument Zarządzenie Nr 583/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu "Nasza wieś najładniejsza" w Gminie Gryfice 2016-08-23 10:17
dokument Zarządzenie Nr 582/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2016-08-23 10:14
dokument Zarządzenie Nr 581/2016 z dnia 16 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 r. 2016-08-23 10:08
dokument Zarządzenie Nr 580/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miejskiego w Gryficach wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej 2016-08-30 08:55
dokument Zarządzenie Nr 579/2016 z dnia 12 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania urządzeń ogrodu japońskiego w Parku Miejskim w Gryficach dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-08-23 10:01
dokument Zarządzenie Nr 578/2016 z dnia 11 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na przebudowę drogi na odcinku ul. Pomorska w Gryficach (od drogi powiatowej 3204Z) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 105 (Borzyszewo) 2016-08-23 09:57
dokument Zarządzenie Nr 577/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placu zabaw zlokalizowanych na terenie ogrodu japońskiego w Gryficach dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-08-23 09:53
dokument Zarządzenie Nr 576/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/88 oraz udziału do 4/220 części we własności niezabudowanej działki numer 424/113, położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-08-23 09:48
dokument Zarządzenie Nr 575/2016 z dnia 10 sierpnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 165 obręb Górzyca 2016-08-23 09:45
dokument Zarządzenie Nr 574/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 384/3 obręb Nr 0004 miasto Gryfice położonej w Gryficach, Gmina Gryfice o powierzchni 0,0094 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00038105/2 2016-08-23 09:42
dokument Zarządzenie Nr 573/2016 z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 688 obręb Nr 0004 miasto Gryfice położonej w Gryficach, Gmina Gryfice o powierzchni 0,0481 ha posiadająca urządzoną księgę wieczystą SZ1G/00012459/0 2016-08-23 09:38
dokument Zarządzenie Nr 572/2016 z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na "Przełożenie studni drenarskiej wraz z ustabilizowaniem rzędnej dna z dodatkowym zapewnieniem odbioru wody z rowu melioracyjnego oraz zabezpieczenie studni pokrywą z rewizją" 2016-08-23 09:34
dokument Zarządzenie Nr 571/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 50/9 obręb 10 miasta Gryfice o powierzchni 19 m2 położonej przy ulicy Litewskiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy 2016-08-23 09:30
dokument Zarządzenie Nr 570/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Gryfice 2016-08-23 09:26
dokument Zarządzenie Nr 569/2016 z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2016-08-23 09:22
dokument Zarządzenie Nr 568/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-08-23 09:18
dokument Zarządzenie Nr 567/2016 z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu niezabudowanej działki nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Gryfice 2016-08-23 09:14
dokument Zarządzenie Nr 566/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia: nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach, nr 520/2012 z dnia 03 września 2012 w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach oraz 109/2015 z dnia 01 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-08-23 09:09
dokument Zarządzenie Nr 565/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2016-08-09 08:52
dokument Zarządzenie Nr 564/2016 z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2016-08-09 08:50
dokument Zarządzenie Nr 563/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Kukań 2016-08-09 08:45
dokument Zarządzenie Nr 562/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zwołania spotkania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Stawno 2016-08-09 08:41
dokument Zarządzenie Nr 561/2016 z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-07-26 09:44
dokument Zarządzenie Nr 560/2016 z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 2016-07-21 13:31
dokument Zarządzenie Nr 559/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-07-21 13:26
dokument Zarządzenie Nr 558/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-07-21 13:25
dokument Zarządzenie Nr 557/2016 z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach 2016-07-21 13:23
dokument Zarządzenie Nr 556/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2016-07-21 13:01
dokument Zarządzenie Nr 555/2016 z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 538/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad budżetu obywatelskiego Gminy Gryfice na rok 2017 2016-07-21 12:58
dokument Zarządzenie Nr 554/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla poszczególnych grup pracowniczych 2020-02-06 09:16
dokument Zarządzenie Nr 553/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 2016-07-21 12:55
dokument Zarządzenie Nr 552/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. rolnictwa 2016-07-21 12:52
dokument Zarządzenie Nr 551/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-07-21 11:20
dokument Zarządzenie Nr 550/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Poprawę bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej poprzez budowę drogi gminnej od ul. Śniadeckich do ul. Jana Dąbskiego w Gryficach - etap I 2016-07-21 11:14
dokument Zarządzenie Nr 549/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Przebudowę drogi w miejscowości Borzęcin na działkach geodezyjnych nr 203, 217, 220 i 223 2016-07-04 15:10
dokument Zarządzenie Nr 548/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 w Gryficach 2016-07-04 14:50
