Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kontrole zewnętrzne 2018

REJESTR KONTROLI ZEWNĘTRZNYCH ROK 2018

L.p.

Imię i nazwisko tytuł służbowy kontrolującego

Przez kogo delegowany

Czas trwania czynności kontrolnych

Wyszczególnienie skontrolowanych działów
pracy

Określenie charakteru czynności

2018 r.
1

Jadwiga Gancarz
Karol Popiel

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 08.03.2018 r. Kontrola prawidłowości realizacji zadania pn.: "Zakup fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla jednostki OSP Ościęcin"

Wizja w terenie.
Protokół kontroli - Umowa dofinansowania 2017D0725K z 22.09.2017 r.
Protokół kontroli Umowa dofinansowania 2017P0726K z 22.09.2017 r.

2 Marek Górski
Wioletta Jemielita
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 28.03.2018 r. -
29.03.2018 r.
Kontrola planowa realizacji projektu nr RPZP.01.10.00-32-0001/16-00 PN.: "Zwiększenie atrakcyjności i dostępności strefy C "przy Redze" poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej - Gmina Gryfice". Protokół pokontrolny
KRP-RPZP.01.10.00-32-0001.16-02
3 Tomasz Kowalczuk
Aleksandra Komincz
Wojewoda Zachodniopomorski 16.04.2018 r. - 18.04.2018 r. Kontrola planowa w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego przyznawania i wypłacania świadczenia wychowawczego (rozdział 85501), a także efektywności działania administracji rządowej w realizacji Programu Rodzina 500 Plus, w 2017 roku. Wystąpienie pokontrolne nr K-1.431.1.10.2018.6.TK z dnia 17.08.2018 r.
4 Małgorzata Konarska
Urszula Gutkowska
Wojewoda Zachodniopomorski 16.04.2018 r. - 17.04.2018 r. Kontrola planowa w trybie zwykłym w zakresie realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dotyczącego wypłaty zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej (dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność, § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Wystąpienie pokontrolne nr K-1.431.1.12.2018.6.ŁB z dnia 04.07.2018 r.
5 Ryszard Żywina
Karolina Skrzypczak-Szymoniak
Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 19.06.2018 r. - 28.09.2018 r. Kontrola kompleksowej gospodarki finansowej lata 2017-2017

 WK.0913.1401.25.K.2018
wystąpienie pokontrolne z dnia 20 grudnia 2018 r. dot. kontroli kompleksowej

6 Joanna Duklanowska Państwowa Inspekcja Pracy
Inspektor Pracy
Okręgowego Inspektoratu Pracy ul. Pszczelna 7, 71-663 Szczecin
08.08.2018 r. Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów Państwowej Inspekcji Pracy oraz wniosków, zaleceń i decyzji organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy. Prawna ochrona stosunku pracy. Protokół kontroli nr 140164-5317-K061-Pt/18 z dnia 08.08.2018 r.
7 Dariusz Soboń
Michał Lesner
Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego 28.09.2018 r. Wizja w miejscu: Budowa sieci wodociągowej wraz z urządzeniami do miejscowości Lubieszewo, Gmina Gryfice. Raport z czynności kontrolnych
8 Sylwia Frątczak
Mariusz Krajcer
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gryficach 05.10.2018 r. Toaleta ogólnodostępna w Urzędzie Miejskim w Gryficach Protokół kontroli
9 Marcin Gniadek
Marcin Bogdański
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju 06.11.2018 r. -
09.11.2018 r.
Zachowanie trwałości realizowanej Umowy Nr POIG.06.02.02.00-104/11-00 w miejscu realizacji projektu i siedzibie beneficjenta. Protokół kontroli
10 Jadwiga Pokora
Krzysztof Sienkiewicz
Wojewoda Zachodniopomorski 13.11.2018 r. Kontrola problemowa. Przedmiot i zakres kontroli: zagadnienia z zakresu nadzoru nad realizacją w 2018 r. ustawy o ewidencji ludności oraz zgodność sprawozdawczości z zakresu spraw obywatelskich ze stanem faktycznym za lata 2017-2018 Protokół kontroli

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Luiza Kowalska 18-04-2018 13:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Luiza Kowalska 18-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Luiza Kowalska 14-10-2021 09:51