Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Zarządzenie Nr 374/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 350/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice 2020-02-26 14:12
dokument Zarządzenie Nr 373/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2020-01-10 08:24
dokument Zarządzenie Nr 372/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Ogrodowej i Zdrojowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Regi w m. Gryfice Gmina Gryfice 2020-01-10 08:23
dokument Zarządzenie Nr 371/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2020-01-10 08:21
dokument Zarządzenie Nr 370/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 77/1 przy ul. Spacerowej, obręb 7 m. Gryfice 2020-01-10 08:20
dokument Zarządzenie Nr 369/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2020-01-10 08:18
dokument Zarządzenie Nr 368/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na Świadczenie usługi w zakresie kompleksowej obsługi pocztowej w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Gminy Gryfice ? Urzędu Miejskiego w Gryficach w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r. 2019-12-19 08:08
dokument Zarządzenie Nr 367/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-12-19 08:05
dokument Zarządzenie Nr 366/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 283/3, obręb Sikory 2019-12-12 09:52
dokument Zarządzenie Nr 365/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na wykonanie usług w zakresie ratownictwa wodnego na potrzeby Krytej Pływalni w Gryficach w 2020 roku ? Gmina Gryfice 2019-12-12 08:33
dokument Zarządzenie Nr 364/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na usługę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania technologii uzdatniania wody oraz stacji uzdatniania wody, wykonania czynności sprzątających na terenie pływalni oraz dostarczania środków chemicznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania pływalni przy ul. Sienkiewicza w Gryficach w latach 2020-2021 ? Gmina Gryfice 2019-12-12 08:33
dokument Zarządzenie Nr 363/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 69/17 przy ul. Sezamkowej, obręb Brodniki 2019-12-05 14:47
dokument Zarządzenie Nr 362/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 grudnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2019-12-05 14:47
dokument Zarządzenie Nr 361/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach elementy siłowni zewnętrznej na dz. 14/29 w m. Rzęsin, gmina Gryfice 2019-12-05 14:45
dokument Zarządzenie Nr 360/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2020 2019-12-05 14:43
dokument Zarządzenie Nr 359/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2020 2019-12-05 14:42
dokument Zarządzenie Nr 358/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 grudnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2020 2019-12-05 14:41
dokument Zarządzenie Nr 357/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 306/1 przy ul. Kościuszki, obręb Gryfice - 5 2019-12-05 14:40
dokument Zarządzenie Nr 356/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 306/1 przy ul. Kościuszki, obręb Gryfice - 5 2019-12-05 14:39
dokument Zarządzenie Nr 355/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 316/2019 z dnia 22.10.2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ul. Bursztynowej, Wałowej, Wesołej, Śniadeckich, Akacjowej i w m. Brodniki dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-12-05 14:39
dokument Zarządzenie Nr 354/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-12-12 08:34
dokument Zarządzenie Nr 353/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zatwierdzenia diagnozy potrzeb planowanego do utworzenia Przedszkola nr 3, dla którego Gmina Gryfice będzie stanowić organ prowadzący, na potrzeby uzyskania wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej 2019-12-05 14:37
dokument Zarządzenie Nr 352/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/86 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2019-11-29 09:36
dokument Zarządzenie Nr 351/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/86 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2019-11-29 09:36
dokument Zarządzenie Nr 350/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Gminy Gryfice 2020-01-23 09:34
dokument Zarządzenie Nr 349/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-11-29 09:35
dokument Zarządzenie Nr 348/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 67/2, obręb Otok 2019-11-29 09:32
dokument Zarządzenie Nr 347/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego 2019-11-29 09:31
dokument Zarządzenie Nr 346/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach element placu zabaw przy ul. Akacjowej 4-8 w Gryficach, gmina Gryfice 2019-11-29 09:29
dokument Zarządzenie Nr 345/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach element placu zabaw przy ul. Akacjowej 3-7 w Gryficach, gmina Gryfice 2019-11-29 09:28
dokument Zarządzenie Nr 344/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach utwardzonego terenu działki gminnej nr 101 (teren rekreacyjny) w m. Zielin, gmina Gryfice 2019-11-29 09:27
dokument Zarządzenie Nr 343/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach ogrodzenia 130 mb placu rekreacyjnego na dz. nr 105 w m. Zacisze, gmina Gryfice 2019-11-29 09:26
dokument Zarządzenie Nr 342/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach ławek stalowych przy ul. Gdańskiej w Gryficach, gmina Gryfice 2019-11-29 09:26
dokument Zarządzenie Nr 341/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu dzierżawnego nieruchomości stanowiących własność Gminy Gryfice 2019-11-29 09:25
dokument Zarządzenie Nr 340/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 1/87 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo 2019-11-29 09:24
dokument Zarządzenie Nr 339/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 196/2, obręb Świeszewo 2019-11-21 14:21
dokument Zarządzenie Nr 338/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 205/2, obręb Świeszewo 2019-11-21 14:20
dokument Zarządzenie Nr 337/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 193, obręb Górzyca 2019-11-29 09:23
dokument Zarządzenie Nr 336/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na ul. Wałowej i 3-go Maja w Gryficach, Gmina Gryfice 2019-11-21 14:16
dokument Zarządzenie Nr 335/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach zbiornika retencyjnego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Grębocin, Gmina Gryfice 2019-11-21 14:15
