Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zawiadomienie o zwołaniu XLVIII sesji RM w dn. 27.03.2018 r. o g. 11,oo 2018-03-21 11:32
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany Statutu Gminy Gryfice 2018-03-21 11:28
dokument Projekt uchwały w spr. podziału Gminy Gryfice na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgui 2018-03-21 11:27
dokument Projekt uchwały w spr. planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, a także specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w 2018 r. 2018-03-21 11:25
dokument Projekt uchwały w spr. ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Gryfice publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych 2018-03-21 11:20
dokument Projekt uchwały w spr. zmiany uchwały Nr XXXII/324/2005 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków" 2018-03-21 11:18
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej o numerze geodezyjnym 279/1 obręb nr 1 m. Gryfice 2018-03-21 11:16
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 383/2 obręb nr 6 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2018-03-21 11:14
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej własności nieruchomości gruntowej nr 73/2 obręb nr 7 m. Gryfice na rzecz właściciela działki przyległej 2018-03-21 11:12
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nabycie lokalu użytkowego, zlokalizowanego w budynku usytuowanym przy Pl. Zwycięstwa 37 w Gryficach, stanowiącego kotłownię oraz udziałów w gruncie pod tym budynkiem, będących własnością Gryfickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na rzecz Gminy Gryfice 2018-03-21 11:10
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gminę Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 89/14 o pow. 29 m2 położonej przy ul. Wojska Polskiego i będącej własnością Powiatu Gryfickiego 2018-03-21 10:42
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na bezpłatne nabycie przez Gmine Gryfice nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę 151/1 o pow. 17m2 położonej przy ul. Mickiewicza i będącej własnością Powiatu Gryfickiego 2018-03-21 10:38
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości o numerach geodezyjnych 74, 80 i 201/1 położonych w obrębie Trzygłów, gmina Gryfice 2018-03-21 10:35
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 2018-03-21 10:31
dokument Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 2018-03-21 10:30
dokument Projekt uchwały w spr. rozpatrzenia skargi na działania Burmistrza Gryfic 2018-03-21 10:29
dokument Projekt uchwały w spr. przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Gryfic 2018-03-21 10:28