Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole zewnętrzne 2017

REJESTR KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH ROK 2017

L.p.

Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego

Przez kogo delegowany

Czas trwania czynności kontrolnych

Wyszczególnienie skontrolowanych działów
pracy

Określenie charakteru czynności

2017 r.
1

Anna Wrześniewska
Beata Demczuk
(zmiana upoważnienia w zakresie składu osobowego: Monika Kucharska)

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie 31.03.2017 r. - 31.05.2017 r. Przeprowadzenie audytu w zakresie: Gospodarowanie środkami publicznymi w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym i Skarbu Państwa (podstawa prawna: art. 95 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej). Okres objęty audytem 2015 r. Sprawozdanie z audytu Nr 3201-ICA.52.13.2017.13
z dnia 31.05.2017 r.
(ze względu na obszar dokumentu do wglądu u Sekretarza Gminy)
2 Lech Jakóbowski Wojewoda Zachodniopomorski 11.04.2017 r. Kontrolą objęto zagadnienia związane z wydawaniem dowodów osobistych w 2016 r. oraz ze sprawozdawczością z zakresu spraw obywatelskich w 2016 r. i w I kwartale 2017 r. Wystąpienie pokontrolne Nr SO-1.431.10.2017.LJ z dnia 09.06.2017 r.
3 Anna Wrześniewska
Monika Kucharska
Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie 02.06.2017 r. - 14.07.2017  r. Przeprowadzenie audytu w zakresie: Gospodarowanie środkami publicznymi w tym wykorzystanie i rozporządzanie mieniem państwowym i Skarbu Państwa (podstawa prawna: art. 95 ust. 1 pkt 2-6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej). Okres objęty audytem 2016 r. Sprawozdanie z audytu Nr 3201-ICA.52.17.2017.11
z dnia 12.07.2017 r.
(ze względu na obszar dokumentu do wglądu u Sekretarza Gminy)
4 Mieczysław Dąbrowski Wojewoda Zachodniopomorski 22.06.2017 r. Organizacja przygotowania zadań obronnych w strukturze Urzędu. Przygotowanie stanowisk kierowania. Reklamowanie osób od obowiązku służby wojskowej. Przeprowadzenie szkoleń w zakresie spraw obronnych Protokół kontroli problemowej Nr BZK-1.430.3.2017.MD z dnia 4.08.2017 r.
5 Dorota Sienkiewicz Archiwum Państwowe w Szczecinie 23.06.2017 r. Kontrola przestrzegania przepisów ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1446). Wystąpienie pokontrolne Nr 3479 z dnia 25.07.2017 r.
6 Monika Trojanowska-Ciesielska
Karolina Tomaszewska
Wojewoda Zachodniopomorski 3.07.2017 r. - 5.07.2017 r. Kontrola kompleksowa z realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Protokół pokontrolny Nr
S -2.431.2.14.2017.KT
7 Hanna Krzywonos
Robert Stępień
Wojewoda Zachodniopomorski 21.08.2017 r. - 23.08.2017 r. Sposób realizacji zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Wystąpienie pokontrolne S-2.431.1.32.2017.RS z dnia 29.09.2017 r.
8 Dariusz Soboń
Marek Kaczyński
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 14.09.2017 r. Przebudowa drogi w miejscowości Borzęcin

Raport z czynności kontrolnych
Nr 16/7.2.1/0031/17 z dnia 14.09.2017 r.

Załączniki do raportu z czynności kontrolnych do wglądu w pok. 232

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 10-11-2017 07:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 10-11-2017
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 29-11-2017 11:20