dokument Zarządzenie Nr 334/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 66, dz. nr 65/44 obręb Gryfice 7, Gmina Gryfice 2019-11-21 14:14
dokument Zarządzenie Nr 333/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 347/28, obręb Borzyszewo 2019-11-21 09:51
dokument Zarządzenie Nr 332/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2019-11-21 09:50
dokument Zarządzenie Nr 331/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 286/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach elementów placu zabaw przy ul. Akacjowej 4-8 w Gryficach, gmina Gryfice 2019-11-21 14:18
dokument Zarządzenie Nr 330/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 39/15 oraz 20 w miejscowości Gryfice przy ul. Niechorskiej, obręb numer 1 miasta Gryfice 2019-11-21 09:48
dokument Zarządzenie Nr 329/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie przedstawienia projektu budżetu Gminy Gryfice na rok 2020 i wieloletniej prognozy finansowej 2019-11-21 09:47
dokument Zarządzenie Nr 328/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty 2019-11-15 07:53
dokument Zarządzenie Nr 327/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji Programu Współpracy Gminy Gryfice z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 2019-11-15 07:52
dokument Zarządzenie Nr 326/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-11-21 09:43
dokument Zarządzenie Nr 325/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 338/44 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Rolnej, obręb Borzyszewo 2019-11-15 07:51
dokument Zarządzenie Nr 324/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/136 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2019-11-13 11:06
dokument Zarządzenie Nr 323/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 424/136 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2019-11-13 10:56
dokument Zarządzenie Nr 322/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1254/2018 Burmistrza Gryfic z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Systemie Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-11-13 10:02
dokument Zarządzenie Nr 321/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Gminie Gryfice 2020-10-20 12:09
dokument Zarządzenie Nr 320/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Administratora Systemów Informatycznych 2019-11-13 10:00
dokument Zarządzenie Nr 319/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 234/2 obręb Górzyca 2019-11-08 09:14
dokument Zarządzenie Nr 318/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-11-08 07:45
dokument Zarządzenie Nr 317/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków gminy na 2019 rok 2019-11-04 14:31
dokument Zarządzenie Nr 316/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 października 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placów zabaw i siłowni zewnętrznej zlokalizowanych przy ul. Bursztynowej, Wałowej, Wesołej, Śniadeckich, Akacjowej i w m. Brodniki dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-10-25 11:39
dokument Zarządzenie Nr 315/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-10-25 14:48
dokument Zarządzenie Nr 314/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 73/3 w miejscowości Zagórcze, obręb Zagórcze 2019-10-25 11:37
dokument Zarządzenie Nr 313/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 października 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 225/2, 152/1 ul. Śniadeckich, Gryfice 6, Gmina Gryfice 2019-10-25 11:36
dokument Zarządzenie Nr 312/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 145/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego TOP LINK, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym 2019-10-24 08:18
dokument Zarządzenie Nr 311/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 16 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 1/70 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo 2019-10-25 11:35
dokument Zarządzenie Nr 310/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 października 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej, działki numer 343 o powierzchni 0,0823 ha położonej w Gryficach przy ul. Szmaragdowej, obręb Gryfice 1, Gmina Gryfice, posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2019-10-17 09:41
dokument Zarządzenie Nr 309/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej regulaminu 2019-10-17 09:40
dokument Zarządzenie Nr 308/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 października 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2019 roku 2019-10-17 09:37
dokument Zarządzenie Nr 307/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-10-17 09:36
dokument Zarządzenie Nr 306/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu udziału do 1/7 części w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej działki numer 21/5 o powierzchni 0,3667 ha oraz prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej działki numer 21/6 o powierzchni 0,3667 ha, położonych w obrębie Gryfice 2, Gmina Gryfice i posiadających urządzoną księgę wieczystą 2019-10-17 09:32
dokument Zarządzenie Nr 305/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2019-10-24 08:15
dokument Zarządzenie Nr 304/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2019-10-24 08:15
dokument Zarządzenie Nr 303/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 października 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie demontażu, transportu i utylizacji azbestu z terenu Gminy Gryfice 2019-10-17 08:59
dokument Zarządzenie Nr 302/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gryfic 2019-10-17 08:58
dokument Zarządzenie Nr 301/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przyznania stypendium Burmistrza Gryfic 2019-10-17 08:57
dokument Zarządzenie Nr 300/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-10-17 08:56
dokument Zarządzenie Nr 299/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w sześciu Sołectwach Gminy Gryfice 2019-10-17 08:55
dokument Zarządzenie Nr 298/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 244/23 przy ul. Wincentego Witosa, obręb 4 miasta Gryfice 2019-10-09 11:08
dokument Zarządzenie Nr 297/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 04 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/19 przy ul. Sowiej, obręb Rzęskowo 2019-10-09 11:05
dokument Zarządzenie Nr 296/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 04 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 347/42, obręb Borzyszewo 2019-10-09 11:05
