Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XLVII sesji RM w dn. 28.02.2018 r. o g. 10,oo 2018-02-21 13:11
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2018 r. 2018-02-22 09:56
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie lokalu niemieszkalnego położonego w miejscowości Rotnowo numer 29, gmina Gryfice wraz z przynależnym udziałem do 2942/10000 części w częściach wspólnych budynku i działki o numerze geodezyjnym 255 o powierzchni 0,1552 ha w drodze przetargu ograniczonego 2018-02-21 11:19
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Gryficach przy ul. Ks. St. Ruta 22 w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy 2018-02-21 11:13
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach stanowiącego kotłownię, będącego własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, na rzecz Gminy Gryfice 2018-02-21 11:11
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia kryteriów i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wyychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Gryfice 2018-02-21 09:59
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Gryfice dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego 2018-02-21 09:56
dokument Projekt uchwały w spr. uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Gminy Gryfice na lata 2018-2021 eksploatowanych przez "Wodociągi Zachodniopomorskie" Sp. z o.o. w Goleniowie 2018-02-21 09:51
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomosci gruntowej o numerze geodezyjnym 426/1 ob. nr 0029 Świeszewo 2018-02-21 09:48
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego ograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 515/20 ob. nr 4 m. Gryfice o powierzchni 0,0402 ha 2018-02-21 09:47
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 204/1 obręb nr 8 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2018-02-21 09:36
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 111/1,111/15 ob. nr 5 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2018-02-21 09:36
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2018-02-21 09:30
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-02-21 09:29
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic 2018-02-21 09:28