Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XXXIV sesji RM w dn. 27.04.2017 r. o g. 11,oo 2017-04-21 10:04
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-04-21 10:00
dokument Projekt uchwały w spr. sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce 2017-04-21 09:59
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/335/2017 RM w Gryficach z dn. 15 marca 2017 r.w spr. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków określonych przez Zakład Usług Komunalnych w Gryficach 2017-04-21 09:55
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXIII/336/2017 RM w Gryficach z dn. 15 marca 2017 r. w spr. zatwierdzenia taryfy dla Wodociągów Zachodniopomorskich Sp. z o.o. w Goleniowie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Gryfice 2017-04-21 10:14
dokument Projekt uchwały w spr. Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Gryfice na l. 2017-2019 2017-04-21 10:13
dokument Projekt uchwały w spr. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego fuinkcjonowania 2017-04-21 09:49
dokument Projekt uchwały w spr. ustanowienia użytku ekologicznego pn. "Moczar pod Uniborzem" 2017-04-21 10:11
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości od Skarbu Państwa nie podlegającej komunalizacji z mocy prawa -działki nr 115/4 obręb Ościęcin 2017-04-21 09:37
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gmine Gryfice nieruchomości stanowiącej działkę nr 246/1, położonej w obrębie geodezyjnym nr 8 m. Gryfice na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2017-04-21 09:35
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-04-21 09:33