dokument Zarządzenie Nr 295/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 października 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 440/4 przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo 2019-10-09 11:03
dokument Zarządzenie Nr 294/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych przy ulicy: Szafirowej, Perłowej, Morelowej, Malinowej, Niepodległości, Barakowej oraz Pogodnej w Gryficach 2019-10-09 10:30
dokument Zarządzenie Nr 293/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-10-09 10:29
dokument Zarządzenie Nr 292/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 września 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-09-27 12:48
dokument Zarządzenie Nr 291/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 września 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2019 r. w drodze zlecenia 2019-10-18 08:51
dokument Zarządzenie Nr 290/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 września 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu zadania własnego gminy pn. kultura fizyczna i turystyka, które przeznaczone jest do realizacji w 2019 roku w drodze zlecenia 2019-10-18 08:49
dokument Zarządzenie Nr 289/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 277/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok 2019-10-09 15:26
dokument Zarządzenie Nr 288/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-09-30 13:59
dokument Zarządzenie Nr 287/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach elementu placu zabaw w m. Prusinowo, gmina Gryfice 2019-09-27 12:42
dokument Zarządzenie Nr 286/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach elementów placu zabaw przy ul. Akacjowej 4-8 w Gryficach, gmina Gryfice 2019-09-27 12:22
dokument Zarządzenie Nr 285/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia pomieszczeń w budynku B Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, gmina Gryfice 2019-09-27 12:20
dokument Zarządzenie Nr 284/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego 2019-10-03 15:17
dokument Zarządzenie Nr 283/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-09-27 12:16
dokument Zarządzenie Nr 282/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach przy ul. Kościuszki, dz. nr 228/9 w obrębie geodezyjnym nr 5 miasta Gryfice 2019-09-25 10:12
dokument Zarządzenie Nr 281/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Gryficach przy ul. Łąkowej, dz. nr 695 w obrębie geodezyjnym nr 4 miasta Gryfice 2019-09-25 10:11
dokument Zarządzenie Nr 280/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania komisji do zaopiniowania wniosków dotyczących przyznania stypendium z Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży 2019-09-25 10:05
dokument Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-09-20 12:04
dokument Zarządzenie Nr 278/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 września 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu lokalu użytkowego o powierzchni 27,42 m2 usytuowanego na części działki nr 39/9, obręb nr 1, położonego w m. Gryfice, ul. Niechorska 19 B przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2019-09-11 13:36
dokument Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 września 2019 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2020 rok 2019-09-11 13:29
dokument Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2019 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej działki numer 376 obręb ewidencyjny Gryfice 1 położonej przy ul. Rubinowej w Gryficach, Gmina Gryfice, o powierzchni 0,1039 ha posiadającej urządzoną księgę wieczystą 2019-09-11 13:28
dokument Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 września 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa i rady sołeckiej w Sołectwie Wołczyno Gminy Gryfice 2019-09-11 13:26
dokument Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 września 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 94/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2019-09-11 13:35
dokument Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych 2019-09-11 13:35
dokument Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 150/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2019-12-19 08:41
dokument Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 128/4, obręb Rybokarty 2019-09-05 08:53
dokument Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 września 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 497/6 w miejscowości Świeszewo, obręb Świeszewo 2019-09-05 08:52
dokument Zarządzenie Nr 269/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 128/1 w miejscowości Zielin, obręb Zielin 2019-09-05 08:48
dokument Zarządzenie Nr 268/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 128/2 w miejscowości Zielin, obręb Zielin 2019-09-05 08:47
dokument Zarządzenie Nr 267/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. nr 116/5, 234/5 obręb Górzyca, gmina Gryfice 2019-09-05 08:44
dokument Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach do utrzymania urządzeń zabawowych placów zabaw w m. Kołomąć, Lubieszewo, Niedźwiedziska, Prusinowo, Niekładź, Przybiernówko, Sikory, Lubin, Łopianów, Barkowo, Kukań, Wołczyno, Wilczkowo 2019-09-18 13:40
dokument Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Gryfice i kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wraz z przebiegiem realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. 2019-09-05 08:42
dokument Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-09-05 08:40
dokument Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 1/86 w miejscowości Jabłonowo przy ul. Kalinowej, obręb Jabłonowo 2019-09-05 08:39
dokument Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 280/3 przy ul. Kamieńskiej, obręb numer 8 m. Gryfice 2019-09-05 08:37
dokument Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 266/6 w miejscowości Borzyszewo przy ul. Owocowej, obręb Borzyszewo 2019-09-05 08:36
dokument Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. gospodarki mieszkaniowej 2019-09-05 08:54
dokument Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 62/27 przy ul. Liliowej, obręb 8 m. Gryfice 2019-08-29 12:50
dokument Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-08-29 12:47
dokument Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-08-28 07:52
dokument Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na dz. 254 ul. Łąkowa, Gryfice 4 Gmina Gryfice 2019-08-22 10:18