dokument Zarządzenie Nr 547/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 1 w Gryficach 2016-07-04 14:48
dokument Zarządzenie Nr 545/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 63/4 ul. Orzechowa obręb 7 m. Gryfice 2016-06-29 10:29
dokument Zarządzenie Nr 544/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na opracowanie dokumentacji "zmiana obszaru - aglomeracja Gryfice" 2016-06-29 10:27
dokument Zarządzenie Nr 543/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 693 położonej przy ulicy Łąkowej w Gryficach 2016-06-28 09:15
dokument Zarządzenie Nr 542/2016 z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci kanalizacyjnej w obrębie Brodniki, Gmina Gryfice 2016-06-28 09:12
dokument Zarządzenie Nr 541/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 338/42 ul. Rolna obręb Borzyszewo 2016-06-28 09:07
dokument Zarządzenie Nr 540/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w Gryficach 2016-06-28 09:03
dokument Zarządzenie Nr 539/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-06-28 08:59
dokument Zarządzenie Nr 538/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad budżetu obywatelskiego Gminy Gryfice na rok 2017 2017-11-07 09:45
dokument Zarządzenie Nr 537/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2016-06-24 11:20
dokument Zarządzenie Nr 536/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 r. 2016-06-24 11:18
dokument Zarządzenie Nr 535/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-06-24 11:12
dokument Zarządzenie Nr 534/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej w udziale do 1/2(jednej drugiej) części w niezabudowanej działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/86 oraz udziału do 2/220 działki numer 424/113 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-06-24 11:09
dokument Zarządzenie Nr 533/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/97 oraz udziału do 4/220 działki numer 424/113 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-06-24 11:09
dokument Zarządzenie Nr 532/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności aparatu fotograficznego wraz z ładowarką i jego likwidacji 2016-06-24 11:01
dokument Zarządzenie Nr 531/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do oceny przydatności wyposażenia pomieszczeń biurowych Urzędu Miejskiego w Gryficach i jego likwidacji 2016-06-24 11:30
dokument Zarządzenie Nr 530/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Nasza wieś najładniejsza" 2016-06-24 10:52
dokument Zarządzenie Nr 529/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie powołania stałej Komisji do przeprowadzenia likwidacji pieczęci urzędowych i pieczątek służbowych w Urzędzie Miejskim w Gryficach i trybu jej działania 2016-06-22 10:04
dokument Zarządzenie Nr 528/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 18/11 obręb Lubin 2016-06-20 10:02
dokument Zarządzenie Nr 527/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie upoważnienia podinspektora ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-06-20 10:00
dokument Zarządzenie Nr 526/2016 z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-06-20 09:57
dokument Zarządzenie Nr 525/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-06-20 09:55
dokument Zarządzenie Nr 524/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Administratora Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych 2016-06-20 09:52
dokument Zarządzenie Nr 523/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzania kontroli lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych 2016-06-20 09:47
dokument Zarządzenie Nr 522/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/79 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-06-20 09:48
dokument Zarządzenie Nr 521/2016 z dnia 7 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 489/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-06-13 09:18
dokument Zarządzenie Nr 520/2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowiska: Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 w Gryficach i Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Gryficach 2016-06-08 14:58
dokument Zarządzenie Nr 519/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-06-08 08:53
dokument Zarządzenie Nr 518/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe ujętego w budżecie Gminy w rozdziale 85121, ochrona zdrowia 2016-06-01 13:51
dokument Zarządzenie Nr 517/2016 z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/68 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-05-31 10:01
dokument Zarządzenie Nr 516/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-05-31 09:35
dokument Zarządzenie Nr 515/2016 z dnia 23 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko inspektora ds. rolnictwa 2016-05-25 11:47
dokument Zarządzenie Nr 514/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-06-24 11:56
dokument Zarządzenie Nr 513/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2016-05-25 11:22
dokument Zarządzenie Nr 512/2016 z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-05-25 12:18
dokument Zarządzenie Nr 511/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 65/17 ul. Bukowa obręb 7 m. Gryfice 2016-05-20 13:10
dokument Zarządzenie Nr 510/2016 z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 187 ul. Perłowa obręb 1 m. Gryfice 2016-05-20 13:08
dokument Zarządzenie Nr 509/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zasad budżetu obywatelskiego na 2017 rok 2016-07-08 10:27
dokument Zarządzenie Nr 508/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-05-16 09:15
dokument Zarządzenie Nr 507/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-05-16 08:59
dokument Zarządzenie Nr 506/2016 z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gryfice na lata 2016-2020 2016-05-10 13:52
