Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr petycji

REJESTR PETYCJI ROK 2016

 
L.p. Nr petycji Data złożenia     Przedmiot sprawy Termin załatwienia Przebieg postępowania Sposób załatwienia sprawy
1. 152.1 13.05.2016 r. treść petycji
treść petycji
10.06.2016 r. petycja rozpatrzona petycja została uwzględniona
2. 152.2 10.10.2016 r. treść petycji 13.10.2016 r. petycja rozpatrzona petycja została uwzględniona
3. 152.3 31.10.2016 r. treść petycji 05.01.2017 r. petycja rozpatrzona petycja została uwzględniona
4. 152.4 07.11.2016 r. treść petycji 07.02.2017 r. petycja rozpatrzona petycja została uwzględniona

REJESTR PETYCJI ROK 2017

L.p. Nr petycji Data złożenia     Przedmiot sprawy Termin załatwienia Przebieg postępowania Sposób załatwienia sprawy
1. 152.1 14.02.2017 r. treść petycji 23.02.2017 r. petycja rozpatrzona petycja została uwzględniona

REJESTR PETYCJI ROK 2018

L.p. Nr petycji Data złożenia Przedmiot sprawy Termin załatwienia Przebieg postępowania Sposób załatwienia sprawy
1. 152.1 04.05.2018 r. treść petycji 21.05.2018 r. petycja rozpatrzona petycja została uwzględniona
2. 152.2 21.08.2018 r. treść petycji 07.09.2018 r.

petycja rozpatrzona

petycja została uwzględniona

REJESTR PETYCJI ROK 2019

L.p. Nr petycji Data złożenia Przedmiot sprawy Termin załatwienia Przebieg postępowania Sposób załatwienia sprawy
1. 152.1 25.03.2019 treść petycji 10.04.2019 petycja rozpatrzona petycja częściowo uwzględniona
2. 152.2 24.06.2019

treść petycji
treść petycji

(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 18.09.2019 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
3. 152.3 19.08.2019

treść petycji

(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

18.11.2019 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
4. 152.4 03.09.2019

treść petycji
treść petycji

(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

14.10.2019 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
5. 152.5 30.09.2019

treść petycji
treść petycji
treść petycji

(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

23.12.2019 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
6. 152.6 30.09.2019

treść petycji
treść petycji

(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

23.12.2019 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
7. 152.7 30.09.2019

treść petycji
treść petycji

(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

23.12.2018 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
8. 152.8 29.11.2019

treść petycji

(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

28.01.2020 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona

REJESTR PETYCJI ROK 2020

L.p. Nr petycji Data złożenia Przedmiot sprawy Termin załatwienia Przebieg postępowania Sposób załatwienia sprawy
1. 152.1 21.01.2020 treść petycji 30.01.2020 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
2. 152.2 27.03.2020

treść petycji 1, treść petycji 2, treść petycji 3, treść petycji 4, treść petycji 5,
treść petycji 6, treść petycji 7

06.04.2020 petycja przekazana do Rady Miejskiej w Gryficach petycja przekazana do Biura Rady Miejskiej
3. 152.3 30.03.2020 treść petycji
treść petycji
07.05.2020 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
4. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 06.04.2020 treść petycji 1, treść petycji 2
 treść petycji 3, treść petycji 4, treść petycji 5, treść petycji 6,
treść petycji 7, treść petycji 8
30.06.2020 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona cz. 1, cz. 2
5. 152.4 04.09.2020 treść petycji 1, treść petycji 2, treść petycji 3, treść petycji 4 01.12.2020 petycja rozpatrzona petycja przekazana do Biura Rady Miejskiej.
petycja rozpatrzona cz. 1, cz. 2
6. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 17.09.2020 treść petycji 1, treść petycji 2, treść petycji 3 24.02.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona cz. 1, cz. 2
7. 152.5 02.11.2020 treść petycji 26.01.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
8. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 02.12.2020 treść petycji 1 treść petycji 2 , treść petycji 3, treść petycji 4, treść petycji 5 24.02.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona cz. 1, cz. 2
9. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 11.12.2020 treść petycji 1, treść petycji 2 27.01.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona cz.1, cz.2 ,
10. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 15.12.2020 treść petycji 1, treść petycji 2 27.01.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona cz. 1, cz. 2

REJESTR PETYCJI ROK 2021

1. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 03.03.2021 treść petycji  28.04.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
2. 152.1 30.03.2021 treść petycji 15.04.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
3. 152.2 09.03.2021 treść petycji 1, treść petycji 2 18.05.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
4. 152.3 10.06.2021 treść petycji 13.08.2021 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona

