Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XLI sesji RM w dn. 28.11.2017 r. o g. 10,oo 2017-11-22 11:13
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-11-22 11:12
dokument Projekt uchwały w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 r. 2017-11-22 11:03
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-11-22 11:05
dokument Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfice na okregi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-11-22 11:07
dokument Projekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 2017-11-21 10:43
dokument Projekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im.I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii 2017-11-21 10:40
dokument Projekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Trzygłowie 2017-11-21 10:36
dokument Projekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Górzycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górzycy 2017-11-21 10:33
dokument Projekt uchwały w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Prusinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Prusinowie 2017-11-21 10:32
dokument Projekt uchwały w spr. ustanowienia pomników przyrody na terenie Gminy Gryfice 2017-11-21 10:30
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Gryfice nieruchomości stanowiących działki nr 175/1 i 177/1 oraz udział do 1/2 części własności działki nr 103/1, położonych w obrębie geodezyjnym Górzyca, na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2017-11-21 10:28
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 724/3 obręb nr 4 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2017-11-21 10:25
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 50/4 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2017-11-21 09:57
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomności gruntowej nr 174/3 obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właścicieli działki przyległej 2017-11-21 09:54
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 24/37 położonej przy ul. J. Piłsudskiego w Gryficach 2017-11-21 09:44
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 24/41 położonej przy ul. J.Piłsudskiego w Gryficach 2017-11-21 09:41
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 33/15 położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach 2017-11-21 09:39
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 400 położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach 2017-11-21 09:37
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 263/4 położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach 2017-11-21 09:33
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 263/5 ob. nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach 2017-11-21 09:25
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 112 położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach 2017-11-21 09:22
dokument Projekt uchwały w spr. wyrazenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-11-21 09:18
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-11-21 09:17
dokument Projekt uchwały w spr. przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 r". 2017-11-22 10:58
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryficach (Rap.) 2017-11-22 10:56
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryficach 2017-11-22 10:55