dokument Zarządzenie Nr 505/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę kanalizacji deszczowej w miejscowości Gryfice w rejonie ulicy Śniadeckich i w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej 2016-05-10 13:19
dokument Zarządzenie Nr 504/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 65/33 obręb 7 m. Gryfice ul. Dębowa 2016-05-09 13:48
dokument Zarządzenie Nr 503/2016 z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Ogrodowej, Kamieńskiej, Wesołej, Niechorskiej, W. Witosa, Niepodległości, Podgórnej, Malinowej i Liliowej oraz w m. Borzęcin, Niekładź, Wołczyno i Grądy 2016-05-09 13:47
dokument Zarządzenie Nr 502/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej działki położonej w miejscowości Borzyszewo, Gmina Gryfice, działka numer 355/7 o powierzchni 0,3020 ha 2016-05-09 13:44
dokument Zarządzenie Nr 501/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-05-09 13:40
dokument Zarządzenie Nr 500/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazania w zarządzanie lokali użytkowych i garaży zlokalizowanych w budynkach niemieszkalnych położonych przy ul. Wiejskiej 8 w Gryficach 2016-05-09 13:33
dokument Zarządzenie Nr 499/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 65/12 obręb 7 m. Gryfice ul. Lipowa 2016-05-09 13:09
dokument Zarządzenie Nr 498/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany) zlokalizowanej na działce numer 214/7 obręb 6 m. Gryfice ul. Tęczowa 2016-05-16 09:19
dokument Zarządzenie Nr 497/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2016-04-29 14:10
dokument Zarządzenie Nr 496/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-04-29 14:05
dokument Zarządzenie Nr 495/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w budżecie Gminy w rozdziale 85121 ochrona zdrowia 2016-06-01 13:52
dokument Zarządzenie Nr 494/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 2016-05-25 10:36
dokument Zarządzenie Nr 493/2016 z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/85 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-04-25 13:58
dokument Zarządzenie Nr 492/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-04-25 12:33
dokument Zarządzenie Nr 491/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 rok dla szkoły niepublicznej Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-04-25 12:30
dokument Zarządzenie Nr 490/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-04-25 12:28
dokument Zarządzenie Nr 489/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla której Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-04-25 12:27
dokument Zarządzenie Nr 488/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Zielin 2016-04-25 12:24
dokument Zarządzenie Nr 487/2016 z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o powierzchni 64m2 położoną przy ulicy Brackiej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2016-04-25 12:21
dokument Zarządzenie Nr 486/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 213/2011 Burmistrza Gryfic z dnia 27.10.2011 r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-04-25 12:17
dokument Zarządzenie Nr 485/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/67 oraz udziału do 4/220 działki numer 424/113 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-04-25 12:10
dokument Zarządzenie Nr 484/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej w m. Jabłonowo na dz. 33, 1/74 oraz przyłączy wodociągowych do granicy działek nr: 1/42, 1/43, 1/44, 1/47, 1/48, 1/49, 1/50, 1/52, 1/53, 1/54, 1/55, 1/56, 1/59, 1/60, 1/61, 1/62, 1/63, 1/64, 1/65 Gmina Gryfice - II etap 2016-04-20 10:09
dokument Zarządzenie Nr 483/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie powłania komisji dla wyboru oferty na przebudowę skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 105 z drogą gminną w Zaleszczycach 2016-04-20 10:08
dokument Zarządzenie Nr 482/2016 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2016 roku 2016-04-20 10:06
dokument Zarządzenie Nr 481/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Smolęcin 2016-04-20 10:04
dokument Zarządzenie Nr 480/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działkach numer 80/2, 80/3, 81/3, 81/4 obręb Rotnowo 2016-04-20 10:02
dokument Zarządzenie Nr 479/2016 z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-04-20 10:00
dokument Zarządzenie Nr 478/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-04-20 09:47
dokument Zarządzenie Nr 477/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-04-07 13:24
dokument Zarządzenie Nr 476/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie bezpłatnego przekazania sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie 2016-04-07 13:22
dokument Zarządzenie Nr 475/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-04-07 13:20
dokument Zarządzenie Nr 474/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie użyczenia dla Zespołu Lekarzy Rodzinnych Wysoczańscy dwóch pomieszczeń w budynku w Trzygłowie położonym na działce oznaczonej geodezyjnie nr 86/31 2016-04-07 13:19
dokument Zarządzenie Nr 473/2016 z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2015 rok 2016-04-04 10:32
dokument Zarządzenie Nr 472/2016 z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-04-04 10:14
dokument Zarządzenie Nr 471/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o powierzchni 25m2 położoną przy ulicy Sportowej, obręb nr 7 miasta Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dzierżawcy 2016-04-01 10:47
dokument Zarządzenie Nr 470/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę o powierzchni 25m2 położoną przy ulicy Sportowej, obręb nr 7 miasta Gryfice, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dzierżawcy 2016-04-01 10:44