dokument Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Gryficach kotłowni gazowej w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. 3-go Maja 8 w Gryficach 2019-08-22 10:11
dokument Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-08-28 07:54
dokument Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 9 o powierzchni 0,8876 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-08-22 08:10
dokument Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/6 o powierzchni 0,6637 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-08-22 08:09
dokument Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/5 o powierzchni 0,7416 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-08-22 08:08
dokument Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 6/3 o powierzchni 0,9154 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-08-22 08:07
dokument Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/3 o powierzchni 0,5064 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-08-22 08:06
dokument Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/8 o powierzchni 0,7702 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-08-22 08:05
dokument Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 1/4 o powierzchni 0,4948 ha położoną w Gryficach obręb numer 3 przy ul. M.J. Piłsudskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-08-22 08:04
dokument Zarządzenie Nr 246/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/12 przy ul. Tęczowej, obręb 6 miasta Gryfice 2019-08-16 09:51
dokument Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-16 08:21
dokument Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-16 08:20
dokument Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-16 08:20
dokument Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 63/16 przy ul. Orzechowej, obręb 7 m. Gryfice 2019-08-16 09:50
dokument Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na organizację dowozu uczniów do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice 2019-08-16 08:17
dokument Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-08-16 08:16
dokument Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza 2019-08-16 08:15
dokument Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice w sołectwach Wołczyno i Kukań 2019-08-16 08:08
dokument Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa w Sołectwie Barkowo 2019-08-16 08:06
dokument Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej o rozstrzygnięcia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza w Gminie Gryfice oraz konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej 2019-08-16 08:02
dokument Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/224 przy ul. Żurawiej, obręb Rzęskowo 2019-08-16 08:01
dokument Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ul. M.J. Piłsudskiego 2019-08-16 08:00
dokument Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gminnej w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-08-16 07:59
dokument Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice w sołectwach Brodniki, Grębocin i Lubin 2019-08-14 15:12
dokument Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 sierpnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 214/18 przy ul. Tęczowej, obręb Gryfice 6 2019-08-14 15:08
dokument Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-08-14 15:06
dokument Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 62/27 przy ul. Liliowej, obręb 8 m. Gryfice 2019-08-14 15:04
dokument Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 355/24 przy ul. Skrajnej, obręb Borzyszewo 2019-08-14 15:02
dokument Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki wynagrodzenia dla eksperta za udział w pracach komisji przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-14 15:00
dokument Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-08-14 14:57
dokument Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-07-24 09:01
dokument Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 35/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2019 r. 2019-07-19 10:32
dokument Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 543/8 o powierzchni 869 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Barakowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-07-19 10:30
dokument Zarządzenie Nr 222/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/50 o powierzchni 959 m2 położoną w Gryficach obręb numer 8 przy ul. Malinowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-07-19 10:28
dokument Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 347 o powierzchni 42 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. 11 Listopada przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-07-19 10:27
dokument Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2019-07-19 10:25
dokument Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2019-07-19 10:25
dokument Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2019-07-19 10:24
dokument Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego 2019-07-19 10:24
dokument Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-07-19 10:20
dokument Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 249 przy ul. Broniszewskiej, obręb 6 m. Gryfice 2019-07-05 14:20
dokument Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 75/6 o powierzchni 23 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. Brackiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-07-05 08:47
dokument Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 52/10 o powierzchni 20 m2 położoną w Gryficach obręb numer 5 przy ul. 11 Listopada przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-07-05 08:46
dokument Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/13 o powierzchni 129 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Pogodnej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-07-05 08:45
dokument Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 230/14 o powierzchni 1461 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Pogodnej przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-07-05 08:44
dokument Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 107/2 w miejscowości Zacisze, obręb Zacisze 2019-07-04 12:34
dokument Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-07-05 12:42
dokument Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-07-12 08:48