REJESTR PETYCJI ROK 2022

1. 152.1 05.05.2022 treść petycji 19.07.2022 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
Odpowiedź w części dot. udostępnienia informacji publicznej udzielona pismem WOA.1431.43.2022 z dnia 18.05.2022 r.
2. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 21.06.2022

treść petycji: w sprawie procedury nadania nazwy dwóm rondom w Gryficach: Rondo - skrzyżowanie ulic Ks. St. Ruta i T. Kościuszki - nazwy Rondo im. Juliana Radeckiego i Rondo - skrzyżowanie ulic A. Mickiewicza i 3-go Maja - nazwy Rondo im. Leonarda Braniewicza

(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

21.07.2022 petycja rozpatrzona

petycja rozpatrzona

Uchwała Nr LIII/530/2022 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30.09.2022 r. w sprawie uznania petycji za niezasługującej na uwzględnienie

 

3. 152.2 18.07.2022 treść petycji 1, treść petycji 2, treść petycji 3, treść petycji 4, treść petycji 5, treść petycji 6, treść petycji 7 25.08.2022 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
4. 152.3 01.08.2022 treść petycji
(wyłączenie jawności danych adresowych w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
25.08.2022 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
5. 152.4 14.07.2022
(uzupełnienie wniosku w dniu 17.08.2022 i 19.08.2022)

treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

04.11.2022 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
6. 152.5 14.10.2022

treść petycji

27.10.2022 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
Odpowiedź w części dot. udostępnienia informacji publicznej udzielona pismem WOA.1431.79.2022 z dnia 27.10.2022 r.
7. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 14.11.2022 treść petycji1, treść petycji2, treść petycji3, treść petycji4, treść petycji5 16.12.2022 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
Uchwała Nr LVII/564/2022
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 16 grudnia 2022 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
REJESTR PETYCJI ROK 2023
1. 152.1 13.02.2023 treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
22.02.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
2. 152.2 13.02.2023 treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
22.02.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
3. 152.3 27.03.2023

treść petycji 1, treść petycji 2, treść petycji 3
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

 14.04.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
4. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 07.06.2023 treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
 
27.09.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
Uchwała Nr LXX/661/2023
Rady Miejskiej w Gryficach
z dnia 27 września 2023 r.
w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie
5. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 20.06.2023 treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
14.09.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
6. 152.4 23.08.2023 treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
01.09.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
7. 152.5 05.09.2023 treść petycji 1, treść petycji 2
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
11.09.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
8. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 14.09.2023 treść petycji 1
treść petycji 2, treść petycji 3
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
do 14.12.2023 w trakcie rozpatrzenia petycja rozpatrzona
Uchwała Nr LXXII/680/2023 r. Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 22.11.2023 r. w sprawie petycji niezasługującej na uwzględnienie
9. 152.6 12.09.2023 treść petycji 1, treść petycji 2
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
21.09.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
10. 152.7 19.09.2023

treść petycji

10.10.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
Odpowiedź w części dot. udostępnienia informacji publicznej udzielona pismem WOA.1431.74.2023 z dnia 26.09.2023 r.
11. 152.8 25.09.2023 treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
25.09.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
12. Petycja złożona w Biurze Rady Miejskiej 15.11.2023 treść petycji 1, treść petycji 2, treść petycji 3
(wyłączenie jawności danych adresowych, nr telefonu w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
28.12.2023 petycja rozpatrzona

petycja rozpatrzona
Uchwała Nr LXXV/699/2023 z dnia 28.12.2023 r. w sprawie petycji zasługującej na uwzględnienie
strona 1, strona 2

13. 152.9 15.11.2023 treść petycji 1, treść petycji 2, treść petycji 3
(wyłączenie jawności danych adresowych, wzoru podpisu w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
23.11.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
14. 152.10 17.11.2023  treść petycji 1, treść petycji 2, treść petycji 3 13.12.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
15. 152.11 21.11.2023 treść petycji 1, treść petycji 2
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
12.12.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
16. 152.12 29.11.2023 treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
11.12.2023 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
REJESTR PETYCJI ROK 2024
1. 152.1 29.01.2024 treść petycji
(wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
30.01.2024 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
2. 152.2 26.02.2024 treść petycji 02.04.2024 petycja rozpatrzona petycja rozpatrzona
Odpowiedź w części dot. udostępnienia informacji publicznej udzielona pismem WOA.1431.12.2024 z dnia 11.03.2024 r.
3. 152.3 23.05.2024 treść petycji do 23.08.2024 w trakcie rozpatrzenia  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Adriana Dąbrowska 17-11-2016 11:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 11-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 06-06-2024 14:38