dokument Zarządzenie Nr 469/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, położonej w Gryficach, przy ul. Turkusowej, oznaczonej działką numer 106 o powierzchni 0,0639 ha 2016-04-01 10:40
dokument Zarządzenie Nr 468/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2016-04-01 10:34
dokument Zarządzenie Nr 467/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-04-01 10:32
dokument Zarządzenie Nr 466/2016 z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2016-04-01 10:17
dokument Zarządzenie Nr 465/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 84/5 obręb Rotnowo 2016-04-04 12:44
dokument Zarządzenie Nr 464/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-03-24 11:23
dokument Zarządzenie Nr 463/2016 z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-03-24 11:16
dokument Zarządzenie Nr 462/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego 2016-03-23 12:06
dokument Zarządzenie Nr 461/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych u wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego i zmiany zarządzenia Nr 835/2013 Burmistrza Gryfic z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie upoważnienia pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do przeprowadzania wywiadów środowiskowych u wnioskodawców ubiegających się o przyznanie dodatku mieszkaniowego 2016-03-23 12:03
dokument Zarządzenie Nr 460/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych i prowadzenia postępowania z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji 2016-03-23 11:58
dokument Zarządzenie Nr 459/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań z wyłączeniem wydawania decyzji w zakresie świadczeń rodzinnych 2016-03-23 11:56
dokument Zarządzenie Nr 458/2016 z dnia 16 marca 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-03-21 13:04
dokument Zarządzenie Nr 457/2016 z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-03-18 10:36
dokument Zarządzenie Nr 456/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. ustalenia normy zużycia paliwa w samochodzie służbowym Ford Mondeo nr rej. ZGY 21212 2016-06-22 10:09
dokument Zarządzenie Nr 455/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2016-06-22 10:22
dokument Zarządzenie Nr 454/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-03-18 09:48
dokument Zarządzenie Nr 453/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-03-18 09:47
dokument Zarządzenie Nr 452/2016 z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-03-18 09:45
dokument Zarządzenie Nr 451/2016 z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2016 rok 2016-03-18 09:43
dokument Zarządzenie Nr 450/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanje na działce numer 1/39 obręb Jabłonowo 2016-03-18 09:42
dokument Zarządzenie Nr 449/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wymianę zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Grębocin 2016-03-23 08:51
dokument Zarządzenie Nr 448/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej lokalem mieszkalnym wraz z gruntem w m. Wołczyno, nr działki 49, Gmina Gryfice 2016-03-18 09:35
dokument Zarządzenie Nr 447/2016 z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz realizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Gryfice wraz z wpisaniem danych do bazy azbestowej 2016-03-17 14:57
dokument Zarządzenie Nr 446/2016 z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-04-01 10:20
dokument Zarządzenie Nr 445/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 2016-03-17 14:52
dokument Zarządzenie Nr 444/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Budowę ogrodzenia terenu basenu przy ul. Sienkiewicza w Gryficach 2016-03-17 14:49
dokument Zarządzenie Nr 443/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/102 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-06-10 11:36
dokument Zarządzenie Nr 442/2016 z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 424/101 położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-06-10 11:35
dokument Zarządzenie Nr 441/2016 z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla jednostki organizacyjnej Gminy Gryfice Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach do utrzymania środka transportu 2017-11-14 09:06
dokument Zarządzenie Nr 440/2016 z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2016-03-17 14:33
dokument Zarządzenie Nr 439/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach, nr 659/2013 z dnia 05 lutego 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach oraz 1217/2014 z dnia 19 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 28 maja 2012 r. dotyczącego wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-05-20 11:26
dokument Zarządzenie Nr 438/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony zdrowia i przeciwdziałania alkoholizmowi, którego przedmiotem jest powierzenie/wsparcie wykonania zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Gryfice 2016-03-14 10:08
dokument Zarządzenie Nr 437/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2016-03-14 10:06
dokument Zarządzenie Nr 436/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-03-14 09:33
dokument Zarządzenie Nr 435/2016 z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-03-04 08:28
dokument Zarządzenie Nr 434/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-02-29 12:04
dokument Zarządzenie Nr 433/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego 2016-02-26 08:13
dokument Zarządzenie Nr 432/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 2016-02-26 08:11
dokument Zarządzenie Nr 431/2016 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego 2016-02-25 14:59
dokument Zarządzenie Nr 430/2016 z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2016-02-25 14:50
dokument Zarządzenie Nr 429/2016 z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce numer 62/31 obręb numer 8 miasta Gryfice 2016-02-25 14:38