dokument Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania w zarządzanie czterech niewyodrębnionych lokali mieszkalnych o numerach 3,4,5 i 6 położonych w budynku mieszkalnym przy ul. Wiejskiej 4 posadowionym na działce o numerze geodezyjnym 252/42 obręb 5 Gryfice wraz z udziałem do 271/1000 w działce drogowej oznaczonej numerem 252/21 2019-07-04 12:32
dokument Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia z programu Dobry start 2019-07-04 12:30
dokument Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego z wyłączeniem wydawania rozstrzygnięć i decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego 2019-07-04 12:28
dokument Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 433/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 2019-07-04 12:28
dokument Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 432/2016 Burmistrza Gryfic z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawie świadczenia wychowawczego 2019-07-04 12:26
dokument Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury Gryfickiego Domu Kultury 2019-07-04 12:25
dokument Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gryfiach 2019-07-04 12:24
dokument Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego 2019-08-16 12:09
dokument Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 239/15 przy ul. Zdrowej, obręb 8 m. Gryfice 2019-07-04 12:18
dokument Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-06-26 12:04
dokument Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-06-27 15:16
dokument Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach stołu do ping-ponga m. Rybokarty, placu zabaw (dz. nr 21/2) Wołczyno, ogrodzenia placu zabaw (dz. nr 103/2) Przybiernówko oraz urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Tenisowej w Gryficach, gm. Gryfice 2019-06-26 12:02
dokument Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-26 11:55
dokument Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Gryficach przy ulicy: Sportowej 2019-06-26 11:52
dokument Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu Najpiękniejszy balkon, posesja, zagroda, teren wokół Wspólnoty Mieszkaniowej 2019-08-16 08:03
dokument Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia IV edycji konkursu Nasza wieś najładniejsza 2019-08-16 08:03
dokument Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora ds. księgowości w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-06-12 11:02
dokument Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia osób do współpracy z Komisją Rady Miejskiej ds. opracowania wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Gryfice 2019-06-12 11:01
dokument Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny garażu nr 3 usytuowanego w budynku garażowym na dz. nr 40/7 o powierzchni 212 m2 położonego przy ulicy Śniadeckich w Gryficach, przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-06-12 11:00
dokument Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-07-05 12:41
dokument Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 335 o powierzchni 208 m2 położoną w Rzęskowie, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-06-12 10:59
dokument Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 245/1 o powierzchni 41 m2 położoną przy ulicy Łąkowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-06-12 10:58
dokument Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 228/9 o powierzchni 164 m2 położoną przy ulicy Kościuszki w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 2019-06-12 10:57
dokument Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 101/18 o powierzchni 256 m2 położoną przy ulicy Niepodległości w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-06-12 10:56
dokument Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 695 o powierzchni 265 m2 położoną przy ulicy Łąkowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego 2019-06-12 10:54
dokument Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 62/48 o powierzchni 940 m2 położoną przy ulicy Morelowej w Gryficach, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-06-12 10:53
dokument Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-06-26 11:50
dokument Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 147/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym 2019-06-12 10:51
dokument Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Gryficach do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na ławników 2019-06-12 10:48
dokument Zarządzenie Nr 178/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/41 przy ul. Malinowej, obręb 8 m. Gryfice 2019-06-12 10:47
dokument Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w dz. Nr 239/22 ul. Zdrojowa, Gryfice 8, Gmina Gryfice 2019-06-12 13:20
dokument Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomości i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach do podpisywania załączników do zaświadczeń o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności 2019-06-12 10:46
dokument Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 2/2 w miejscowości Dobrzyń, obręb Rybokarty 2019-06-12 10:44
dokument Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-06-12 10:44
dokument Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/46 przy ulicy Liliowej, obręb 8 m. Gryfice 2019-06-12 10:43
dokument Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-06-06 14:17
dokument Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 117/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach boiska sportowego na dz. 82/2 w m. Kołomąć gm. Gryfice 2019-06-05 08:13
dokument Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-06-05 08:11
dokument Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Wołczyno i Krakowice 2019-05-29 08:33
dokument Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Grębocin 2019-05-29 08:32
dokument Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Lubin 2019-05-29 08:30
dokument Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 396 przy ulicy Szafirowej, obręb 1 miasta Gryfice 2019-05-29 10:49
dokument Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek prognozowany do wybudowania) zlokalizowanej na działce nr 231/19, obręb Przybiernówko 2019-05-29 10:48
dokument Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Konserwację urządzeń melioracyjnych, miasta Gryfice, 6 obiektów 2019-05-29 08:27
dokument Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-05-29 08:25
dokument Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego 2019-05-29 08:24
