Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLI/420/1017 z 28.11.2017 r. w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 r. 2017-12-01 10:59
dokument Uchwała Nr XLI/421/2017 z 28.11.2017 r. w spr. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfice na lata 2017-2040 2017-12-01 10:57
dokument Uchwała Nr XLI/422/2017 z 28.11.2017 r. w spr. obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2018 r. 2017-12-01 10:56
dokument Uchwała Nr XLI/423/2017 z 28.11.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Gryfice na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 2017-12-01 10:53
dokument Uchwała Nr XLI/424/2017 z 28.11.2017 r. o zmianie uchwały w spr. podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2017-12-01 10:51
dokument Uchwała Nr XLI/425/2017 z 28.11.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju 2017-12-01 10:37
dokument Uchwała Nr XLI/426/2017 z 28.11.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. I Samodzielnej Warszawskiej Brygady Kawalerii 2017-12-01 10:44
dokument Uchwała Nr XLI/427/2917 z 28.11.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Trzygłowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Trzygłowie 2017-12-01 10:40
dokument Uchwała Nr XLI/428/2017 z 28.11.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Górzycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Górzycy 2017-12-01 10:30
dokument Uchwała Nr XLI/429/2017 z 28.11.2017 r. w spr. stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Prusinowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Prusinowie 2017-12-01 10:28
dokument Uchwała Nr XLI/430/2017 z 28.11.2017 r. w spr. ustnowienia pomników przyrody na terenie Gminy Gryfice 2017-12-01 10:26
dokument Uchwała Nr XLI/431/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie przez Gminę Gryfice nieruchomości stanowiących działki nr 175/1 i 177/1 oraz udział do 1/2 części własności działki nr 103/1, położonych w obrębie geodezyjnym Górzyca, na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego 2017-12-01 10:24
dokument Uchwała Nr XLI/432/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 724/3 obręb nr 4 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2017-12-01 10:21
dokument Uchwała Nr XLI/433/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 50/4 obręb nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2017-12-01 10:18
dokument Uchwała Nr XLI/434/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 174/3 obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz współwłaścicieli działki przyległej 2017-12-01 10:12
dokument Uchwała Nr XLI/435/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 24/37 położonej przy ul. J. Piłsudskiego w Gryficach 2017-12-01 09:55
dokument Uchwała Nr XLI/436/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 24/41 położonej przy ul. J. Piłsudskiego w Gryficach 2017-12-01 09:22
dokument Uchwała Nr XLI/437/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 33/15 położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach 2017-12-01 09:16
dokument Uchwała Nr XLI/438/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 400 położonej przy ul. Bursztynowej w Gryficach 2017-12-01 09:13
dokument Uchwała Nr XLI/439/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 263/4 położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach 2017-12-01 09:11
dokument Uchwała Nr XLI/440/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 263/5 ob. nr 8 m. Gryfice położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach 2017-12-01 09:08
dokument Uchwała Nr XLI/441/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 112 położonej przy ul. Starogrodzkiej w Gryficach 2017-12-01 09:01
dokument Uchwała Nr XLI/442/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-12-01 08:58
dokument Uchwała Nr XLI/443/2017 z 28.11.2017 r. w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2017-12-01 08:57
dokument Uchwała Nr XLI/444/2017 z 28.11.2017 r. w spr. przyjęcia "Programu wspólpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" 2017-12-01 08:55
dokument Uchwała Nr XLI/445/2017 z 28.11.2017 r. w spr. zmiany nazwy urzędowej ulicy w Gryficach 2017-12-01 08:53