Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Gryficach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 280/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie wykonania remontów Gminnych budynków mieszkalnych i użytkowych przez Gryfickie TBS – spółka z o.o. w 2005 roku


ZARZĄDZENIE NR 280 / 2005

Burmistrza Gryfic

z dnia 14 stycznia 2005 roku .

w sprawie wykonania remontów Gminnych budynków mieszkalnych

i użytkowych przez Gryfickie TBS - spółka z o.o. w 2005 roku .

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie Gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 , zmiany Dz. U. z 2002 r. nr 23 poz. 220 , nr 62 poz. 558 , nr 113 poz. 984 , nr 153 poz. 1271 , nr 214 poz. 1806 z 2003 r. , Nr 80 poz. 7717 i Nr 162 poz. 1668 z 2004 r. , Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 ) i § 8 umowy o zarządzaniu z dnia 2 lutego 2000 r. oraz Uchwały Nr XV/129/2004 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 30 marca 2004 r.

zarządzam co następuje :

§ 1. Zlecam Gryfickiemu TBS - spółka z o.o. wykonanie remontów Gminnych budynków

mieszkalnych i użytkowych przeznaczając na ten cel ogółem - 1.040.000,00 zł. z czego :

      1. Z budżetu Gminy 2005 r. - 460.000,00 zł.

w tym :

a/ remonty budynków komunalnych - 212.880,00 zł.

b/ wpłaty na fundusz remontowy wspólnot - 247.120,00 zł.

      1. Z wpływów czynszowych - 580.000,00 zł.

w tym :

a/ remont budynków i lokali komun. w zakresie napraw bieżących - 220.000,00 zł

a/ remont budynków i lokali komun. w zakresie napraw drobnych i konser.- 360.000,00 zł.

§ 2. Ustalam następujące zakresy rzeczowe do wykonania w ramach środków , o których mowa

w § 1 , jak w załączniku do zarządzenia :

  1. Z budżetu Gminy 2005 r. :

a/ remont budynków komunalnych - zał. Nr 1.

b/ wpłaty na fundusz remontowy - zał. Nr 2

  1. Z wpływów czynszowych jak w załączniku Nr 3

§ 3. Z wykonania rzeczowo - finansowego remontów budynków mieszkalnych i użytkowych w

2005 roku , Prezes Zarządu gryfickiego TBS spółka z o.o. złoży pisemne informacje kwartalne do

25 dnia miesiąca następnego praz sprawozdanie roczne do 15 lutego 2006 roku .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Burmistrz Gryfic

Andrzej Szczygieł

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Daniel Igielski 21-02-2005 10:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 21-02-2005 10:20