dokument Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty miesięcznej z tytułu najmu garażu o powierzchni 16,22 m2 usytuowanego na części działki nr 542/24, obręb nr 5, położonego w m. Gryfice, ul. Ks. St. Ruta przeznaczonego do najmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2019-05-29 08:22
dokument Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicach: Szafirowej, Perłowej, Kraszewskiego w Gryficach oraz w Świeszewie 2019-05-16 15:08
dokument Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości czynszu dzierżawnego części działki nr 354/6, obręb nr 5, położonej w m. Gryfice, ul. Plac Zwycięstwa przeznaczonej do dzierżawy w drodze ustnego przetargu nieograniczonego 2019-05-15 08:55
dokument Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych sieci wodociągowej w dz. Nr 75, Gryfice 7, Gmina Gryfice 2019-05-15 08:54
dokument Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 369/8 przy ulicy Dębowy Zagajnik, obręb geodezyjny Rzęskowo 2019-06-04 08:13
dokument Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 212/54, obręb Borzyszewo 2019-05-09 11:42
dokument Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Gryficach 2019-05-09 11:41
dokument Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na uprzątnięcia dzikiego wysypiska odpadów w miejscowości Świeszewo Gmina Gryfice 2019-05-08 11:08
dokument Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-05-09 11:46
dokument Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-05-08 11:05
dokument Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2019-05-08 11:03
dokument Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Gryfic z dnia kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2019-05-29 11:14
dokument Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Gryfice w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-08 11:00
dokument Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Terapeutycznego TOP LINK, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym 2019-05-08 10:57
dokument Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Prywatnej Językowej Szkoły Podstawowej TOP LINK w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym 2019-05-08 10:55
dokument Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Gimnazjum dla Dorosłych TOM, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym 2019-05-08 10:51
dokument Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla przedszkola niepublicznego Prywatnego Przedszkola Językowego TOP LINK, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym 2019-05-08 10:48
dokument Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznej jednostkowej stawki dotacji na 2019 rok dla szkoły niepublicznej Szkoły Podstawowej w Gryficach, dla której Gmina Gryfie nie jest organem prowadzącym 2019-05-08 10:44
dokument Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Likwidacyjnej składników majątku Gminy Gryfice i ustalenia procedur jej funkcjonowania 2019-10-02 08:06
dokument Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w 10 Sołectwach Gminy Gryfice w związku ze zmianą osoby pełniącej funkcję Sołtysa wg stanu na dzień 30.04.2019 r. 2019-06-12 11:36
dokument Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zwołania zebrań mieszkańców miasta Gryfice w celu wyboru Rad i Zarządów Osiedli 2019-04-29 10:30
dokument Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicy: M.J. Piłsudskiego 2019-04-25 15:29
dokument Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gryfic 2019-04-25 15:27
dokument Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-05-15 08:52
dokument Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii B wytworzonej i zgromadzonej w archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Gryficach 2019-04-25 08:27
dokument Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie przekazania w zarządzanie budynku mieszkalnego 42 rodzinnego wraz z wbudowaną kotłownią gazową wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu, położonego przy ulicy Klonowej numer 3 w Gryficach 2019-04-18 08:25
dokument Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-04-25 07:33
dokument Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego na rzecz mieszkańców Gminy Gryfice na rok 2019 obejmującego promocję zdrowia oraz działania w obszarze aktywności fizycznej 2019-05-07 14:08
dokument Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 440/8 przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo 2019-04-18 08:21
dokument Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 62/39 przy ul. Malinowej, obręb 8 m. Gryfice 2019-04-16 09:31
dokument Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-16 09:30
dokument Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 09 kwietnia 2019 r. w sprawie upoważnienia sekretarza Gminy Gryfice do wykonywania czynności związanych z organizacją na terenie Gminy Gryfice wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019r. 2019-04-16 09:28
dokument Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 77/5 przy ul. Spacerowej, obręb 7 m. Gryfice 2019-04-16 09:27
dokument Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 131 w m. Lubków, obręb Rybokarty 2019-04-16 09:27
dokument Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 02 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie likwidacji stanowisk barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Gryfice 2019-04-15 14:16
dokument Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 01 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 94/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizację prac społecznie-użytecznych 2019-04-10 09:03
dokument Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-04-10 08:46
dokument Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie na terenie Gminy Gryfice urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-04-04 08:58
dokument Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gryfice za 2018 rok 2019-04-04 08:57
dokument Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-04-04 08:56
dokument Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w m. Górzyca, Trzygłów, Gryfice przy ul. Sportowej i Sienkiewicza 2019-04-04 08:54
dokument Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji dla wyboru oferty na budowę oświetlenia na ul. Ogrodowej w Gryficach 2019-04-04 08:52
dokument Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Prusinowo, gm. Gryfice 2019-03-28 10:48
dokument Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Trzygłów, gm. Gryfice 2019-03-28 10:47