dokument Zarządzenie Nr 428/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-02-23 13:10
dokument Zarządzenie Nr 427/2016 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Gryfice 2016-02-23 13:05
dokument Zarządzenie Nr 426/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania dopłat do czesnego na studiach 2016-02-23 12:55
dokument Zarządzenie Nr 425/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2016-03-02 11:51
dokument Zarządzenie Nr 424/2016 z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-02-23 12:51
dokument Zarządzenie Nr 423/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-02-23 12:49
dokument Zarządzenie Nr 422/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zmiany powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2016-02-23 12:45
dokument Zarządzenie Nr 421/2016 z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie zasad wykonania budżetu Gminy Gryfice 2016-04-25 13:27
dokument Zarządzenie Nr 420/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-02-19 11:30
dokument Zarządzenie Nr 419/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie metodą zaprojektuj i wybuduj przebudowy pomieszczeń po kotłowni opalanej węglem na kotłownię opalaną gazem ziemnym w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach 2016-02-19 11:28
dokument Zarządzenie Nr 418/2016 z dnia 5 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2016-02-19 11:17
dokument Zarządzenie Nr 417/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru uzupełniającego Rady Sołeckiej w Sołectwie Prusinowo 2016-02-19 10:41
dokument Zarządzenie Nr 416/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie określenia wysokości jednostkowej stawki dotacji na 2016 r. dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego Cool Kids, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-02-19 10:40
dokument Zarządzenie Nr 415/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie wysokości dotacji dla Gimnazjum dla Dorosłych TOM w Gryficach, dla którego Gmina Gryfice nie jest organem prowadzącym 2016-02-19 10:33
dokument Zarządzenie Nr 414/2016 z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2016 r. w drodze zlecenia 2016-02-19 10:31
dokument Zarządzenie Nr 413/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2016 roku w drodze zlecenia 2016-02-26 07:59
dokument Zarządzenie Nr 412/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2016 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 2016-03-04 14:02
dokument Zarządzenie Nr 411/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce numer 34/17 obręb numer 9 miasta Gryfice 2016-02-19 10:22
dokument Zarządzenie Nr 410/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2016 rok 2016-02-19 10:19
dokument Zarządzenie Nr 409/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2016 roku 2016-02-19 10:17
dokument Zarządzenie Nr 408/2016 z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2016-02-19 10:14
dokument Zarządzenie Nr 407/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zadysponowania publikacji SPARTA Gryfice 1947-2014 piłka nożna w regionie 2016-02-19 10:11
dokument Zarządzenie Nr 406/2016 z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2016 rok 2016-02-19 10:08
dokument Zarządzenie Nr 405/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gryficach procedury windykacji podatków i opłat lokalnych 2016-02-19 10:06
dokument Zarządzenie Nr 404/2016 z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Gryficach procedury ewidencji podatków i opłat lokalnych 2016-02-19 10:04
dokument Zarządzenie Nr 403/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania radiomagnetofonów dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryficach 2016-02-08 12:23
dokument Zarządzenie Nr 402/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na utworzenie i prowadzenie na terenie miasta Gryfice Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 2016-02-08 12:06
dokument Zarządzenie Nr 401/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami ewidencyjnymi położonych w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-02-08 12:04
dokument Zarządzenie Nr 400/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2016/2017 2016-02-08 12:01
dokument Zarządzenie Nr 399/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Śniadeckich w Gryficach dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-02-08 11:55
dokument Zarządzenie Nr 398/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej w ul. Akacjowej w Gryficach dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-02-08 11:53
dokument Zarządzenie Nr 397/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania i użytkowania sieci wodociągowej do m. Popiele (Tartak) dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2016-02-08 11:50
dokument Zarządzenie Nr 396/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2016 roku 2016-02-08 11:45
dokument Zarządzenie Nr 395/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2016-03-03 10:37
dokument Zarządzenie Nr 394/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2016-02-01 13:00
dokument Zarządzenie Nr 393/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 2016-02-01 12:58
dokument Zarządzenie Nr 392/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2016-01-15 15:17
dokument Zarządzenie Nr 391/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki godzinowego wynagrodzenia dla opiekunów dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych w Gryficach i świetlicy środowiskowej w Trzygłowie 2016-01-15 15:11
dokument Zarządzenie Nr 390/2016 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w związku z wnioskiem mieszkańców sołectwa Prusinowo o odwołanie członka Rady Sołeckiej w Sołectwie Prusinowo 2016-01-15 15:07