Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Klauzula informacyjna RODO - Straż Miejska

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego „RODO”, informuje się, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gryfice z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice,
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.
 8. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawa Art. 10a Ustawy o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.

 

Zgodnie z art. 13 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WsiSW (DODO), informuję się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi jest Komendant Straży Miejskiej w Gryficach z siedzibą ul. Plac Zwycięstwa 37, 72-300 Gryfice.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@urzad.gryfice.eu.
 3. Dane w prowadzonych postępowaniach przygotowawczych gromadzone w celu zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar przetwarzane są na podstawie art. 8 ust. 1 DODO oraz przepisów krajowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Dane przechowywane są przez okres do 10 lat od daty zakończenia postępowania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Leszek Wójcikiewicz 08-03-2019 11:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-03-2019
Ostatnia aktualizacja: Leszek Wójcikiewicz 12-11-2019 10:03