dokument Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach boiska sportowego na dz. nr 82/2 w m. Kołomąć, gm. Gryfice 2019-03-28 10:46
dokument Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach środków trwałych powstałych w wyniku modernizacji stadionu miejskiego przy ul. Sportowej w Gryficach, gm. Gryfice 2021-06-24 07:45
dokument Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach środków trwałych powstałych w wyniku przebudowy centralnego Placu Zwycięstwa w Gryficach, gm. Gryfice 2019-03-28 10:41
dokument Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie ustalenia innego terminu płatności opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów 2019-03-27 08:17
dokument Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-03-27 08:12
dokument Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do użytkowania wyposażenia dla Przedszkola nr 1 w Gryficach 2019-03-21 10:53
dokument Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice 2019-03-15 13:52
dokument Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 1117/2018 z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2019-03-21 13:42
dokument Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach oraz w przy ulicy: M.J. Piłsudskiego 2019-03-15 13:50
dokument Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-03-15 13:48
dokument Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice 2019-03-15 11:19
dokument Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gryfic Nr 737/2017 z dnia 5 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji do prowadzenia przetargów i negocjacji na najem lokali stanowiących własność komunalną 2019-03-14 12:20
dokument Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych i zabudowanych położonych przy ulicach: Szafirowej, Perłowej, Litewskiej, Wesołej, Niepodległości w Gryficach oraz w Niekładziu, Wołczynie i Świeszewie 2019-03-07 14:28
dokument Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-03-07 14:27
dokument Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 77/2 przy ul. Spacerowej, obręb 7 m. Gryfice 2019-03-06 09:03
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 63/9 przy ul. Orzechowej, obręb 7 m. Gryfice 2019-03-06 09:01
dokument Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 2/16 przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego, obręb 2 m. Gryfice 2019-03-06 09:01
dokument Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/126 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2019-02-28 14:02
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 106 przy ul. Turkusowej, obręb Gryfice 1 2019-02-28 14:01
dokument Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 86/8 obręb Trzygłów 2019-02-28 14:00
dokument Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmian planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-02-28 13:58
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-02-28 10:12
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu wyboru sołtysów i rad sołeckich w Gminie Gryfice 2019-03-15 11:17
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie wykonania porozumienia na zatrudnienie i organizacje prac społecznie-użytecznych 2019-02-28 10:07
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji 4 garaży znajdujących się w budynku przy ulicy Nadrzecznej 1-2 w Gryficach, zlokalizowanych na działce o numerze geodezyjnym 14 o powierzchni 856 m2 2019-02-21 11:40
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w formie wsparcia na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe ujętego w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 2019-02-21 10:04
dokument Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru kandydata na stanowisko podinspektora de. ewidencji ludności i dowodów osobistych w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-02-21 10:02
dokument Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej 2019-02-21 10:02
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 693 i 964 obręb 4 m. Gryfice ul. Łąkowa 2019-02-20 10:43
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ul. M. J. Piłsudskiego 2019-02-20 10:42
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-02-20 10:41
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 280/5 o powierzchni 580 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Pionierskiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-02-20 10:40
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie inwentaryzacji 6 lokali mieszkalnych wraz z piwnicami i 1 budynkiem gospodarczym, zlokalizowanych na działce o numerze geodezyjnym 56/2 przy ul. Litewskiej 6 2019-02-20 10:39
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Brodniki, Grębocin i Lubin w sprawie utworzenia Sołectwa Grębocin i Sołectwa Lubin oraz podziału Sołectwa Brodniki 2019-02-20 10:35
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Kukań, Wołczyno i Krakowice w sprawie utworzenia Sołectwa Wołczyno z miejscowością Krakowice i podziału Sołectwa Kukań 2019-02-20 10:33
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-06-28 13:15
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-02-20 10:19
dokument Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 450/4, obręb Borzyszewo 2019-02-12 08:55
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/119 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2019-02-13 09:34
dokument Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-01-31 14:10
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 366 przy ul. Perłowej, obręb Gryfice 1 2019-01-31 14:08
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 79/10, obręb Rotnowo 2019-01-31 14:07
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/81 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2019-01-31 14:06
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 272 przy ul. Klonowej, obręb Gryfice 7 2019-01-31 14:05
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 424/132 przy ul. Orlej, obręb Rzęskowo 2019-01-31 14:04
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 399/2 przy ul. Bursztynowej, obręb Gryfice 1 2019-01-31 14:03
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na Wycinkę 19 szt. topoli z terenu Parku Miejskiego w Gryficach 2019-01-31 14:01
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfice, na rok szkolny 2019/2020 2019-01-31 13:58
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie dochodów i wydatków na 2019 rok 2019-01-31 13:24
dokument Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 48/6 przy ul. Kościuszki, obręb Gryfice 5 2019-01-31 13:23
