Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXX/274/2016 z 28.11.2016 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2016 rok 2016-12-02 10:46
dokument Uchwała Nr XXX/275/2016 z 28.11.2016 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2016-2040 2016-12-02 10:45
dokument Uchwała Nr XXX/276/2016 z 28.11.2016 r. w spr. określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości 2016-12-02 10:43
dokument Uchwała Nr XXX/277/2016 z 28.11.2016 r. w spr. obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2017 rok. 2016-12-02 10:41
dokument Uchwała Nr XXX/278/2016 z 28.11.2016 r. w spr. opłat za koryzstanie z gminnego obiektu użyteczności publicznej - pływalnia w Gryficach przy ul. Sienkiewicza 2016-12-30 10:18
dokument Uchwała Nr XXX/279/2016 z 28.11.2016 r. w spr. określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi 2016-12-02 10:38
dokument Uchwała Nr XXX/280/2016 z 28.11.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXX/387/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik 2016-12-02 10:35
dokument Uchwała Nr XXX/281/2016 z 28.11.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr XXXI/393/2013 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości 2016-12-02 10:30
dokument Uchwała Nr XXX/282/2016 z 28.11.2016 r. w spr. przyjęcia "Programu współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2017". 2018-03-01 09:48
dokument Uchwała Nr XXX/283/2016 z 28.11.2016 r. w spr. przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2016-2025 2016-12-02 10:25
dokument Uchwała Nr XXX/284/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wydania gazety miesięcznika samorządowego "Przegląd Gryficki" 2016-12-02 10:23
dokument Uchwała Nr XXX/285/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości położonych w obrębie Trzygłów, Borzęcin, Barkowo oraz Rzęsin gmina Gryfice 2016-12-02 10:20
dokument Uchwała Nr XXX/286/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na odpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa nieruchomości polożonej w obrębie Przybiernówko gmina Gryfice oznaczonej numerem geodezyjnym 223 2016-12-02 10:17
dokument Uchwała Nr XXX/287/2016 z 28.11.2016 r. w spr. zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym działki numer 207/4 w obrębie numer 7 m. Gryfice przy ulicy Jana Dąbskiego w Gryficach 2016-12-02 10:15
dokument Uchwała Nr XXX/288/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej - działka numer 18/2 obręb numer 5 m. Gryfice o powierzchni 0,0145 na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej 2016-12-02 10:12
dokument Uchwała Nr XXX/289/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej tymczasowym pawilonem handlowym na działce nr 354/2 obręb nr 5 i działki gruntowej niezabudowanej nr 354/8 obręb nr 5 położonej w Gryficach 2016-12-02 10:09
dokument Uchwała Nr XXX/290/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki numer 290/5 obręb nr 1 m. Gryfice o powierzchni 0,0898 ha położonej przy ul. Szafirowej w Gryficach 2016-12-02 10:06
dokument Uchwała Nr XXX/291/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej działki numer 1/7 obręb numer 8 m. w Gryficach o powierzchni 0,0521 ha 2016-12-02 10:03
dokument Uchwała Nr XXX/292/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2016-12-02 10:00
dokument Uchwała Nr XXX/293/2016 z 28.11.2016 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy gruntu na rzecz dotychczasowych dzierżawców 2016-12-02 09:58
dokument Uchwała Nr XXX/294/2016 z 28.11.2016 r. w spr. nadania nazwy urzędowej drodze wewnętrznej na działkach oznaczonych numerem ewidencyjnym 80 i 103 oraz części działki numer 86 obręb Zaleszczyce 2016-12-02 09:55
dokument Uchwała Nr XXX/295/2016 z 28.11.2016 r. w spr. zmiany uchwały Nr VII/82/2007 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Gryficach 2016-12-01 10:31
dokument Uchwała Nr XXX/296/2016 z 28.11.2016 r. w spr. poparcia budowy drogi ekspresowej S6 2016-12-01 10:28