Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Urzędu Miejskiego w Gryficach przy ul. Plac Zwycięstwa 37 2021-05-13 14:37
dokument Zarządzenie Nr 31/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok 2019-01-23 10:36
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-02 14:48
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-01-02 11:25
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania kanalizacji deszczowej w dz. nr 174 obr. Gryfice 6 dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-02 11:22
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2019-01-02 11:20
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone są do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2019-01-02 11:19
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko kasjera w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-01-02 11:18
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2019-01-02 11:17
dokument Zarządzenie Nr 23/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2019-01-02 11:16
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2019-01-02 11:15
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok 2019-01-02 11:13
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok 2019-01-02 11:12
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok 2019-01-02 11:11
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/132 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2018-12-14 11:39
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/6 przy ul. Cedrowej, obręb Gryfice 7 2018-12-14 11:38
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 2018-12-14 13:18
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji lokali mieszkalnych 2018-12-14 13:14
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok 2018-12-13 14:06
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok 2018-12-13 08:21
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza Gryfic 2018-12-13 08:19
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Pierwszego Zastępcy Burmistrza Gryfic 2018-12-13 08:18
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2018 rok 2018-12-13 08:16
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie powołania roboczego Zespołu ds. utworzenia gminnej jednostki oświatowej Liceum Ogólnokształcącego w Gryficach 2018-12-13 08:15
dokument Zarządzenie Nr 7/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działki numer 288 o powierzchni 0,0410 ha położonej w Rzęskowie, Gmina Gryfice 2018-12-13 08:13
dokument Zarządzenie Nr 6/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopad 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice 2018-12-19 09:57
dokument Zarządzenie Nr 5/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/21 przy ul. Tęczowej, obręb Gryfice 6 2018-11-29 10:34
dokument Zarządzenie Nr 4/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2018 rok 2018-11-29 10:32
dokument Zarządzenie Nr 3/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. Szafirowej, Litewskiej oraz w Wołczynie i Świeszewie 2018-11-29 09:41
dokument Zarządzenie Nr 2/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 65/29 przy ul. Dębowej, obręb Gryfice 7 2018-11-29 09:37
dokument Zarządzenie Nr 1/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopad 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach infrastrukturę techniczną strefy C Przy Redze 2018-11-29 09:33