dokument Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie upoważnienia inspektora Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gryficach do podpisywania protokołów granicznych i protokołów wznowienia granic. 2019-01-31 13:22
dokument Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miejskim w Gryficach 2019-01-31 12:36
dokument Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych Gminy Gryfice na rok 2019 przez organizacje pozarządowe, ujętego w projekcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 2019-01-31 12:35
dokument Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 97/16 przy ul. Leśnej, obręb Zaleszczyce 2019-01-31 12:34
dokument Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 237/3 obręb Otok 2019-01-31 12:33
dokument Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 424/71 oraz 424/72 przy ul. Leśna Ostoja, obręb Rzęskowo 2019-01-31 13:56
dokument Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie treningowego uruchomienia syren alarmowych w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Gryfice w Gryficaach, Świeszewie, Trzygłowie, Kukaniu, Rybokartach, Rotnowie, Prybiernówku, Ościęcinie i Górzycy w dniu 19 stycznia 2019 r. 2019-01-31 12:27
dokument Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położonych w Gryficach przy ulicy: Szafirowej, Perłowej, Litewskiej, Wesołej, W. Witosa, Podgórnej, Niepodległości oraz w Niekładziu, Wołczynie i Świeszewie 2019-01-31 12:26
dokument Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wprowadzenie Regulaminu korzystania z komputerów służbowych, dostępu do sieci Internet i poczty e-mail 2019-02-12 08:43
dokument Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 487/2006 z dnia 10.01.2006 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-01-23 11:12
dokument Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania drogi w dz. nr 66 obr. ewid. Gryfice 7 jedn. Gryfice miasto dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-23 11:11
dokument Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania drogi w dz. nr 19/53 obr. ewid. Gryfice 1 jedn. Gryfice miasto dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-23 11:09
dokument Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania sieci wodociągowej w dz. nr 194 i 214/3 obr. ewid. Gryfice 8 jedn. Gryfice miasto dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-23 11:08
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach sieci wodociągowej na działce nr 424/177 obręb Rzęskowo, gm. Gryfice 2019-01-23 11:07
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie obsługi geodezyjnej Gminy Gryfice w 2019 roku 2019-01-23 11:06
dokument Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie wycen nieruchomości 2019-01-23 11:06
dokument Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 494/2 o powierzchni 717 m2 położoną w Gryficach obręb numer 4 przy ul. Kraszewskiego przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego 2019-01-23 11:00
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 73/2 o powierzchni 77 m2 położoną w Gryficach obręb numer 7 przy ul. Spacerowej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-01-23 10:58
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 122 o powierzchni 355 m2 położoną w Gryficach obręb numer 8 przy ul. Starogardzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-01-23 10:57
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 77/10 o powierzchni 96 m2 położoną w Gryficach obręb numer 8 przy ul. Starogardzkiej przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-01-23 10:56
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ceny gruntu stanowiącego działkę nr 383/2 o powierzchni 194 m2 położoną w Gryficach obręb numer 6 przy ul. Śniadeckich przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 2019-01-23 10:55
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług odławiania i transportu zwierząt z terenu gminy Gryfice w roku 2019 2019-01-23 10:54
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na zakup i dostawę suchej karmy dla bezdomnych psów i kotów dokarmianych przez wolontariuszy na terenie gminy Gryfice w roku 2019 2019-01-23 10:53
dokument Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania składu komisji przetargowej do przeprowadzenia zapytania o cenę na wykonanie świadczenia usług weterynaryjnych na rzecz zwierząt bezdomnych z terenu Gminy Gryfice, w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych w udziałem zwierząt, mających miejsce na terenie gminy Gryfice w roku 2019 2019-01-23 10:52
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy i planie wydatków na 2019 rok 2019-01-23 10:51
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Gryficach 2019-01-23 10:50
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania do utrzymania elementów placów zabaw zlokalizowanych przy ul. Łąkowej na terenie ogrodu japońskiego oraz w m. Dziadowo oraz elementów siłowni zewnętrznych zlokalizowanych w m. Brodniki i Smolęcin dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach 2019-01-23 10:49
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Zakładu Usług Komunalnych w Gryficach chodnika w miejscowości Trzygłów w drodze powiatowej nr 3137Z na działce nr 76, 87 obręb Trzygłów, gm. Gryfice 2019-01-23 10:48
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania dla Szkoły Podstawowej w Trzygłowie adaptacji przedszkola na potrzeby Szkoły Podstawowej w Trzygłowie, gmina Gryfice 2019-01-23 10:47
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 63/1 przy ul. Jana Dąbskiego, obręb Gryfice 7 2019-01-23 10:46
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek istniejący) zlokalizowanej na działce nr 376/32 przy ul. Panoramicznej, obręb Gryfice 6 2019-02-21 10:21
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości (budynek w trakcie budowy) zlokalizowanej na działce nr 1/81 przy ul. Żytniej, obręb Jabłonowo 2019-01-31 13:55
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie remontów budynków i lokali komunalnych z wpływów czynszowych w 2019 roku 2019-01-23 10:45
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia grudnia 2019 r. w sprawie utrzymania mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfice przez Gryfickie TBS spółka z o.o. w 2019 roku 2019-01-23 10:41
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Gryfic z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom ostatecznych kwot dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok 2019-01-23 10:45